Rada Naukowa Instytutu Konfucjusza w Opolu

W dniach 3-10 września 2011 r. członkowie Rady Naukowej Instytutu Konfucjusza gościli na Politechnice Pekińskiej oraz jednostce macierzystej Instytutów Konfucjusza biurze Hanban.

5 września 2011 r. odbyło się spotkanie członków Rady z wicedyrektorem Hanban Wang Yang Li, który przedstawił główne kierunki rozwoju Instytutów Konfucjusza na świecie, zwracając szczególną uwagę na konieczność propagowania wiedzy międzykulturowej. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś w imieniu zarządu zadeklarował wolę dalszej współpracę z Instytutem Konfucjusza w Opolu podkreślając szeroki wachlarz aktywności w minionych trzech latach jego działalności. Przestawił także możliwości współpracy gospodarczej , w szczególności działalności inwestycyjnej dla podmiotów chińskich na Śląsku Opolskim oraz rolę doradczą jaką w tym procesie może odegrać Instytut Konfucjusza w Opolu.

6 września 2011 r. odbyło się posiedzenie rady naukowej Instytutu Konfucjusza na Politechnice Pekińskiej w której uczestniczyli:
Józef Sebesta, Prof. Jerzy Skubis, Prof. Wang Shoufa, Prof. Guo Guangsheng, Prof. Marek Tukiendorf, Prof. Jiang Yijian, Prof. He Chencheng, Prof. Krzysztof Malik, Prof. Maria Bernat, Prof. Zhang Fan, Prof. Wu Wenying, Janusz Karpiński, Arkadiusz Tkocz, Ryszard Pazdan.

W trakcie posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności instytutu w minionych trzech latach jego działalności oraz przyjęto strategie dalszego rozwoju jednostki w sferze edukacji językowej, promocji kultury, współpracy naukowej i gospodarczej.

Członkowie Rady spotkali się na uroczystej kolacji ze studentami i kursantami Instytutu Konfucjusza w Opolu przebywającymi na stypendium na Politechnice Pekińskiej.