Studia podyplomowe w Instytucie

Zarządzanie międzykulturowe: Unia Europejska – Chiny – nowe studia podyplomowe ruszają już w październiku. Studia będą przygotowywać słuchaczy do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, a w szczególności chińskim. Program studiów obejmuje poznanie uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych oraz społecznych, wpływających na skuteczność prowadzenia działalności biznesowej w obszarze gospodarek azjatyckich. Umożliwia także dokonanie samooceny przedsiębiorstwa w świetle możliwych do wykorzystania szans rynkowych. Studenci będą mieć również zajęcia z podstaw języka chińskiego, kultury, religii i filozofii. Studia adresowane są przede wszystkim do:

przedsiębiorców i inwestorów, producentów, prawników, menedżerów, doradców, analityków oraz specjalistów, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na międzynarodowych rynkach, a w szczególności chińskim,

pracowników administracji centralnej i lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcą nawiązać współpracę z podmiotami i organizacjami z regionu Azji celem przyciągnięcia inwestycji bezpośrednich do naszego kraju,

osób zamierzających podjąć pracę w koncernach azjatyckich w Polsce.

Studia mają unikatowy charakter w Polsce, a zajęcia prowadzone będą przez kadrę doświadczonych szkoleniowców i ekonomistów. Absolwenci otrzymaja Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.