Konfucjusz w sieci

Wirtualne zajęcia są zdalnym odpowiednikiem klasycznego nauczania, z tą tylko różnicą, że studenci i wykładowcy nie siedzą w uczelnianych ławkach, ale w swoich domach. Brak osobistego kontaktu to swoisty test z posiadanych umiejętności komunikacji. Natomiast ekstremalnym wyzwaniem wydawać się może nauka języka chińskiego online.

Czy rzeczywiście jest tak trudno? Na to pytanie najlepiej mogą odpowiedzieć nasi kursanci, którzy doskonale poradzili sobie z przejściem z prawdziwych, uczelnianych sal wykładowych, do tych wirtualnych. Ta trudna sytuacja wymagała jeszcze większej niż dotychczas samodyscypliny, wytrwałości i zaangażowania. Jesteśmy pewni, że Wasze dzisiejsze działania zaowocują w przyszłości.

Słowa uznania należą się także nauczycielom języka chińskiego, którzy również znaleźli się w tej nieoczekiwanej sytuacji. Nagle, zostali zmuszeni przenieść swoje materiały, notatki, teksty czy „słuchanki” do wirtualnej rzeczywistości. Xie xie za szybką reorganizację pracy własnej.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pana Przemysława Puszczewicza, który sprawnie i skutecznie podjął się realizacji dodatkowych obowiązków. To dzięki jego kreatywności, dyspozycyjności i niezawodności powstały doskonałe, wirtualne narzędzia pracy, dzięki którym płynnie zmieniliśmy sposób przekazywania wiedzy.

Wszystko to jednak nie byłoby możliwe bez doskonałej koordynacji zadań przez dyrektora Instytutu Konfucjusza. Tak, jak nawet najlepsza orkiestra potrzebuje dyrygenta, a statek kapitana, tak stworzenie platformy do e-learningu  wymagało aktywnego włączenia się do pracy i stałego nadzorowania każdego z etapów powstawania wirtualnych „pokojów nauk” przez mgr inż. Ewę Jakuczek. 

Naszym zdaniem Instytut Konfucjusza zdał egzamin z nauczania online celująco. Tego samego życzymy wszystkim studentom Politechniki Opolskiej w zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Powodzenia!

żródło: https://wu.po.opole.pl/konfucjusz-w-sieci/

Autor: Wanda Sąsiadek

X