Konsorcjum polskich i chińskich uczelni

W dniach 21 i 22 marca delegacja rektorów dziewięciu polskich uczelni gościła w Pekinie biorąc udział w wyjątkowym szczycie polskich i chińskich uczelni technicznych, które zawiązały pierwsze polsko-chińskie akademickie konsorcjum ,,One Belt One Road”.

Związek ten poszerzył już wcześniej utworzone porozumienie uczelni polskich i czołowych szkół wyższych 34-milionowego Chongqing. Tym razem konsorcjum poszerzone zostało o 6 kolejnych czołowych uczelni technicznych Pekinu. Inicjatywa nabrała rozmachu zyskując przychylność ministerstw edukacji rządów municypalnych Pekinu i Chongqing.

Konsorcjum to jest z pewnością jedną z pierwszych tego typu inicjatyw na świecie. Strategiczny projekt ,,One Belt One Road” wyznaczony przez rząd chiński w 2013 roku ma na celu utworzenie transkontynentalnego połączenia kolejowego pomiędzy Chinami na Zachodem Europy. Połączenie to ma gwarantować bardzo szybki transfer towarowy produktów azjatyckich i odwrotnie –  napływ towarów znajdujących się w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Projekt ten ma pomóc w rozwoju państw leżących na jego szlaku, a w przyszłości ma być również narzędziem do budowy pokojowych relacji pomiędzy państwami leżącymi w jego obrębie.

Uczelnie biorące udział w tym zadaniu kierują się bardzo ambitnymi celami. Oprócz gotowości badawczej i zamiaru pozyskiwania wspólnych grantów, mają powstać we wszystkich tych polskich szkołach autonomiczne Klasy i Instytuty Konfucjusza. Będą one uzupełniały językowo fachową wiedzę techniczną przekazywaną przyszłym inżynierom projektu. Założono bardzo szybkie ramy czasowe rozpoczęcia nauki języka chińskiego. We wszystkich uczelniach Konsorcjum Klasy Konfucjusza zaczną działać już w październiku tego roku.

Uroczyste otwarcie sieci przewiduje się na początek 2018 roku. Temu zadaniu poświęcone były negocjacje prowadzone w dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie głównej Agencji Hanban (czyli Ministerstwa Edukacji Chin odpowiedzialnego za światową sieć IK). Podczas negocjacji stronie chińskiej przewodził Prezydent Agencji Ma Jianfei, stronie polskiej natomiast rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf (przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, wiceprzewodniczący KRPUT). Prof. Tukiendorf ma duże doświadczenie w relacjach z partnerami Państwa Środka. Od wielu lat prowadzi owocne relacje naukowe z uczelniami Chińskiej Republiki Ludowej.

W przyszłości na polskich i chińskich uczelniach zrzeszonych w konsorcjum powstaną także kierunki, a w ślad za tym, całe Wydziały prowadzące kształcenie i badania w projekcie ,,One Belt One Road”, nazywanym też ,,Nowym Jedwabnym Szlakiem”.

Wybrano tymczasowe wł‚adze Konsorcjum. Na ich czele stoją rektorzy trzech uczelni: prof. Liu Gonghui, rektor Politechniki Pekińskiej, prof. Tang Boming, rektor Chongqing Jiaotong University oraz prof. Marek Tukiendorf. Należy jednak pamiętać, że zarówno Klasy Konfucjańskie, przyszłe Instytuty będą zupełnie samodzielne, a sieć ma na celu jedynie zwiększać  efekt synergii.

Wątpiącym w sens projektu polecamy najnowsze doświadczenia polskich rektorów biorących udział w delegacji. Podróż do odległego o 125 km od Pekinu 14-milionowego miasta Tianjin, gdzie udała się ona na zaproszenie kolejnego kandydata do sieci prof. Jing Hongyang, rektora Tianjin University of Technology trwała koleją 25 minut (sic!). A więc można.

Następne spotkanie członków Konsorcjum na konferencji Wojewody Opolskiego, Rektora Politechniki Opolskiej i zrzeszonych uczelni będzie miało miejsce w dniu 25 kwietnia w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Opolu, natomiast 27 kwietnia rektorzy spotkają się na warsztatach roboczych na Politechnice Poznańskiej, gdzie powstanie geograficznie centralnie usytuowany sekretariat konsorcjum ze strony uczelni polskich.

Warto dodać, że wydarzenia, które miały miejsce w dniach 21 i 22 marca w Pekinie odbiły się bardzo szerokim echem w centralnych i światowych mediach chińskich jak telewizja CCTV,  czy też dziennik China Daily. Polski przemysł reprezentował wybitny biznesmen związany z transportem, Ryszard Wójcik, prezes Sindbada.

Osoby podpisane pod dokumentem:

Li Shiyu, Komisja Edukacji miasta Chongqing
Prof. Tang Boming, Chongqing Jiaotong University
Prof. Gou Chaoli, prorektor Chongqing Technology and Business University
Xu Jun, szefowa Działu Współpracy Międzynarodowej, Chongqing University
Prof. Chen Qianbin, prorektor Chongqing University of Post and Telecommunications
Prof. Zhou Xiangyu, prorektor Chongqing University of Science and Technology
Prof. Huang Weijiu, prorektor Chongqing University of Technology
Prof. Zhang Weiguo, rektor Southwest University
Pan Fang Fang, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Komisji Edukacji Pekinu
Prof. Liu Gonghui, rektor Beijing University of Technology
Prof. Wang Yongsheng, rektor Beijing Information Science and Technology University
Prof. Jiang Yijian, rektor Beijing Institute of Petrochemical Technology
Prof. Cao Weidong, rektor Beijing International Studies University
Prof. Zhang Ailin, rektor Beijing University of Civil Engineering and Architecture
Prof. Fu Zhifeng, rektor Capital University of Economics and Business
Prof. Zheng Wentang, rektor North China University of Technology
Prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej
Prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej
Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej
Prof. Krzysztof Lewenstein, prorektor Politechniki Warszawskiej
Prof. Teofil Jesionowski, prorektor Politechniki Poznańskiej
Prof. Grzegorz Bąk, prorektor Politechniki Łódzkiej
Prof. Andrzej Dziedzic, prorektor Politechniki Wrocławskiej
Prof. Ryszard Koziołek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Piotr Małkowski, pełnomocnik rektora AGH ds. współpracy z Chinami

Menu
Skip to content