Rada naukowa Instytutu Konfucjusza w Opolu


1. Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej,
2. Dr hab. Krystyna Macek-Kamińska,Prof. PO, Prorektor ds. dydaktyki
3. Zheng Jichun, Prezes rady Politechniki Pekińskiej,
4. Gong Yu, Wiceprezes rady Politechniki Pekińskiej,
5. Prof. Liu Hui Gong, Rektor Politechniki Pekińskiej,
6. Jiang Yijian, Prorektor Politechniki Pekińskiej,
7. Prof. Yang Changju, Konsultant Rektora Politechniki Pekińskiej odpowiedzialny za współpracę międzynarodową,
8. Prof. He Cencheng, Dziekan Centrum Języków Obcych Politechniki Pekińskiej,
9. Prof. Wu Wenying, Dyrektor Działu Wymiany Międzynarodowej Politechniki Pekińskiej,
10. Dr hab. Maria Bernat,Prof. PO,
11. Jiang Huijuan, Dyrektor Chiński Instytutu Konfucjusza w Opolu,
12. Dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
13. Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego,
14. Yingnan Sun – Specjalista ds. międzynarodowych,
15. Janusz Karpiński, Naczelnik Biura Spraw Międzynarodowych Urzędu Miasta Opola,
16. Roland Wrzeciono, Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
17. Ryszard Pazdan, Prezes spółki Atmoterm – przedstawiciel środowiska biznesu, współpracujący z partnerami chińskimi.