wojewoda-chiny_2016-04-07-2510-640x360

Kolejny krok na jedwabnym szlaku

Przy znaczącym udziale politechniki, życie akademickie i gospodarcze naszego regionu obfituje ostatnio w niezwykle ważne wydarzenia, których zasięg  przekracza nie tyko granice Polski, ale i Europy.

Niedługo przed ubiegłotygodniową konferencją ,,Bridge”, byliśmy organizatorami konferencji ,,One Belt, One Road”, która – podobnie jak polsko-niemieckie spotkanie – otworzyła drogę do zacieśnienia wielowymiarowej współpracy pomiędzy nauką, przemysłem, regionami i państwami.

Naszym partnerem w projekcie Nowego, Jedwabnego Szlaku, będącego przedmiotem lutowej konferencji, został Chongqing Jiaotong University, uczelnia działająca w 32 milionowym mieście. wojewoda-chiny_2016-04-07-2534Delegacja z chińskiej politechniki w składzie Zou Jian(Executive Deputy Chair, Association for Science and Technology), prof. Huang Chengfeng (Dean, International School), prof. Li Shuqing (Deputy Dean, Traffic and Transportation Engineering School), Xiao Wei (Deputy Director, Scientific Research Division), prof. Zhao Shuen (Assistant Dean, Electromechanical and Automobile Engineering School) oraz Wu Zusong (Associate Professor, International School) – gościła w ubiegłym tygodniu w Opolu. Chińczycy wzięli udział w konferencji ,,Bridge”, odwiedzili Instytut Konfucjusza na Politechnice Opolskiej i odbyli spotkanie z wojewodą Adrianem Czubakiem, jego zastępczynią panią Violettą Porowską, rektorem prof. Markiem Tukiendorfem, oraz prof.Tadeuszem Łagodą, koordynującym projekt ,,One Belt, One Road” na Politechnice Opolskiej.

Tekst: Lucyna Sterniuk-Gronek