Serdecznie witamy na stronie internetowej Instytutu Konfucjusza w Opolu

IK_HQCentrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza to instytucja pożytku publicznego, której misją jest promowanie języka i kultury chińskiej. Instytut działa nie tylko na rzecz uczelni, ale całej społeczności regionu. Opolski ośrodek jest jedną z 200 tego typu placówek na świecie, stowarzyszonych w międzynarodowej sieci, których siedziba główna – Hanban (Biuro Międzynarodowej Rady Języka Chińskiego) mieści się w Pekinie.

W skład zarządu organizacji Hanban wchodzą przedstawiciele 12 komisji oraz ministerstw rządu chińskiego. Hanban jest organizacją non-profit podporządkowaną chińskiemu Ministerstwu Edukacji, której celem jest upowszechnianie dorobku chińskiej kultury i języka. Jej powstanie było odpowiedzią na rosnące w świecie zainteresowanie nauką języka chińskiego. Według szacunków, języka chińskiego uczy się obecnie 25 milionów obcokrajowców i liczba ta stale rośnie.

Politechnika w Pekinie

Partnerem Politechniki Opolskiej w ramach projektu Instytutu Konfucjusza jest jedna z najbardziej renomowanych uczelni chińskich, będąca wBeijing_tech
elitarnym gronie 3% najlepszych uczelni w tym kraju. Na Politechnice Pekińskiej kształci się obecnie ponad milion studentów zarówno z Chin, jak i z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Rosji.

Politechnika Pekińska została założona w 1960 r. Zarząd nad nią sprawuje Rada Miejska w Pekinie. Uczelnia tworzy multidyscyplinarną strukturę akademicką, oferującą szeroką gamę kierunków studiów. Pracownicy naukowi Politechniki Pekińskiej prowadzą badania na polu inżynierii, ekonomii, zarządzania, nauk humanistycznych oraz prawa. Kampus uczelni zajmuje ponad 80 ha.

 

KonfucjuszKonfucjusz (551 p.n.e. – 479 p.n.e.) był sławnym chińskim myślicielem, nauczycielem i filozofem, którego nauczanie i filozofia wywarły głęboki wpływ na chińską, koreańską, japońską i wietnamską myśl oraz sposób życia. Filarami filozofii konfucjańskiej są: sprawiedliwość, szczerość, moralność oraz poprawność w stosunkach społecznych. Nadanie Instytutowi imienia Konfucjusza wskazuje na głębię myśli oraz długowieczność chińskiej kultury, tradycji i języka, którą Instytut promuje.

Instytut Konfucjusza w Opolu ma na celu stworzenie i poszerzanie więzów akademickich, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską a Chinami. Dokładamy starań, aby stać się platformą porozumienia oraz wzajemnego poznania między naszymi kulturami.

Zakres naszej działalności obejmuje:

  • organizowanie kursów i konwersatoriów języka chińskiego na różnych poziomach zaawansowania
  • przygotowanie nauczycieli do nauczania języka chińskiego w szkołach
  • dostarczanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych do nauki języka
  • przeprowadzanie egzaminów językowych akredytowanych przez Hanban
  • organizowanie wykładów i seminariów na temat chińskiej kultury, społeczeństwa i biznesu
  • nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i firmami
  • doradztwo w zakresie edukacji, kultury i biznesu
  • organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym

Instytut Konfucjusza jest nie tylko ośrodkiem nauki języka, lecz także miejscem poznania tradycji i obyczajów Państwa Środka, umożliwiającym odkrycie jego współczesnego oblicza. Placówka oddaje do dyspozycji Państwa nowoczesne sale dydaktyczne oraz bogato wyposażoną czytelnię.

Zapraszamy do udziału w seminariach, konferencjach oraz imprezach, organizowanych przez Instytut Konfucjusza w Opolu.

Mamy nadzieję, iż zarówno studenci, słuchacze, jak i goście mile spędzą czas we wspaniałej chińskiej atmosferze.