Stypendia Instytutu Konfucjusza na rok 2020/2021

Uczestnicy kursów języka chińskiego Instytutu Konfucjusza w Opolu mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium do Chin, poniżej informacje o wyjazdach:

Wersja angielska pdf

Wersja chińska pdf

 

Przewodnik Aplikacyjny dla Nauczycieli Języka Chińskiego

W celu wykształcenia wykwalifikowanych nauczycieli języka chińskiego oraz rozwoju edukacji w języku chińskim w innych krajach, Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza/Hanban kontynuuje program Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza). Instytuty Konfucjusza, niezależne Klasy Konfucjańskie, niektóre centra egzaminacyjne HSK, specjalizacje chińskie na zagranicznych uniwersytetach, stowarzyszenia zawodowe zajmujące się nauczaniem języka chińskiego w innych krajach, ambasady Chin (konsulaty) za granicą (czyli tzw. „instytucje polecające”) mogą rekomendować wybitnych studentów oraz obecnie zatrudnionych nauczycieli języka chińskiego, w celu pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka chińskiego (lub pokrewnych specjalizacji) na chińskich uniwersytetach i uczelniach wyższych (tzw. „instytucje przyjmujące”).

 

KRYTERIA OGÓLNE

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 1. nie są obywatelami chińskimi;
 2. są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, odznaczają się dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem;
 3. są zaangażowani w nauczanie i międzynarodową promocję języka chińskiego;
 4. są w wieku od 16 do 35 roku życia (dnia 1 września 2020 r.). Kandydaci aktualnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego nie mogą mieć więcej niż 45 lat, podczas gdy studenci studiów licencjackich nie mogą mieć więcej niż 25 lat;

 

RODZAJE STYPENDIÓW

Stypendium doktoranckie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie cztery lata akademickie. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra Nauczania Języka Chińskiego Jako Języka Obcego, Językoznawstwa, Nauczania Języka Chińskiego Osób Posługujących się Innymi Językami, lub też innych kierunków związanych z edukacją.

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK (poziom 6), 60 punktów
z egzaminu HSKK (poziom zaawansowany) i mieć ponad 2-letnie doświadczenie
 w nauczaniu języka chińskiego i dziedzinach pokrewnych.

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

 

Stypendium magisterskie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie dwa lata akademickie.

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata i uzyskać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 5) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

Stypendium licencjackie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie cztery lata akademickie.

Kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej i wynik co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Stypendium Roczne
Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 r. i zapewnia stypendium przez maksymalnie 11 miesięcy. Studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach nie mogą otrzymać stypendium.

I. TCSOL: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

II. Język i literatura chińska, Historia Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

III. Nauka Języka Chińskiego

Aplikanci muszą uzyskać minimum 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 3). Priorytet
w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK

Stypendium Semestralne
Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 lub w marcu 2021 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie 5 miesięcy. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować
o stypendium.

I. TCSOL, Język i literatura chińskaHistoria Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

II. Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej

I. Hanban, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi, ustanowił specjalne “Stypendium
w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”).
W ramach tego porozumienia, aplikant może ubiegać się o stypendium roczne, stypendium magisterskie MTCSOL oraz stypendium licencjackie BTCSOL na uczelniach biorących udział
w programie
.

Aplikacja na stypendium „Język Chiński + Kształcenie Zawodowe” (“Chinese + Vocational Training”) odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie instytucje goszczące w systemie aplikacyjnym (informacje o kategoriach oraz liczbie miejsc odpowiednich instytucji są wypisane poniżej w załączniku nr 1).

II. “Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”) między Hanbanem a wydziałami edukacyjnymi i uniwersytetami innych krajów.

Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium zostaną zaktualizowane
na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego.

 

PROCEDURA APLIKACYJNA
Rejestracja online zostanie otwarta 1 marca 2020 r. i będzie dostępna na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego: cis.chinese.cn .

Na stronie należy się zalogować, wyszukać odpowiednią instytucję rekomendującą (Instytut Konfucjusza w Opolu 奥波莱孔子学院) oraz instytucje przyjmujące, a następnie załadować materiały aplikacyjne w systemie elektronicznym. Jeżeli dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest ich tłumaczenie notarialne.

Na profilu prywatnym aplikant może śledzić przebieg aplikacji, otrzymuje komentarze oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Stypendyści, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz zarejestrować się w instytucjach przyjmujących w wyznaczonym terminie.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wewnętrzne terminy składania wniosków Instytutu Konfucjusza w Opolu:

 1. 31 marca 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w lipcu 2020 r.);
 2. 30 kwietnia 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się
  we wrześniu 2020 r.;
 3. 31 sierpnia 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się
  w grudniu 2020 r. w marcu 2021 r.);
 4. 31 października 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się
  w marcu 2021 r.);

Hanban powierzy panelowi eksperckiemu przegląd aplikacji, celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru.  Decyzje będą podejmowane na podstawie wyników
i poziomów HSK i HSKK oraz innych czynników. Wyniki będą opublikowane ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem stypendium. Ze względu na duże zainteresowanie programem na każdy kraj przewidziana jest określona pula stypendiów.

Instytucje rekomendujące oraz goszczące w ramach posiadanych kompetencji ponoszą odpowiedzialność wobec lokalnego (dla danej jednostki) prawa; zapewniają rekomendację
i pomoc przy składaniu aplikacji.

 

KONKURS „MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO”

Laureaci finału konkursu “Most do Języka Chińskiego”, którzy otrzymali certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza 2020, powinni zalogować się na stronie stypendium Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza) i przedstawić dokumenty odpowiednim instytucjom przyjmującym po okazaniu certyfikatu stypendialnego. W razie pytań, prosimy o kontakt chinesebridge@hanban.org

 

SZEGÓŁOWY PROGRAM KURSÓW

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

 

INNE

–       Wnioskodawcy zobowiązani są znać szczegółowe kryteria i terminy rejestracji oraz przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie ze wymogami danego stypendium;

–       Od stypendystów wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Beneficjentów stypendiów kończących się zdobycie stopnia naukowego prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza” (Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship);

–       Stypendyści, którzy nie zarejestrują się w wybranej instytucji przyjmującej na czas, nie przejdą pozytywnie oceny stanu zdrowia, porzucą studia/zostaną zawieszeni w statusie studenta, zostaną pozbawieni stypendium;

 

KONTAKT

Biuro ds. Egzaminów oraz Stypendiów

Email: scholarships@hanban.org

Tel: +86-10-58595727

 

X