Kontakt

      

Politechnika Opolska
Centrum Współpracy
Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu 

II Kampus PO
ul. Prószkowska 76, budynek 5
45-758 Opole

tel.: 77 449 81 28 oraz 77 449 81 33
e-mail: m.pawlowska@po.edu.pl
w.sasiadek@po.edu.pl

X