Delegacja naukowców z Akademii Nauk Rolniczych w Wuhan

We wtorek (28.05) Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza gościło delegację uczonych reprezentujących Akademię Nauk Rolniczych w Wuhan. Stojący na jej czele prof. Yu Jinping był zainteresowany kwestią transformacji polskiego sektora rolniczego w minionych czterech dekadach. Przedstawiciele Instytutu Konfucjusza zwrócili uwagę na ważną rolę w tym procesie przystąpienia RP do Unii Europejskiej. Uczeni z Wuhan wskazali na wyzwania stojące przed sektorem rolnictwa w Chinach. Obie strony zgodziły się, iż niezmiernie istotnym problemem są kwestie związane z produkcją czystej żywności i ochroną środowiska.

Comments are closed.