Wydarzenia 2010

Zajęcia z języka i kultury chińskiej dla PSP nr 9

Dnia 7 grudnia 2010 r. odbyły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu zajęcia z języka i kultury chińskiej przygotowane przez Katarzynę Mazur-Kajta. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Opolu. Tematem warsztatów były budowle chińskie oraz najczęściej wymieniany symbol Chin – Panda Wielka.

Lekcja języka i kultury chińskiej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Grabinie

W Mikołajki – 6 grudnia br. odbyły się w szkole podstawowej w Grabinie podwójne warsztaty pokazowej lekcji języka i kultury chińskiej dla dzieci. Zajęcia, podczas których dzieci poznały piosenkę “Gdzie jest mój przyjaciel”, ciekawostki dotyczące Pandy Wielkiej oraz liczby chińskie, przeprowadziły Katarzyna Mazur-Kajta oraz Yang Jun.

Lekcja j.chińskiego dla uczniów szkoły podstawowej

3 grudnia w Instytucie Konfucjusza odbyły się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej nr 14 w Opolu. Wicedyrektor instytutu Prof. Yuan Zhongxian wraz z współpracownikiem Yingnanem Sunem przeprowadzili lekcję j. chinskiego.

Warsztaty gry w chińskie szachy

W pierwszy piątek grudnia br. o godz. 17.00 odbyły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu warsztaty Xiangqi – szachów chińskich. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta.
Szachy chińskie różnią się od znanej nam wersji szachów międzynarodowych nie tylko samą planszą (w Xiangqi plansza przedzielona jest pasmem rzeki) ale i pionkami (generałowie, rydwany, działa, słonie, strażnicy, rumaki i żołnierze) oraz ich ustawieniem. Pionki szachów chińskich poruszają się ponadto nie po polach, lecz liniach je dzielących.

Warsztaty gry w majianga

Kolejne warsztaty gry w popularną grę chińską Majiang odbyły się 26. listopada br. w Instytucie Konfucjusza. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta

Lekcja języka i kultury chińskiej dla dzieci

W dniu 24 listopada br. odbyły się w Instytucie Konfucjusza zajęcia z języka chińskiego dla uczniów 3 klasy PSP nr 14 w Opolu.
Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta. Podczas spotkania uczniowie poznali chińskie nazwy części ciała oraz nauczyli się śpiewać noworoczną piosenke

 

Wpływy chińskie w Mongolii i mongolskie w Chinach

19 listopada 2010 r. w Instytucie Konfucjusza w Opolu odbyło się spotkanie z podróżnikiem-backpackersem, nauczycielem filozofii i miłośnikiem kultur Azji – Marcinem Szymańskim.
Podczas wykładu prowadzący opowiadał o specyfice kultur Mongolii i Chin, ich wspólnej historii, oddziaływaniach, jakie oba kraje na siebie wywierały, jak również przybliżał słuchaczom ciekawostki, wrażenia i opinie osoby, której udało się „podglądnąć” życie koczujących Mongołów i osiadłych Chińczyków. Wykład uzupełniony był zdjęciami z podróży do Mongolii oraz Chin, wykonanymi przez prowadzącego.

Warsztaty gry w Weiqi

W piątek 12 listopada br. odbyły się w Instytucie Konfucjusza warsztaty chińskiej gry planszowej Weiqi. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta.
Weiqi to najstarsza chińska gra strategiczna znana również pod japońską nazwą Go. Jest to tzw. gra „otaczająca”, podczas której dwie osoby na przemian układają na planszy czarne i białe kamienie otaczając nimi nawzajem jak najwięcej kamieni przeciwnika.

 

Lekcja języka chińskiego dla uczniów szkoły średniej w Prudniku

8 listopada br. Instytut Konfucjusza gościł uczniów szkoły licealnej nr 1 z Prudnika pod opieką pracownika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Wiesława Kopterskiego. Lektor instytutu; Yang Jun przeprowadziła lekcję języka chińskiego.

Chińska sztuka wycinanek z papieru

Chińska sztuka wycinanek z papieru była tematem kolejnego wykładu w Instytucie Konfucjusza przygotowanego 5 listopada br. przez Katarzynę Mazur-Kajta. Pierwsza – teoretyczna część spotkania dotyczyła historii wycinanek i ich roli w kulturze Chin. Druga część umożliwiła przybyłym własnoręczne wykonanie papierowych elementów ozdobnych, symboli-znaków: szczęścia, długowieczności i bogactwa.

Lekcja  języka i kultury chińskiej dla dzieci

W dniu 3 XI 2010 w Instytucie Konfucjusza odbyły się zajęcia dla uczniów 3 klasy PSP nr 14 w Opolu. Prof. Yuan Zhongxian przeprowadził wykład przybliżający uczniom ogólną wiedzę nt Chin. Po wykładzie lektor Yang Jun zademonstrowała krótki pokaz Tai Chi a Prof. Yuan zagrał parę utworów na tradycyjnym chińskim instrumencie Er-hu.

Konwent Politechniki Opolskiej

Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 4 listopada 2010 r. br. obradował  pod przewodnictwem rektora, prof. Jerzego Skubisa Konwent Politechniki Opolskiej. Tym razem na miejsce obrad wybrano stylowe wnętrze biblioteki chińskiej  Instytutu  Konfucjusza w II kampusie uczelni. Na program posiedzenia poświeconego omówieniu strategicznych celów rozwoju Politechniki Opolskiej złożyły się prezentacje – jedna przygotowana przez rektora ujmowała wszystkie najistotniejsze informacje o stanie obecnym i planach uczelni ze szczególnym uwypukleniem realizowanych inwestycji, druga ilustrowała działalność Instytutu Konfucjusza, która to jednostka aspiruje do miana najlepszej w świecie. W posiedzeniu rektorowi Skubisowi towarzyszyli pani prorektor ds. inwestycji i rozwoju dr inż. Anna Król oraz dyrektor IK dr Maria Helena Kania. Spośród członków Konwentu w obradach zabrakło tylko jednego. Przypomnijmy,  zgodnie ze statutem  Politechniki Opolskiej  konwent powołany zostaje przez senat Politechniki Opolskiej na wniosek rektora i pełni on funkcje opiniotwórcze i doradcze w sprawach ważnych dla uczelni. Do zadań konwentu należy  m.in.

1) tworzenie w regionie klimatu i zrozumienia sprzyjającego rozwojowi Uczelni,

2) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków rozwoju Uczelni,

3) współudział w organizowaniu i tworzeniu patronatu nad Uczelnią,

4) przedstawianie opinii dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego regionu i kraju,

5) przedstawianie potrzeb regionu w zakresie uruchamiania badań, tworzenia laboratoriów i kierunków studiów,

6) zajmowanie stanowiska w sprawach związanych ze społecznością akademicką.

jak czytamy w statucie Politechniki Opolskiej (II,3 § 22, pkt 7)

Było to czwarte posiedzenie Konwentu, pierwsze odbyło się  12 września 2007 r. , a zgodnie z regulaminem – konwent zbiera się co najmniej raz w roku.  Na posiedzeniu w Instytucie Konfucjusza uczestnicy spotkania dyskutowali nad  przedstawioną strategią rozwoju Politechniki Opolskiej, nie kryli także zainteresowania działalnością jednostki, która pełni rolę centrum współpracy polsko-chińskiej i wynikających stąd pespektyw dla regionu i miasta.

Aktualnie skład osobowy Konwentu Politechniki Opolskiej  przedstawia się następująco, przy czym w  myśl statutu, cztery pierwsze osoby wchodzą do składu  konwentu z  urzędu, a pozostałe w wyniku wyborów:

prof. Jerzy Skubis, rektor Politechniki Opolskiej – przewodniczący  konwentu,

Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego,

Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski

Ryszard Zembaczyński, prezydent miasta Opola (w spotkaniu zastąpił go  tym razem wiceprezydent Janusz Kwiatkowski)

Andrzej Balcerek, prezes  zarządu, dyrektor generalny Górażdże Cement S.A.

Marek Piskozub, dyrektor PS ZOZ WCM w Opolu

Krystian Kobyłka, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu,

Krzysztof Krupa, prezes PRO MEDIA sp. z o.o. w Opolu,

dr inż. Henryk Majchrzak, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki

Wykład “Sztuka gotowania według Pięciu Przemian”

W dniu 30 X 2010 w Instytucie Konfucjusza Jarosław Bakalarz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, przeprowadził wykład “Sztuka gotowania według Pięciu Przemian”. Wykładowca od ponad 20 lat zgłębia medycynę naturalną i zielarstwo, w tym od dekady medycynę chińską. Celem wykładu było skierowanie uwagi słuchaczy na uchwycenie złożonych mechanizmów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, w szczególności pokazanie, że chińska dietetyka to znacznie więcej niż Pięć Przemian i że niemożliwe jest oddzielenie chińskiej sztuki gotowania od niuansów chińskiej medycyny. Próba użycia do przygotowania posiłku wyłącznie schematu Pięciu Przemian oraz tabel z charakterystykami surowców spożywczych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem, co sprawia że posiłki są albo niesmaczne, albo nie trafiają w indywidualne potrzeby zdrowotne jedzącego, a to czasem prowadzi do zniechęcenia. O skuteczności dietetyki chińskiej decyduje bowiem staranne przyswojenie wszystkich podstaw teoretycznych i przyjęcie Zasady Równowagi (TAO) jako klucza do zdrowia. Samo gotowanie staje się wtedy instynktowne, przyjemne i skuteczne we wspomaganiu procesów leczenia.

 

Warsztaty gry Majiang

Drugie spotkanie z kulturą Państwa Środka w Instytucie Konfucjusza w Opolu odbyło się 23 października br. Poświęcone było grze Majiang, z której warsztaty przeprowadziły Katarzyna Mazur-Kajta oraz Yang Jun.
Majiang jest tradycyjną grą chińską, której jeden zestaw przeznaczony jest dla czterech osób. Do gry wykorzystuje się 144 prostokątne kamienie podzielone na 7 grup : bambusy, ciastka, kierunki świata, smoki, 10-tysięcy, kwiaty oraz pory roku. Zasady gry w Majianga zbliżone są do gry karcianej w Remika, a jej podstawowym celem jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery kamienie oraz jednej pary z jednej grupy.

 

Kreator Młodych Talentów

W ramach Programu Kreator Młodych Talentów, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej,7 października br. rozpoczął się, w Instytucie Konfucjusza w Opolu, drugi cykl zajęć z języka chińskiego dla początkujących, na który przyjęto 30 uczniów z województwa opolskiego.
Kurs prowadzony przez Katarzynę Mazur-Kajta organizowany jest w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu co czwartek i obejmują naukę języka mandaryńskiego oraz poznanie elementów kultury Państwa Środka, takich jak: kaligrafia chińska, chińskie wycinanki, starożytne instrumenty muzycznye i potrawy charakterystyczne dla kuchni chińskiej, a także chińskie znaki zodiaku, itd.

Wykład – podstawy kaligrafii chińskiej

Tym razem w sobotę – 16 października br. o godz. 17:00 w Instytucie Konfucjusza w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl czternastu wykładów i warsztatów wprowadzających do kultury Państwa Środka. Tematem wykładu była kaligrafia chińska, jej historia, znaczenie w życiu codziennym i style, które zaprezentowała przybyłym na spotkanie osobom Katarzyna Mazur-Kajta.
W Chinach kaligrafia jest wielką sztuką wiążącą w sobie wyczucie estetyki, umiejętności prawidłowego i spokojnego oddechu z cierpliwym kopiowaniem znaków chińskich.

 

Spotkanie z Rektorem Politechniki w Pekinie
W dniach 15 – 17 lipca 2010 r. gościł w Instytucie Konfucjusza w Opolu J.M. Rektor Politechniki w Pekinie Fan Boyuan. Towarzyszył mu Dyr. Lin Hu i pracownicy biura współpracy z zagranicą; Pani Jiang Saying oraz Pan Ji Xiaozhe. Rektor Fan Boyuan spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą oraz prorektorem ds. studenckim dr hab. inż. Jerzym Jantosem, prof. PO

Spotkanie z przewodniczącym Wydziału Nauk Technicznych PAN

Dnia 7 lipca br. w Instytucie Konfucjusza miała miejsce wizyta     prof. dr hab. inż. Władysława Włosińskiego, przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN. Podczas spotkania omawiano możliwości współpracy naukowej i wymiany akademickiej uczelni polskich i chińskich.

Międzynarodowe spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza z Polski, Czech oraz Słowacji – Rogów 2010

W dniach 25-27 czerwca br. odbyło się w Zamku w Rogowie Opolskim spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza z Polski, Czech i Słowacji. Uczestniczyli w nim: dr Sylwia Witkowska i prof. Yang Jianhua z Instytut Konfucjusza w Poznaniu; dr Bogdan Zemanek z żoną Adiną Zemanek oraz Sun Zhongli z żoną Zhu Huiqin z Instytutu Konfucjusza w Krakowie; prof. Gościwit Malinowski, i prof. Zhang Lilong z Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu; prof. Ding Shude z Instytutu Konfucjusza w Bratysławie; prof. Xu Weizhu z Instytutu Konfucjusza w Ołomuńcu; Liu Wansheng – I Sekretarz i Naczelnik Wydziału Edukacyjnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie; prof. Martin Machacek i dr Daniel Casten z VSB w Ostrawie. Instytut Konfucjusza w Opolu reprezentowali: dr Marlena Kania, prof. Yuan Zhonxian, Sun Yingnan, Yang Jun, Katarzyna Mazur-Kajta i Krzysztof Mazur.
Podczas spotkania uczestnicy prezentowali charakterystykę działalności poszczególnych Instytutów. Obradowano m.in. nad problemami nauczania języka chińskiego w wymienionych trzech krajach, specyfiką zarządzania Instytutami, jak również nad podziałem środków i kondycją finansową jednostek. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w pokazie gry na tradycyjnym chińskim instrumencie Er-hu wykonanym przez prof. Yuana, oraz pokazie Taichi przygotowanym przez lektorkę Instytutu Konfucjusza w Opolu – Yang Jun. Spotkaniu towarzyszyła wizyta w Instytucie Konfucjusza w Opolu, spacer po Opolu oraz zwiedzanie zamku i parku w Mosznej.