Wykłady mgr Stanisława Niewińskiego pt. „Czy należy bać się Chin?”

24 i 28 X w Liceum im. Mikołaja Kopernika miały miejsce wystąpienia mgr Stanisława Niewińskiego pt. „Czy należy bać się Chin?”. Pan Stanisław Niewiński polemizował podczas wykładu z wieloma popularnymi stereotypami na temat miejsca Chin w dzisiejszym świecie. Wykład został przeprowadzony dla grup maturzystów zdających maturę z WOS-u.

Comments are closed.