China’s New Development Prospect and Chance for Polish Entrepreneurs

W dniach 14-15.11.2013 odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki China’s New Development Prospect and Chance for Polish Entrepreneurs, która – jak powiedział prorektor ds. współpracy i rozwoju prof. Krzysztof Malik – dotycząc spraw ekonomicznych znacznie wykracza poza tradycyjne założenia konfucjańskich instytutów.   

Szeroka tematyka konferencji obejmuje uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i kulturowe inwestycji polskich przedsiębiorstw w Chinach i aktywności chińskich inwestorów w Polsce. Adresatami spotkania są ludzie nauki i praktycy biznesu, zarówno ci posiadający już doświadczenie w Chinach, jak i ci, którzy dopiero zamierzają podjąć tam działalność.

W konferencji biorą udział przedstawiciele polskich i chińskich placówek dyplomatycznych, m. in.  pani Li Ke, Attache Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, oraz pani Wang Yu – sekretarz WE-H chińskiej ambasady. 

Konferencja trwała dwa dni i była jednocześnie okazją do uczczenia 5-lecia Instytutu Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej.  

Menu
Skip to content