Z Warszawy do Pekinu przez Opole

Tuż po uroczystym występie z okazji Chińskiego Nowego Roku Politechnika Opolska podpisała kolejną umowę o współpracy. Nowo pozyskanym partnerem jest warszawska Akademia Leona Koźmińskiego, z którą nasza uczelnia chce realizować wspólne projekty studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych Polska-Chiny oraz organizować przedsięwzięcia naukowe, kulturalne i edukacyjne.

Po stronie politechniki w realizację porozumienia bezpośrednio zaangażowany będzie Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej.

Pod dokumentem podpisy złożyli rektorzy obu uczelni – prof. Marek Tukiendorf oraz prof. Witold T. Bielecki.

Przy podpisaniu umowy obecni byli prof. Tadeusz Więckowski – przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Politechniki Wrocławskiej, wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej prof. Krzysztof Malik oraz dr Bianka Siwińska- redaktor naczelna miesięcznika ,,Perspektywy”.

Comments are closed.