Rada Naukowa Instytutu Konfucjusza 2013r

W dniu 10 grudnia 2013 r. w siedzibie Politechniki Pekińskiej odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Konfucjusza. W spotkaniu uczestniczyli: Rektor Politechniki Pekińskiej- Prof. Guo Guangsheng, Wice-Rektor Politechniki Pekińskiej – Prof. Jiang Yijian, Wice-przewodniczący Rady Politechniki Pekińskiej – Prof. Gong Yu, Dyrektor Działu Wymiany Międzynarodowej Politechniki Pekińskiej – Wu Wenying, Dyrektor Instytutu Konfucjusza – dr hab. Maria Bernat, Prof. PO, chiński Dyrektor Instytutu Konfucjusza – Prof. Jiang Huijuan, Rektor Politechniki Opolskiej – Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Dyrektor Wydziału Współpracy Gospodarczej i Zagranicznej Urzędu Miasta Opole – Pan Janusz Karpiński, Wicemarszałek Województwa Opolskiego – Pan Tomasz Kostuś, specjalista ds. współpracy międzynarodowej Instytutu Konfucjusza – Pan Sun Yingnan.

Prof. Jiang przedstawiła sprawozdanie z działalności kulturalnej i edukacyjnej Instytutu w 2013 roku. Prof. Bernat – Dyrektor Instytutu Konfucjusza, omówiła wykorzystanie środków finansowych z Hanban w Pekinie w 2013 roku. W drugiej części prezentacji przedstawiła główne projekty złożone we wniosku do Hanban przeznaczone do realizacji w 2014 roku.

Następnie JM  Rektor Prof. Marek Tukiendorf wyraził także gotowość dalszego wspierania Instytutu przez Politechnikę Opolską.

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Pan Tomasz Kostuś podziękował Instytutowi Konfucjusza za działalność na rzecz Województwa Opolskiego, oraz zapewnił o dalszym wspieraniu Instytutu.

Menu
Skip to content