Sympozjum w Budapeszcie

W dniach od 31 października do 5 listopada br. w Budapeszcie miało miejsce sympozjum dla wykładowców i lektorów języka chińskiego pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej organizowane przez HANBAN (instytucję powołaną przy chińskim Ministerstwie Edukacji, a promującą wśród obcokrajowców język 
i kulturę chińską). Celem szkolenia było wypracowanie wspólnej metodyki nauczania, która w najefektywniejszy sposób zapewniłaby sukces w poznawaniu przez uczniów 
i studentów zawiłości języka i kultury chińskiej. W sympozjum uczestniczyło ponad sto osób z 11 krajów, Opole reprezentowały Panie Katarzyna Mazur – Kajta
z wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Ewa Jakuczek stypendystka Instytutu Konfucjusza, na Fujian Normal University w Fuzhou, pracująca obecnie w Urzędzie Marszałkowskim.

Menu
Skip to content