„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”, ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że dzisiaj w nocy (17/18.07.2019 r.) odszedł prof. Marek Tukiendorf, Rektor Politechniki Opolskiej.

Profesor Tukiendorf koordynował powstanie naszego Instytutu, a w 2017 roku, w czasie uroczystości w Pekinie, odebrał zaszczytny tytuł honorowego profesora Politechniki Pekińskiej. Wówczas laudację wygłosił prof. Tang Jun, dziekan Wydziału Humanistyki i Prawa na tamtejszej uczelni. W czasie przemówienia podkreślił ważną rolę i wkład w budowanie relacji nie tylko pomiędzy Politechnikami, lecz także państwami: „Właśnie dzięki takim ludziom [jak prof. Tukiendorf – przyp. red.] oba nasze kraje: Polska i Chiny stają się sobie coraz bliższe” – dodał Tang Jun.

Słowa uznania za wkład i zasługi naszego rektora złożył wówczas także prof. Liu Gonghui, rektor Politechniki Pekińskiej: „Wszyscy znają zasługi prof. Marka Tukiendorfa w budowaniu relacji polsko-chińskich w obszarze akademickim. Od nich wszystko się zaczęło. Teraz z tej współpracy korzysta także nasz biznes”.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o tym, że dzięki prof. Tukiendorfowi Opole stało się przystankiem na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, a wkład w działalności polsko – chińską zaowocował nie tylko otwarciem nowego rozdziału na samej Politechnice Opolskiej, lecz wpłynął także na całą Opolszczyznę.

Rektor z zaangażowaniem brał udział w wydarzeniach, które organizował nasz Instytut. Nie sądziliśmy, że konkurs pn. „Most do Języka Chińskiego” będzie ostatnim naszym wspólnym projektem.

Zapamiętamy go jako człowieka pełnego energii, pasji i zaangażowania, który zawsze znalazł czas by zamienić chociaż dwa słowa – niezależnie od tego, czy to na uczelnianym parkingu, czy podczas spaceru po Opolu.

Panie Rektorze, Drogi Rektorze, Marku. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamięci.

Pragniemy wyrazić nasze najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.

Spoczywaj w pokoju…

 

 

Comments are closed.