Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza w Opolu powstał w wyniku współpracy Politechniki Opolskiej i Politechniki Pekińskiej. Jego celem jest promowanie języka i kultury chińskiej. Instytut działa nie tylko na rzecz uczelni, ale przede wszystkim całej społeczności regionu.

  • Prowadzimy kursy języka chińskiego na różnych stopniach zaawansowania głównie dla młodzieży i dorosłych.
  • Organizujemy wykłady i seminaria na temat chińskiej kultury, społeczeństwa i biznesu, pomagamy w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i firmami.
  • Prowadzimy doradztwo w zakresie edukacji, kultury i biznesu

Instytut Konfucjusza w Opolu jest nie tylko ośrodkiem nauki języka, lecz także miejscem poznania tradycji i obyczajów Państwa Środka, umożliwiającym odkrycie jego współczesnego oblicza. Organizujemy

  • Pokazy parzenia herbaty.
  • Naukę kaligrafii.
  • Zajęcia tai-chi.

Co roku IK organizuje także obchody Chińskiego Nowego Roku, zapraszając do Opola niezwykłe grupy artystyczne z Chin.
Instytut stworzył swój oddział także w Kędzierzynie-Koźlu, by jeszcze skuteczniej docierać z ofertą do Opolan. To właśnie ta aktywność, ale też dziesięć lat dobrej współpracy między politechniką a Chinami, a zwłaszcza partnerstwo Politechniki Opolskiej z Chongqing Jiaotong University (CJU), wykonawcą projektu ,,Nowego Jedwabnego Szlaku” ułatwiły uzyskanie ośmiu licencji na prowadzenie klas konfucjańskich na zaprzyjaźnionych uczelniach. Klasy będą działały pod opolskim patronatem. To obok uatrakcyjnienia oferty uczelni miałoby uzupełnić i wesprzeć projekt ,,Nowego Jedwabnego Szlaku”, którego cel, a więc zacieśnienie współpracy z Chinami, jest zbieżny z misją IK. W klasach konfucjańskich języka chińskiego będą się uczyć przyszli inżynierowie, którzy mogliby pracować przy realizacji tego projektu. Klasy konfucjańskie będą też zajmować się promowaniem kultury chińskiej, tak jak się to dzieje w Opolu.

WIĘCEJ INFORMACJI
dr Stanisław Niewiński
ul. Waryńskiego 4, 45-047 Opole
tel.: 77 449 81 33
email: instytutkonfucjusza@po.edu.pl