Warsztaty z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Warsztaty z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

18 kwietnia odwiedzili nas uczniowie klas Technikum gastronomicznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wzięli udział w warsztatach kaligrafii prowadzonych przez Li Yuejun oraz warsztatach chińskiej ceremonii parzenia herbaty prowadzonej przez Martę Pawłowską. Na wszelki wypadek dodam (gdyby ktoś miał wątpliwości), że uczniowie byli zachwyceni zajęciami, a część zastanawia się nad wyjazdem do Państwa Środka.

Spotkanie z Jarosławem Gowinem

Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem

W dniu 7 kwietnia premier Jarosław Gowin odwiedził Politechnikę Opolską w towarzystwie Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Opola Marcina Ociepy. Po obejrzeniu kampusuowych budynków, goście rektora skierowali się prosto do biblioteki Instytutu Konfucjusza, gdzie w towarzystwie kierujących jednostką dr hab. Marii Bernat, prof. PO i Pani Jiang Huijuan oraz kanclerz Barbary Hetmańskiej wypili przygotowaną wedle tradycyjnego ceremoniału chińską herbatę.
Spotkanie w kameralnym, lecz przy tym niezwykle reprezentacyjnym przyczółku Państwa Środka w Opolu, stało się dobrą okazją do przybliżenia premierowi zadań i osiągnięć działającego od 2007 r. Instytutu, z umożliwieniem nauki w Chinach blisko stu studentom oraz, bodaj najbardziej spektakularnym, projektem ,,One Belt One Road” – Nowy Jedwabny Szlak.
A ponieważ chińska herbata, którą podczas wizyty poczęstowano premiera Gowina stała się już słynna – następnego dnia również podsekretarz stanu w Ministertwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrowi Dardzińskiemu udał się na zakończenie spotkania do Instytutu Konfucjusza, gdzie rozmawiano również o umiędzynarodowieniu kształcenia.

wojewoda-chiny_2016-04-07-2510-640x360

Kolejny krok na jedwabnym szlaku

Przy znaczącym udziale politechniki, życie akademickie i gospodarcze naszego regionu obfituje ostatnio w niezwykle ważne wydarzenia, których zasięg  przekracza nie tyko granice Polski, ale i Europy.

Niedługo przed ubiegłotygodniową konferencją ,,Bridge”, byliśmy organizatorami konferencji ,,One Belt, One Road”, która – podobnie jak polsko-niemieckie spotkanie – otworzyła drogę do zacieśnienia wielowymiarowej współpracy pomiędzy nauką, przemysłem, regionami i państwami.

Naszym partnerem w projekcie Nowego, Jedwabnego Szlaku, będącego przedmiotem lutowej konferencji, został Chongqing Jiaotong University, uczelnia działająca w 32 milionowym mieście. wojewoda-chiny_2016-04-07-2534Delegacja z chińskiej politechniki w składzie Zou Jian(Executive Deputy Chair, Association for Science and Technology), prof. Huang Chengfeng (Dean, International School), prof. Li Shuqing (Deputy Dean, Traffic and Transportation Engineering School), Xiao Wei (Deputy Director, Scientific Research Division), prof. Zhao Shuen (Assistant Dean, Electromechanical and Automobile Engineering School) oraz Wu Zusong (Associate Professor, International School) – gościła w ubiegłym tygodniu w Opolu. Chińczycy wzięli udział w konferencji ,,Bridge”, odwiedzili Instytut Konfucjusza na Politechnice Opolskiej i odbyli spotkanie z wojewodą Adrianem Czubakiem, jego zastępczynią panią Violettą Porowską, rektorem prof. Markiem Tukiendorfem, oraz prof.Tadeuszem Łagodą, koordynującym projekt ,,One Belt, One Road” na Politechnice Opolskiej.

Tekst: Lucyna Sterniuk-Gronek