Spotkanie z Jarosławem Gowinem

Spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem

W dniu 7 kwietnia premier Jarosław Gowin odwiedził Politechnikę Opolską w towarzystwie Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Opola Marcina Ociepy. Po obejrzeniu kampusuowych budynków, goście rektora skierowali się prosto do biblioteki Instytutu Konfucjusza, gdzie w towarzystwie kierujących jednostką dr hab. Marii Bernat, prof. PO i Pani Jiang Huijuan oraz kanclerz Barbary Hetmańskiej wypili przygotowaną wedle tradycyjnego ceremoniału chińską herbatę.
Spotkanie w kameralnym, lecz przy tym niezwykle reprezentacyjnym przyczółku Państwa Środka w Opolu, stało się dobrą okazją do przybliżenia premierowi zadań i osiągnięć działającego od 2007 r. Instytutu, z umożliwieniem nauki w Chinach blisko stu studentom oraz, bodaj najbardziej spektakularnym, projektem ,,One Belt One Road” – Nowy Jedwabny Szlak.
A ponieważ chińska herbata, którą podczas wizyty poczęstowano premiera Gowina stała się już słynna – następnego dnia również podsekretarz stanu w Ministertwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrowi Dardzińskiemu udał się na zakończenie spotkania do Instytutu Konfucjusza, gdzie rozmawiano również o umiędzynarodowieniu kształcenia.

Comments are closed.