Praca w międzynarodowym zespole to nie lada wyzwanie

O słuszności tego stwierdzenia mogli się przekonać zarówno pracownicy Politechniki Pekińskiej, jak i Uniwersytetu w Hebei, którzy 7 sierpnia br. wzięli udział w ponad dwugodzinnym szkoleniu. Tematem przewodnim była specyfika pracy
w międzynarodowym zespole, wymagania stawiane nauczycielom języka chińskiego
w Polsce, a także kwestie różnic kulturowych, które niejednokrotnie zacierają się przy bliższym poznaniu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenie, w którym wzięły udział dwadzieścia dwie osoby, zostało zorganizowane online, a jego moderatorem był prof. Liu Zhaomiao – dyrektor Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Pekińskiej. Gościem specjalnym był natomiast prof. Zhao Yanqing – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, który zaprezentował wyzwania związane z nauczaniem chińskiego za granicą, zwłaszcza w obecnym czasie pandemii. Poruszone zostały również kwestie dotyczące zasad egzaminowania przyszłych nauczycieli przez uczelnie partnerskie. Swoją wszechstronną wiedzą i doświadczeniem na gruncie współpracy międzynarodowej szczegółowo podzieliła się pani prof. Su Hui, poruszając w szczególności aspekt potencjału i wyzwań związanych z polsko – chińską kooperacją.

Warto również nadmienić, że w spotkaniu wzięli udział: Chen Hao – Zastępca Dyrektora Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Pekińskiej oraz prof. Gong Wenjing – chiński Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu. W tym bloku tematycznym omówiono trzy podstawowe zagadnienia. Pierwszym z nich były sposoby przygotowania do testów, następnie rozważano możliwości przeprowadzania testów online, by w końcu podjąć ważki problem doskonalenia praktyk pedagogicznych pod kątem dydaktyki.

Podczas zaplanowanej wcześniej sesji pytań i odpowiedzi do dyskusji włączyli się studenci
z którymi rozmawiały prof. Su Hui i prof. Gong Wenjing. Obie interlokutorki, odpowiadając na pytania żaków, starały się przybliżyć polskie realia, zarówno te uczelniane jak i kulturowe.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy wyrazili szczerą chęć kontynuowania podobnych spotkań „w sieci”, mając jednak nadzieję, że już w najbliższej przyszłości uda się wszystkim spotkać w realnym świecie.

Menu
Skip to content