Sprawozdanie z konferencji pn. „Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”

W dniach 30.06.2021 – 01.07.2021r. odbyła się konferencja, połączona z forum gospodarczym, pn.  “Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”, którą Instytut Konfucjusza w Opolu miał zaszczyt i przyjemność współorganizować. Czas spędzony z wybitnymi wykładowcami, niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach oraz miłośnikami Azji stworzył doskonałą przestrzeń do konstruktywnych dyskusji i pozwolił na zaplanowanie wspólnych inicjatyw w przyszłości. O wizualną oprawę wydarzenia zadbał Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu prezentując dwie wystawy fotograficzne pod wspólnym tytułem „Adżaria. Emocje”.                                                

Na konferencję zaprosili Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Opolskiej. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia. Natomiast w skład komitetu organizacyjnego weszli: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Maria Bernat, prof. Politechniki Opolskiej oraz dr hab. Grzegorz Krzos, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pierwszy dzień konferencji został poświęcony sesjom plenarnym i wystąpieniom specjalnie zaproszonych gości. Natomiast drugi dzień to wystąpienia tematyczne w czasie zorganizowanych forów regionalnych, wśród których znalazło się także bliskie nam forum chińskie. Z nieukrywaną duma i radością możemy się pochwalić, że jedno z wystąpień zostało przygotowane i zaprezentowane przez Marię Bernat i Katarzynę Mazur – Włodarczyk,
a dotyczyło najnowszej publikacji Instytutu Konfucjusza Chinese Management Culture.

Koniec, który stał się początkiem   

Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że założone cele konferencji zostały zrealizowane. Zaprezentowano bowiem bardzo szerokie spektrum badań na tematy azjatyckie przez obecnych przedstawicieli jednostek akademickich oraz niezależnych uczonych. Ponadto, nastąpiła integracja środowiska akademickiego w zakresie wyników badań nad tematyką związaną z Azją. Przysłowiową wisienką na torcie została uroczysta inauguracja aktywności badawczej w ramach Centrum Studiów Azjatyckich, które ma stać się trwałym forum współpracy środowisk akademickich, gospodarczych, politycznych i samorządowych we wszelkich kwestiach, gdzie niezbędna jest wiedza naukowa i ekspercka na temat Azji i poszczególnych krajów azjatyckich. Koniec konferencji stanowi jednocześnie początek nowego rozdziału we współpracy polsko – chińskiej – zarówno na gruncie akademickim, jak i w szeroko rozumianym środowisku biznesowo – menadżerskim.

Instytut Konfucjusza, czyli Państwo Środka od środka

Zarówno wystąpienie na forum chińskim, jak i przygotowane przez nas stanowisko, cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem. Zgromadzonych szczególnie zaciekawiły zaprezentowane nowości, które pojawiły się w ofercie opolskiego Centrum Współpracy „Polska – Chiny”:

Studia magisterskie “Zarządzanie z intensywnym językiem chińskim”

W tym roku Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wprowadza możliwość nauki języka chińskiego w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie. Spośród studentów tego kierunku planowane jest utworzenie grupy z intensywną nauką języka chińskiego. Charakter rekrutacji wewnętrznej uzależniony będzie od ilości chętnych, jak również naboru na kierunek Zarządzanie. Istnieje także możliwość studiowania po kierunkach pokrewnych tj. m.in.: administracja, ekonomia, logistyka, turystyka i rekreacja, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci innych kierunków mogą zostać zobowiązani do zaliczenia różnic programowych w trakcie studiów.


Studia podyplomowe pn. „Biznes Międzynarodowy: Unia Europejska – Chiny”

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi i kulturowymi działalności gospodarczej w Chinach, specyfiką biznesmenów chińskich jako partnerów w negocjacjach. Program obejmuje wybrane zagadnienia ekonomii międzynarodowej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwem, historii i kultury Chin, podstawy j. chińskiego. Słuchacze studiów otrzymują kompendium wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych w biznesie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki partnerów chińskich. Zajęcia prowadzone są przez naukowców i praktyków życia gospodarczego z Polski i Chin. Studia realizowane przy współpracy Hanban (Chinese National Office for Teaching Chinese as
a Foreign Language
) Centrum Współpracy Polska-Chiny, Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskie, Politechniki Pekińskiej oraz Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej.

 

 Chinese Management Culture – najnowsza publikacja Instytutu Konfucjusza

„Kultura ma znaczący wpływ na zachowania biznesowe. Z drugiej strony, etyka biznesu odzwierciedla moralność społeczną i jest ważną częścią kultury. W chwili obecnej można zaobserwować zmiany, jakie następują w systemie etycznym Chin – dotychczas opartym na tradycyjnych fundamentach, które przez dekady stanowiły nośnik uniwersalnych wartości, dziś przechodzącym transformację”. Monografia Chinese Management Culture autorstwa Marii Bernat, Heifeng Huanga i Katarzyny Mazur – Włodarczyk przybliża zagadnienia dotyczące uwarunkowań kulturowych zachowań gospodarczych mieszkańców Państwa Środka. Pozwala na głębsze zrozumienie motywów chińskich partnerów biznesowych, ułatwia nawiązywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi podmiotami i partnerami z Chin. Jest także anatomią sukcesu chińskiej gospodarki ostatnich czterdziestu lat. Omawiana publikacja stanowi kolejną pozycję sygnowaną logiem Instytutu Konfucjusza. Wcześniejsze to m.in. „Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Chinach” oraz Chinese Economy as a Challenage to Polish Enterprise autorstwa Marii Bernat oraz publikacja opracowana wspólnie z Leszkiem Karczewskim pt. „Chiny i azjatyckie tygrysy, filozofia i etyka gospodarowania”.      


Do zobaczenia

Konferencja, połączona z forum gospodarczym, pn. “Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro” utwierdziła wszystkich zgromadzonych w przekonaniu, że tematyka poświęcona Azji – podobieństwom i różnicom każdego z krajów, szczególnym uwarunkowaniom i możliwościom współpracy – pozostaje wciąż obszarem, w którym jest sporo miejsca do zagospodarowania. Zarówno jeśli mowa o teoretycznych rozważaniach i dysputach, jak i praktycznych inwestycjach i realizacjach biznesowych. Dlatego też z całą pewnością możemy powiedzieć: do zobaczenia, ponieważ głęboko wierzymy, że już niebawem ponownie się spotkamy.

Menu
Skip to content