Polsko-Chińska Konferencja o Rozwoju Instytutu Konfucjusza w Opolu i Afiliowanych Klas Konfucjańskich 1

Polsko-Chińska Konferencja o Rozwoju Instytutu Konfucjusza w Opolu i Afiliowanych Klas Konfucjańskich

9 kwietnia 2021 odbyła się konferencja zorganizowana przez Politechnikę Pekińską. W spotkaniu, które odbyło się w trybie zdalnym, wzięło udział ok. 40 osób. Konferencja była poświęcona Rozwojowi Instytutu Konfucjusza w Opolu oraz afiliowanych Klas Konfucjańskich.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. Rektor Politechniki Pekińskiej, prof.  Nie Zuoren, wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pani Zuzanna Donath-Kasiura oraz dr hab. inż. Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolskiej. Nasz Instytut reprezentowały polska i chińska dyrektor placówki – dr hab. Maria Bernat, prof. uczelni oraz prof. Wenijng Gong.

Zgromadzonych gości przywitał prof. Nie Zuoren – Rektor Politechniki Pekińskiej. Podziękował za dotychczasowy wkład zarówno polskich Instytutów Konfucjusza, jak i Klas Konfucjańskich, w działania mające na celu promocję kulturę i język chiński. Zwrócił także uwagę na znaczący rozwój partnerstwa polsko – chińskiego w obszarze instytucji szkolnictwa wyższego.

Pan Rektor pochylił się także nad kwestią przekształcenia Siedziby Głównej Instytutu Konfucjusza Hanban w fundację edukacyjną  „The Chinese International Education Foundation”, której zadaniem będzie dbanie o rozwój sieci Instytutu Konfucjusza na całym świecie. Zwrócił także uwagę na wspólne działania w ramach konsorcjum „Belt and Road” (Sino-Polish University Consortium).

W dalszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Instytutów Konfucjusza i Klas Konfucjańskich. Opowiedzieli o dotychczasowych przedsięwzięciach i inicjatywach, a także o trudnościach związanych z pandemią.

Wszyscy jednogłośnie zapewnili o gotowości do realizacji wspólnych działań, podejmowania nowych wyzwań i pogłębiania relacji polsko – chińskich.

Comments are closed.