Najnowsza książka poświęcona chińskiemu rzemiosłu jest już dostępna w wersji cyfrowej!

Monografia Rzemiosło w kulturze ekonomicznej Chin

Monografia Rzemiosło w kulturze ekonomicznej Chin autorstwa Katarzyny Mazur-Włodarczyk i Iwony Drosik jest pierwszą pozycją na polskim rynku poruszającą zagadnienia rzemiosła chińskiego z punktu widzenia kultury gospodarczej. W książce podkreślono związek rzemiosła z przestrzenią kultury, techniki i ekonomii. Rozwój rzemiosła, związanego silnie z kulturą Chin oraz jego wkład we współczesną gospodarkę przedstawiono na przykładzie twórczości związanej z wytwarzaniem wyrobów z jedwabiu i bambusa oraz chińskich parasolek, wachlarzy, latarni i parawanów. Różnorodność materiałów i technik wypracowanych i wykorzystywanych przez chińskich rzemieślników przedstawiono w części dotyczącej wytwarzania tradycyjnych gier chińskich i przedmiotów używanych do kaligrafowania znaków chińskich. Zagadnienia kreatywności w rzemiośle chińskim ukazane zostały w zakresie zarówno dawnych wynalazków technicznych, jak i dzisiejszych wytworów rąk rzemieślników. W monografii podjęto również próbę spojrzenia w przyszłość, prezentując temat perspektyw kariery na rynku chińskim w obszarze rzemiosła. Publikację zamyka i podsumowuje grupa zagadnień dotycząca rzemiosła chińskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Link: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/156107

Comments are closed.