Konkurs_chinskie_impresje

Konkurs „Chińskie Impresje”

Ambasada ChRL w Polsce wraz z Instytutem Konfucjusza organizuje konkurs fotograficzny „Chińskie Impresje”, którego zwieńczeniem będzie wystawa online zwycięskich prac. Wystawa ma na celu pokazanie wszystkim polskim przyjaciołom bardziej realistycznego, trójwymiarowego i wszechstronnego obrazu Chin, a także nadania nowego impulsu do promowania wymiany humanistycznej między Chinami a Polską i pogłębiania przyjaźni między dwoma narodami.

 1. Czas trwania konkursu

Terminy składania prac: 20 października – 20 listopada 2022 r.

Publikacja wyników: Początek grudnia

 1. Uczestnicy

Polscy miłośnicy fotografii i malarstwa oraz polscy przyjaciele, którzy interesują się kulturą chińską

 1. Tematy prac
  • Chiny – Krajobraz: fotografie z Chin ukazujące naturalne krajobrazy, architekturę, infrastrukturę komunikacyjną, krajobraz miejski, środowisko ekologiczne, itp.
  • Chiny – Ludzie: fotografie ukazujące lokalne warunki, życie ludzi, kulturę i rozrywkę, sport, trendy w modzie, hobby i inne. Ważne, by zdjęcia przedstawiały ludzi w Chinach.
  • Chiny – Opowieści: fotografie koncentrujące się na tradycyjnej przyjaźni między Chinami a Polską, przyjaźni międzyludzkiej, wymianie humanistycznej, praktycznej współpracy, solidarności przeciwko epidemiom, China-Railway Express oraz budowie „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.
  • Chiny – Inspiracje: fotografie, które przedstawiają symbole chińskiej kultury,

sztuki, muzyki, teatru, technologii, kuchni i stroju.

 1. Wymagania dotyczące prac
  • Do każdej pracy należy dołączyć opis pracy, zawierający imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i datę powstania pracy oraz krótki opis (maks. 100 słów), który należy dołączyć do nadesłanej pracy w formacie pliku Pracę konkursową oraz jej opis należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  • Prace muszą mieć wielkość powyżej 1MB i poniżej 10MB, rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi i być w formacie
  • Dopuszczalne są odpowiednie korekty jasności, kontrastu i nasycenia kolorów, ale nie można dokonywać obróbki technicznej, takiej jak komponowanie (compositing), dodawanie lub drastyczna zmiana kolorów. Oryginalne techniki i materiały malarskie nie są ograniczone, wymagają wyraźnych zdjęć bez zniekształceń, równomiernego oświetlenia, bez cieni na ekranie, upewniając się, że dokładnie odzwierciedlają kolor i szczegóły pracy, a także nie akceptują zdjęć po oprawieniu, które są uważane za nieważne, jeśli nie spełniają wymagań.
  • Prace konkursowe, co do których istnieje podejrzenie, że są plagiatem, kopią lub są nieoryginalne zostaną zdyskwalifikowane z konkursu i nagrody.
  • Na pracach nie można umieszczać żadnych znaków wodnych, takich jak logo, nazwa strony internetowej, adres linku itp.
 2. Uczestnictwo w konkursie

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o przesłanie fotografii i opisu pracy w formie elektronicznej (szczegóły w poprzednim punkcie) jako załącznika (format zip lub rar) do wiadomości e-mail na adres, konkursfotograficzny.ikopole@hotmail.com , z następującym tematem: Konkurs „Chińskie Impresje” – Imię i nazwisko zgłaszającego.

 1. Nagrody
  • Przewidziano 5 pierwszych nagród, 10 drugich, 15 trzecich i 30 nagród wyróżniających.
  • Nagrody rzeczowe wartości ok. 900 zł, 500 zł, 300 zł, 200 zł oraz dyplomy za udział zostaną przyznane odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz osobom wyróżnionym.
 2. Opis konkursu

Uznaje się, że każda osoba przesyłająca zgłoszenie oświadcza, iż jest świadoma, akceptuje i będzie przestrzegać poniższych zasad i warunków:

 • Nadesłane fotografie muszą być zgodne z tematem konkursu i być oryginalnymi pracami wykonanymi przez uczestnika. Obraz musi być narysowany przez samego wpłacającego.
 • Dane osobowe przekazane przez uczestników będą wykorzystywane przez organizatorów konkursu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną w szczególności w kwestii dobrego imienia i wizerunku oraz praw autorskich związanych ze zgłaszaną pracą.
 • Organizatorzy konkursu mają prawo do wykorzystania wybranych prac konkursowych w formie ogłoszeń, wystaw oraz do rozpowszechniania ich w Internecie bez uiszczania odrębnego wynagrodzenia.
 • Ostateczne prawo interpretacji wyników konkursu należy do Ambasady ChRL w Polsce.
 1. Organizator konkursu

Organizator: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Współorganizatorzy: Instytut Konfucjusza w Krakowie, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Mickiewicza), Instytut Konfucjusza w Opolu, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Wrocławski), Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Gdański), Instytut Konfucjusza (Politechnika Warszawska), Klasa Konfucjańska w Uczelni Vistula, Confucius Classroom w Toruniu.

Comments are closed.