Beijing_landscape_2473347a

2015 Spring International Conference on Material Sciences and Technology

2015 Spring International Conference on Material Sciences and Technology (MST-S) odbyła się w Pekinie, w dniach 14-16 kwietnia 2015 r. Na konferencji dr inż. Beata Stankiewicz reprezentowała Wydział Budownictwa oraz Instytut Konfucjusza. Wygłosiła referat p.t. Delamination of GFRP Panels in Bridge Structures, poświęcony mechanizmom zniszczenia materiałów kompozytowych, stosowanych w płytach pomostowych konstrukcji mostowych. Na konferencji zaprezentowano dużo referatów dotyczących materiałów kompozytowych oraz nanotechnologii w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostały opublikowane w Czasopiśmie Advanced Materials Research vol. 1104.

Comments are closed.