2015-07-10-chiny-umowa-3671

Opole na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku

Współpraca łącząca Chiny i Politechnikę Opolską, dzięki podpisanemu dziś, historycznemu listowi intencyjnemu skierowana została na nowy, bardzo obiecujący tor – i to w jak najbardzej dosłownym znaczeniu. Partnerzy z Kraju Środka, chcą wskrzesić legendarny szlak łączący ich państwo z Europą, opierając się głównie na kolei.

Ale po kolei:

Rektor prof. Marek Tukiendorf przed dwoma laty, korzystając z możliwości, jakie stwarza Instytut Konfucjusza funkcjonujący z wielkim powodzeniem przy Politechnice Opolskiej, podpisał umowę o współpracy z Chongqing Jiaotong University (CJU), uczelnią działającą w 32 milionowym mieście! Delegaci uniwersytetu przyjechali dziś z rewizytą, aby omówić warunki już konkretnego projektu, zakładającego właśnie wspólny udział w priorytetowym dla rządu Chin (dość powiedzieć, że władze przeznaczają na ten cel ponad 40 miliardów dolarów) przedsięwzięciu transportowym pod nazwą Nowy Jedwabny Szlak.

W ramach planowanego Centrum Badawczego Politechnika Opolska miałaby się zająć zagadnieniami związanymi zarówno z transportem, jak i logistyką, budową tuneli itd., rzecz jasna nie pod kątem wykonawczym, a koncepcyjnym.

Oczywiście mamy być tylko jedną z ,,mrówek” na tym kilkunastotysięcznym szlaku – wyjaśnia rektor – ale mamy ten zaszczyt, że jesteśmy pierwszą politechniką, która dostała taką propozycję!

Cieszę się, że współpraca przy projekcie rozpoczyna się właśnie w Opolu. – powiedział z kolei obecny na spotkaniu wiceprezydent Maciej Wujec, który podkreślił, że Opolszczyzna jest regionem o wysokim zagęszczęniu sieci kolejowej, przeprowadzenie szlaku z Chin do Europy przez Opole, byłoby więc w pełni uzasadnione, a dla miasta oznaczałoby wielką szansę na rozwój.

Politechnika Opolska jest pierwszą uczelnią, która podpisała umowę, po tym jak swój podpis złożył pod listem intencyjnym w tej sprawie – w imieniu wszystkich polskich politechnik – prof. Tadeusz Więckowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i rektor Politechniki Wrocławskiej. Zasięg porozumienia jest w istocie znacznie szerszy, obejmuje bowiem wszystkie uczelnie, z którymi współpracuje CJU. Jak więc powiedział prof. Tadeusz Więckowski – umowa będzie naszą bramą do wszystkich uczelni technicznych w Chinach.

Sygnujący umowę ze strony chińskiej prorektor prof. Zhixiang Wang, podkreślił, że równie ważna, co wymiana naukowa między partnerami, będzie tu wymiana kulturowa i studencka.

Kto wie, może już za kilka lat, studenci z Chin przyjadą na Politechnikę Opolską pociągiem i wysiądą na jednej z węzłowych stacji Nowego Jedwabnego Szlaku?

Comments are closed.