Studia w Chinach finansowane przez chiński rząd

Rząd Chin zwiększył liczbę dostępnych stypendiów dla studentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Obecnie, studenci zainteresowani kontynuowaniem nauki w Chinach, będą mieli możliwość skorzystać z chińskiego rządowego programu stypendialnego. Stypendium to pokryje koszty kompletnych studiów magisterskich, bądź doktoranckich: czesne, materiały naukowe, zakwaterowanie, ambulatoryjna pomoc medyczna, pełne ubezpieczenie medyczne, program ochronny dla studentów zagranicznych oraz stypendium w wysokości ok. 850-1000zł/miesiąc, a także ok. 750zł jednorazowej subwencji na zagospodarowanie się. Należy także nadmienić, iż wśród uniwersytetów przyjmujących zagranicznych studentów znajdują się takie, które oferują studia w języku angielskim. Jest to szansa głównie dla tych studentów, którzy nie opanowali języka chińskiego w stopniu umożliwiającym studia w tym języku, ale chcieliby podjąć naukę w Państwie Środka. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070
Proces aplikacji o stypendium:

1. Należy poszukać informacji o uniwersytetach otwartych na studentów zagranicznych na stronie:

https://www.csc.edu.cn/laihua/universityen.aspx

2. Skontaktować się z biurem współpracy zagranicznej na wybranym uniwersytecie oraz uzyskać wstępną akceptację ze strony uniwersytetu. W międzyczasie, poprzez opolski Instytut Konfucjusza, należy poinformować Ambasadę ChRL w Polsce o chęci podjęcia studiów w Chinach.

3. Wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie:

https://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html

Jednym z partnerów Politechniki Opolskiej w Chinach jest Uniwersytet Chongqing Jiaotong, który w ostatnim czasie wyraził zainteresowanie przyjęciem studentów z Polski. Uniwersytet zlokalizowany jest w jednym z popularnych miast Chin – Chongqingu (na zdjęciu), oferuje pełne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie w następujących specjalizacjach: inżynieria, zarządzanie, literatura oraz prawo. Mocną stroną uniwersytetu są kierunki związane z inżynierią dróg, mostów i portów.

https://www.cqjtu.edu.cn/main/En_Ver/default.htm

Termin składania aplikacji upływa 30 kwietnia 2014.

Menu
Skip to content