Krakow-prespektywy_2017-02-27-2206

Umiędzynarodowienie z perspektywy Opola

Wielokrotnie wyróżniany za pozyskiwanie azjatyckich partnerów współpracy akademickiej rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf poprowadził anglojęzyczną sesję pt. „Umiędzynarodowienie w praktyce – jak rekrutować do Polski studentów z Chin i Indii?” podczas konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2017.

Doroczna konferencja z udziałem wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina odbyła się w dniach 27-28 lutego w Krakowie. Organizatorami wydarzenia, które zgromadziło blisko 300 uczestników z całego świata była Fundacja Edukacyjna ,,Perspektywy”, Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński oraz KRASP, gdzie rektor z Opola pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

Obok prof. Marka Tukiendorfa w ,,azjatyckiej sesji” wzięli udział  prof.  Adam W. Jelonek, pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji, Ajay Bisaria, ambasador Indii w Polsce oraz Yingnan Sun z Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskiej. Prezentacje, w których poruszono, między innymi, temat projektu Nowego Jedwabnego Szlaku stały się przyczynkiem do ożywionej dyskusji.

W bogatym programie konferencji znalazły się ponadto wystąpienia ekspertów umiędzynarodowienia, zarówno z Polski (prof. Jan Szmidt – PW, prof. Wojciech Nowak – UJ,  prof. Maciej Duszczyk – UW, prof. Arnold Kłonczyński – UG, prof. Ryszard Naskręcki UAM, prof. Stanisław Kistryn – UJ, prof. Jerzy Malec – KA i prof. Grzegorz Mazurek – ALK) jak i z Europy (m. in. Stefan Zotti  – OeAD, Austria, Gabhard Reul  – DAAD, Dorothy Kelly – Coimbra Group i Gabor Dobos – Study in Hungary).

Wśród tematów, na które dyskutowano, oprócz problemów i strategii internacjonalizacji znalazło się także zapobieganie aktom ksenofobii i agresji wobec studentów obcokrajowców.

Politechnikę Opolską, obok rektora i przedstawiciela IK reprezentowali na konferencji prorektor ds. studenckich i inwestycji prof. Krzysztof Malik, Piotr Kokorczak – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Wojciech Najda – dyrektor Biura Rektora.

Jedną z imprez towarzyszących konferencji była gala konkursu Interstudent 2017, którego kapitule przewodniczył rektor prof. Marek Tukiendorf.

Jak powiedział minister Gowin – Umiędzynarodowienie polskich uczelni jest jednym z kluczowych problemów dyskutowanych podczas prac prowadzonych nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

Tak znaczący udział Politechniki Opolskiej w konferencji poświęconej internacjonalizacji świadczy więc o jej dobrym kursie.

Tekst: Lucyna Sterniuk-Gronek

 

Comments are closed.