,,Pociąg One Belt One Road już ruszył”

O reaktywacji legendarnej drogi handlowej łączącej Chiny z Europą mówi się na świecie coraz głośniej i więcej, a ważny głos w tej dyskusji, już tradycyjnie zabiera Opolszczyzna. Dziś po raz kolejny zabrzmiał on na Międzynarodowej Konferencji Polsko-Chińskiej z udziałem ambasadora CHRL, doradcy prezydenta RP, rektora Politechniki Pekińskiej i ok. dwustu gości reprezentujących środowisko biznesu, polityki i nauki obu krajów. 

Konferencja pt. One Belt One Road wiele szans, wiele możliwości była już drugą – po spotkaniu na politechnice w lutym ubiegłego roku – tak dużą i tak znaczącą konferencją dotyczącą partnerstwa z Państwem Środka odbywającą się w naszym mieście.

Jej głównym organizatorem był wojewoda opolski Adrian Czubak, a współorganizatorami Politechnika Opolska oraz Urząd Miasta Opola.

Honorowym patronatem konferencję objęli dwaj wicepremierzy – Jarosław Gowin minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Mateusz Morawiecki minister rozwoju i finansów, wicemarszałek senatu Grzegorz Czelej, oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

 


Celem konferencji było ,,zacieśnienie relacji z Chinami, przybliżenie i ocieplenie stosunków między naszymi narodami, współpraca na poziomie akademickim oraz samorządowym, a także ułatwienie kontaktów gospodarczych i rozwój międzynarodowej przedsiębiorczości zarówno w Opolu, jak i w Chinach”.

Głównym tematem spotkania był projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, a dyskusje odbyły się w trzech blokach tematycznych Biznes: Współpraca gospodarcza firm polskich i chińskich, Nauka: Polskie i chińskie uczelnie wyższe oraz Rząd i Samorząd w relacjach polsko-chińskich (szczegółowy program (tu – w PDF), i prelegenci https://www.konferencja-opole.pl/).

Jako pierwszy mówca, życzenia owocnych obrad i pozdrowienia od Andrzeja Dudy przekazał wszystkim uczestnikom Cezary Kochalski Doradca Prezydenta RP.

Wojewoda Andrzej Czubak wyraził przekonanie, że konferencja da początek wspaniałej drodze zmierzającej do wymiany kulturowej, technologicznej i biznesowej z Chinami, a prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zadeklarował otwartość samorządu na tę współpracę, przywołując również jej konkretny przykład: pierwszą w Europie fabrykę chińskiego Hongbo, budującą się właśnie niedaleko miejsca obrad, czyli miejskiego Centrum Wystawienniczo Kongresowego. (Na marginesie należy zaznaczyć, że CWK znów bardzo dobrze spełniło swoje zadanie: z wygodną salą obrad, z której transmitowano konferencję w internecie, sąsiadowało obszerne zaplecze ze stoiskami partnerów konferencji).

Xu Jian, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, pochwaliwszy położenie, wielokulturowość i pionierskość Opola we współpracy z Chinami wezwał: Niech stara polsko-chińska przyjaźń znów zabłyszczy na Nowym Jedwabnym Szlaku!, o którym senator Grzegorz Czelej  przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej powiedział, że jest najważniejszą koncepcją XXI wieku, a rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf – że jest dużym wyzwaniem, na które jesteśmy gotowi.

W słowach rektora nie było cienia przesady. Jak wszyscy wiedzą opolska uczelnia ma w kontaktach z Azją ogromne doświadczenie i może poszczycić się realnymi sukcesami. To tu, od prawie dziewięciu lat działa uznawany za jeden z najlepszych w Europie Instytut Konfucjusza, to na Politechnice Opolskiej podpisano pierwszą umowę partnerską w sprawie szlaku z Chongqing Jiaotong University, i to właśnie rektor z Opola – prof. Marek Tukiendorf, po otrzymaniu medalu HANBAN wraz z rektorami z Pekinu i Chongqing stanął na czele konsorcjum One Belt One Road, którego celem jest wspólne pozyskiwanie projektów w ramach Szlaku.

W programie konferencji nie mogło więc zabraknąć wizyty w Instytucie Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej, po którym oprowadziła gości dyrektor Ewa Jakuczek. Przy zielonej herbacie poruszono zagadnienie planowanych klas konfucjańskich – czyli filii naszego Instytutu na kilku partnerskich uczelniach (duże spotkanie w tej sprawie odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia na Politechnice Poznańskiej).

Konferencja stała się okazją do wręczenia Nagród za krzewienie współpracy polsko-chińskiej, które z rąk wojewody Adriana Czubaka powędrowały do panów Cezarego Kochalskiego, Xu Jiana, Grzegorza Czeleja, prof. Marka Tukiendorfa oraz Liu Gonghui – rektora Politechniki Pekińskiej (na zdjęciu).

Konferencję zwieńczył natomiast występ zaprzyjaźnionej Orkiestry Wojska Polskiego z Wrocławia.

Zarówno konferencja, Instytut Konfucjusza oraz warunki stworzone w regionie dla współpracy polsko-chińskiej spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wszystkich gości. Mówiono o wielkich perspektywach na przyszłość – i to niedaleką, bo – jak powiedział rektor Tukiendorf – pociąg One Belt One Road już ruszył, a my zdążyliśmy do niego wsiąść.

Menu
Skip to content