Shandong

Współpraca z uczelnią ze stumilionowej prowincji Shandong

Odkąd w 2008 r. Politechnika Opolska zasłynęła w Polsce jako pierwsza uczelnia techniczna, przy której powstał Instytut Konfucjusza – jej kontakty z Chinami rozwijają się na coraz to nowych polach. Do ostatnich inicjatyw należy nawiązanie współpracy akademickiej z Shandong Agriculture and Engineering University  (Uniwersytetem Rolnictwa i Technologii w Shandong), której efektem będzie m.in. podwójne dyplomowanie.

Uroczyste (choć zdalne) podpisanie listu intencyjnego między nowymi partnerami miało miejsce w siedzibie IK, 23 czerwca 2021 r. przy wsparciu CCIP (CHINESE-FOREIGN COOPERATION INFORMATION PLATFORM) stowarzyszenia, które współpracuje z chińskim resortem edukacji. Politechnikę reprezentował prorektor ds. nauki prof. Grzegorz Królczyk, a po drugiej stronie ekranu zasiadł vice -rektor Zhaoming Zhang.

Planowana współpraca zakłada przede wszystkim uzgodnienie wspólnego programu podwójnego dyplomowania, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji w Chinach, uwzględniającego mobilność studentów z Chin oraz nauczycieli PO w celach dydaktycznych, a także prowadzenie badań, odbywanie szkoleń i przygotowanie materiałów edukacyjnych przez pracowników obu instytucji.

Jak wyjaśnia kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Elżbieta Cieślak –  List intencyjny jest pierwszym krokiem do sformalizowania trwających już pół roku prac nad programem podwójnych dyplomów, dedykowanym studentom chińskim. Zwieńczeniem dzieła będzie podpisanie szczegółowego porozumienia, na podstawie którego studenci z Chin w przyszłości po odbyciu części studiów w Opolu otrzymają dyplom dwóch uczelni: Shandong Agriculture and Engineering University i Politechniki Opolskiej. Program podwójnych dyplomów przygotowywany jest na kierunku studiów I stopnia Environmental Engineering i ponad jedna trzecia zajęć będzie prowadzona przez wykładowców Wydziału Mechanicznego w Chinach, w trakcie pierwszych trzech lat studiów.  Studenci przyjadą do Opola na ostatnie dwa semestry.