Koncert Narodowej Orkiestry Chińskiego Radia

W dniu 9 i 10 lutego 2011r. w Filharmonii Opolskiej odbył się koncert Narodowej Orkiestry Chińskiego Radia. Grupa muzyków przyleciała do Europy na tourne. W Polsce zagrali tylko w dwóch miastach; Opolu i Krakowie. Orkiestra działa od 1953 roku i jest jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w Chinach. Grupa licząca 23 muzyków zagrała tradycyjne ludowe melodie na chińskich instrumentach.Koncert uświetnił swoją obecnością m.in. Ambasador ChRL w Polsce , Pan Sun Yuxi, oraz Attache kulturalny Pani Wu Guang.