mini_kochanowski_pl

Wizyta uczniów z klas uniwersyteckich z językiem chińskim z I LO im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach

12 czerwca odwiedzili nas uczniowie z klas uniwersyteckich z językiem chińskim z I LO im. J. Kochanowskiego oraz także kandydaci z gimnazjum do przyszłorocznej klasy chińskiej w Świętochłowicach. Jako, że część uczniów znała już podstawy języka chińskiego, spotkanie z naszymi lektorkami dało im możliwość powtórzenia i utrwalenia przerobionego materiału. Dla pozostałych był to początek wspaniałej przygody z tym językiem.

 

mini_zpolskawedrujemy_pl

„Z Polską przez kontynenty wędrujemy. Azja”

W dniu 10 czerwca lektorki Instytut Konfucjusza na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24
w Opolu wzięły udział w wydarzeniu pn.: „Z Polską przez kontynenty wędrujemy. Azja”. Zhao Menglin
zademonstrowała krótki pokaz Tai Chi, a Li Mengtong zaprezentowała taniec mniejszości narodowej z
Prowincji Xinjiang. Widownia była zachwycona, nie wykluczamy więc, że od przyszłego roku zyskamy
nowych adeptów tai chi i tańców chińskich mniejszości narodowych.

Konkurs Art & Design 2018

1. Wstęp
Rok 2018 będzie rokiem pogłębionej współpracy i wymiany dla Uniwersyteckiego Konsorcjum Chińsko-Polskiego, dlatego też w grudniu w Pekinie odbędzie się
I Chińsko-Polski Konkurs Art & Design organizowany przez Konsorcjum Chińsko-Polskie. Bazując na mocnych stronach Konsorcjum w dziedzinie sztuki
i wzornictwa, konkurs ten służyć będzie jako platforma do promowania dialogu między uniwersytetami w Chinach i Polsce. Przedstawiciele uczelni wyższych
w Polsce zostaną zaproszeni do odwiedzenia Chin i stworzenia nowego schematu rozwoju współpracy w przyszłości.

2. Tematy konkursu
Otwieranie się na współpracę korzystną dla wszystkich jej stron, innowacje w zespole i różnorodność kulturowa

3. Organizacje
Prowadzący: Konsorcjum Chińsko-Polskie
Organizatorzy: Beijing University of Technology (Politechnika Pekińska – Oddział
w Pekinie), Uniwersytet Chongqing Jiaotong (Oddział w Chongqing) oraz Politechnika Opolska (Opole University of Technology – Oddział w Polsce)
Współorganizator: College of Art and Design, BJUT

4. Komitet Organizacyjny
Komitet Nadzorujący
Komitet Wykonawczy
Sekretariat

5. Panele Jurorów
Zespół jurorów w szerokim składzie jest powoływany w ramach każdego College’u
i uczelni wyższej w każdym oddziale. Ma on za zadanie dokonanie przeglądu wszystkich nadesłanych prac i wybranie określonej liczby zgłoszeń, które mają następnie zostać dostarczone na Politechnikę Pekińską, gdzie zostaną ocenione przez wąski panel ekspertów-jurorów z każdego oddziału . Panele eksperckie do finałowego konkursu (panele jurorów w każdym oddziale mogą się zmieniać w określonych okolicznościach):
1. Panel ekspercki ds. projektowania komunikacji wizualnej / projektowania graficznego. Projekt logo dla Uniwersyteckiego Konsorcjum Chińsko-Polskiego
2. Panel ekspertów sztuk pięknych. W tym malarstwo olejne, malarstwo chińskie, szkic, rzeźba i kompleksowe malowanie na różnych materiałach.
3. Panel ekspertów designu w tym: architektura, projektowanie środowiskowe, projektowanie wnętrz, projektowanie produktów i projektowanie mody
4. Panel ekspertów ds. sztuki i rękodzieła Chińska sztuka i rękodzieło, polska tradycyjna sztuka i rękodzieło
5. Panel ekspertów mediów cyfrowych projekt interaktywnej aplikacji

6. Kategorie tematyczne
1. Zadany projekt motywu:
(1) Projekt logo dla Uniwersyteckiego Konsorcjum Chińsko-Polskiego
2. Samodzielnie zainicjowany projekt:
(1) Projektowanie przestrzeni środowiskowej
Budynki, pejzaże lub projekty wnętrz zakorzenione w tradycyjnej chińskiej i polskiej architekturze dla Instytutów Konfucjusza / Klasy Konfucjusza z Uniwersyteckiego Konsorcjum Chińsko-Polskiego w kontekście inicjatywy „Pas i droga” (ang. ‘Belt and Road’). Przesłane prace graficzne powinny zawierać szkice projektowe (rysowane ręcznie lub cyfrowe 3D) oraz opis cech projektu i intencji projektu zarówno w języku chińskim jak i angielskim. Nie ma ograniczenia długości opisu.
(2) Sztuki plastyczne
Obrazy i rzeźby przedstawiające historię, kulturę, postaci historyczne, sztuki
i scenerie Chin, Polski i krajów wzdłuż „pasa i drogi”, w tym między innymi malarstwo olejne, malarstwo chińskie, malarstwo akwarelowe, szkic, rzeźba i kompleksowe malowanie na różnych materiałach
(3) Fotografia
Fotografie odzwierciedlające historię, kulturę, postacie historyczne, sztukę, architekturę i dekoracje Chin, Polski i krajów wzdłuż „pasa i drogi”.
(4) Sztuka i rękodzieło: Tradycyjna sztuka i rękodzieło w Chinach i Polsce, takie jak
-ceramika,
-wycinanki z papieru,
-tekstylia ludowe
-szklane talerze
– design, który odkrywa pojęcie „projektowania dla wolności” w Polsce, a także dziedzictwo i rozwój tradycyjnej chińskiej sztuki i rzemiosła.
(5) Media cyfrowe
Projekt interaktywnej aplikacji z motywami odzwierciedlającymi historię, kulturę, postaci historyczne, sztukę, naukę i technologię oraz sport Chin i Polski. Przesłany projekt aplikacji powinien zawierać opis cech projektu i założeń projektu w językach chińskim i angielskim. Nie ma ograniczenia co do długości opisu. Powinien być możliwy do pobrania i kompatybilny zarówno z systemem iOS, jak i Androidem. Powiadomienie o prawach autorskich musi pojawić się na stronie z prawami autorskimi zarówno w języku chińskim, jak i angielskim, z następującym opisem “Entry for the Sino-Polish University Consortium Art & Design Competition 2018” [praca nadesłana na I Konkurs Chińsko-Polskiego Uniwersyteckiego Konsorcjum
Art & Design 2018] (6) Pamiątki
Pamiątki przedstawiające historię, kulturę, postaci historyczne, sztukę, architektury
i scenerię Chin, Polski i krajów wzdłuż „pasa i drogi”.
(7) Kostiumy
Tematyczny T-shirt na I Konkurs Chińsko-Polskiego Uniwersyteckiego Konsorcjum Art & Design 2018 , w motywie mogą, ale nie musza, wystąpić wzory i Wordart. Organizatorzy zachęcają do motywów łączących kulturowe elementy chińskich
i polskich tradycyjnych strojów i ozdób.

7. Zasady
1. Pierwszy Chińsko-Polski Konkurs Art & Design 2018 Konsorcjum Polsko-Chińskiego jest otwarty dla: (1) studentów i doktorantów uczelni konsorcjalnych (zgodnie z datą złożenia wniosku); oraz (2) wszystkich wykładowców i pracowników uniwersytetów wchodzących w skład Konsorcjum.
2. Uczestnicy mogą wybrać albo zadany projekt motywu (6.1.), albo samodzielnie zainicjowany projekt (6.2).
3. Nie ma ograniczeń co do treści lub wielkości nadesłanych prac. Jednak wszystkie prace muszą być oryginalnymi dziełami. Zgłoszenie jako własnej lub plagiatowanie cudzej pracy spowoduje dyskwalifikację z konkursu i konsekwencje prawne.
4. Wszystkie zgłoszenia należy składać w formacie elektronicznym z następującymi wymaganiami formalnymi: format JPG, model kolorowy CMYK i nie mniej niż 150 DPI. Całkowity rozmiar obrazu nie może być mniejszy niż format A4 i nie może przekraczać 10 M.
5. Pliki ze zdjęciami wszystkich nadesłanych prac muszą mieć następującą nazwę: Nazwa + Uniwersytet + Kategoria treści + Tytuł pracy. Każdy uczestnik może przesłać maksimum trzy prace (lub wziąć udział w nie więcej niż trzech kategoriach tematycznych).
6. Każdy uczestnik musi wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny w dokumencie Word. Mogą również dołączyć specyfikację projektu (dokument Word, zdjęcia dozwolone) i raport projektu (format PDF).
7. Przedłożenie zgłoszenia pracy: (1) Zgodnie z powyższymi wymogami, należy wysłać cyfrową dokumentację pracy i formularz rejestracyjny bezpośrednio do Komitetu Organizacyjnego pocztą elektroniczną; (2) Zgodnie z powyższymi wymogami, należy przesłać cyfrowy obraz pracy i formularz rejestracyjny na płycie CD, oznaczając ją nazwą i numerem telefonu uczestnika, a następnie dostarczyć go Komitetowi Organizacyjnemu w solidnym opakowaniu.

8. Kategorie grupowe
1. Grupa studencka
2. Grupa zawodowa (składająca się z pracowników i wykładowców wydziałów)

9. Przesłanie zgłoszenia
Czynności wstępne:
(1) Zgodnie z powyższymi wymaganiami, wyślij cyfrowy obraz pracy i formularz rejestracyjny do Komitetu Organizacyjnego bezpośrednio pocztą;
(2) Zgodnie z powyższymi wymogami, wyślij cyfrowy obraz pracy i formularz rejestracyjny na płycie CD, oznacz płytę CD nazwą i numerem telefonu uczestnika,
a następnie dostarcz go Komitetowi Organizacyjnemu w solidnym opakowaniu.
Zgłoszenie zwycięskich prac zostanie opublikowane po ogłoszeniu ostatecznych wyników.

10. Nagrody
1. Nagrody dla każdej kategorii (Zadany projekt motywu i samodzielnie zainicjowany projekt): Pierwsza, Druga i Trzecia nagroda, Nagrody Doskonałości i Wyróżnione Prace.
2. Liczba nagród przyznawanych w każdej kategorii jest oparta na całościowej procentowej ilości w każdej kategorii: Pierwsza nagroda 10%, druga nagroda 15%,
i trzecia nagroda 20%.
3. Nagrody specjalne dla organizacji: nagrody grupowe, pierwsza, druga i trzecia nagroda (dla szkół wyższych i uniwersytetów); Nagroda dla Wybitnego Instruktora (dla prowadzących) [ang. ‘Instructor of Excellence Award’] 4. Wszyscy zwycięzcy otrzymają od organizatora certyfikat, medal i trofeum.
5. Wszystkie nagrodzone prace zostaną ujęte w publikacji zatytułowanej “The Sino-Polish University Consortium Art & Design Competition 2018· Collections”, która zostanie zaprojektowana i wydrukowana przez organizatora. Każdy z laureatów otrzyma jeden gratisowy egzemplarz autorski.
6. Nagrodzonym z grupy zawodowej (8.2.) zaleca się udział w końcowej wystawie
i seminarium akademickim w Pekinie. Koszty podróży i inne wydatki pokrywane są przez uniwersytety odwiedzających.
7. Nagrodzeni z grupy studenckiej będą mogli otrzymać punkty/oceny akademickie
i również zaleca się ich uczestnictwo w końcowej wystawie i seminarium akademickim w Pekinie. Koszty podróży i inne wydatki pokrywane są przez uniwersytety odwiedzających.

11. Harmonogram
Propagowanie konkursu od 20 marca do 30 czerwca 2018
Nadsyłanie prac: do 10 września 2018 (prace należy nadsyłać i dostarczać do: Centrum Współpracy Polska – Chiny Instytut Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej do godziny 15:00) adres: ul. Prószkowska 76 bud. 5, 45-758 Opole
Wstępna selekcja: od 15 do 20 września 2018 (ogłoszenie wyników) (20 września nazwisko zwycięzcy i jego praca przekazane do głównego organizatora w Pekinie)
Werdykt końcowy: 28 listopada 2018
Wydanie certyfikatów: połowa grudnia 2018
Wystawa: połowa grudnia 2018.

12. Wystawa i forum: (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)

13. Opłata za udział w konkursie
1. Nie ma opłaty wpisowej. Jednak uczestnicy chętni do wystawienia na niej swoich prac, będą odpowiedzialni za pokrycie opłaty za ich dostarczenie.
2. Jeśli chodzi o prace, o których włączenie do wystawy Gospodarz specjalnie poprosił, Gospodarz pomoże uczestnikom w związku z wydatkami, takimi jak opłata za dostarczenie ich prac i ubezpieczenie.

14. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym
Centrum Współpracy Polska – Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu
ul. Prószkowska 76, bud. 5,
45-758 Opole,
tel. 77 449 81 28
www. ik.po.opole.pl

Politechnika Opolska

Centrum Współpracy Polska – Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu

College of Art and Design, Beijing University of  Technology.

Załączniki:

Annex1: Requirements of LOGO Design

Annex2: Requirements of Self-initiated Design

Annex3: Application Form

Linking Belt and Road, Bonding Art and Heart—2018“The Belt and Road”Sino-Polish University Consortium Art & Design Competition

mini_rybaibegonia_pl

Duża ryba i Begonia

1 Czerwca Studenci Instytutu Konfucjusza w Opolu mieli przyjemność uczestniczyć w pokazie chińskiej animacji „Duża ryba i begonia”  w opolskim kinie „Meduza”.

Duża ryba i begonia” to niezwykła opowieść o dorastaniu, poświęceniu, miłości, a także wizja natury życia i śmierci. Film szturmem zdobył lokalne kina i zarobił ponad 90 milionów dolarów, stając się drugą najbardziej kasową animacją w historii chińskiej kinematografii. Animacja czerpie z chińskich legend i kultury. Największą inspiracją dla twórców były mity z taoistycznej księgi Zhuangzi, Księga Gór i Mórz – będąca jednym z najważniejszych zbiorów chińskiej mitologii – oraz wiele innych tekstów i przypowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie.