SPO-promocje_2017-04-26-9277

Podwójne Święto Politechniki Opolskiej

Podczas uroczystego posiedzenia senatu, które odbyło się dziś z okazji uczelnianego święta, powitaliśmy w akademickim gronie jedenastu nowych doktorów, trzech doktorów habilitowanych oraz profesora, który swój zaszczytny, bo honorowy tytuł, uzyskał za zasługi na rzecz polsko-chińskiego partnerstwa.

W drugiej części uroczystości nastąpiło przyznanie tytułu honorowego profesora rektorowi Politechniki Pekińskiej i przyjacielowi naszej uczelni, profesorowi Liu Gonghui – ,,wybitnemu specjaliście w zakresie chińskiej teorii i technologii wiercenia, innowatorowi, wynalazcy the Circle air/gas Drilling Technology and Techniques, redaktorowi Dziennika Nauk Petrochemicznych oraz China University of Petroleum, członkowi Komitetu Rewizyjnego China Science Foundation, wyróżnionemu tytułem Doktora Honorowego Anglia Ruskin University, UK oraz tytułem ,,Distinguished Fellow” from Athlone Institute of Technology, Ireland, wytrwale promującemu współpracę między partnerskimi uczelniami”.

Profesor wyraził wielką wdzięczność za otrzymany tytuł, a w okolicznościowym wystąpieniu opowiedział o swojej życiowej drodze, która od dzieciństwa na ubogim wschodzie Chin aż do kierowania największymi uczelniami w Azji, nauczyła go, żeby zawsze dzielić się z innymi.  Można powiedzieć, że także w tym duchu, pod koniec marca w Pekinie zawiązano polsko-chińskie konsorcjum akademickie na rzecz udziału obu krajów w projekcie ,,One Belt One Road” nazywanym też projektem Nowego Jedwabnego Szlaku. Profesor Liu, wraz z rektorem prof. Markiem Tukiendorfem oraz prof. Tangiem Bomingiem, rektorem Chongqing Jiaotong University stanął na jego czele.

Prof. Liu Gonghui dał się poznać jako człowiek bardzo otwarty na współpracę – zaznaczył rektor prof. Marek Tukiendorf–  Nie tylko administracyjnie współprowadzi Instytut Konfucjusza, ale pozwala na jego ekspansję. Rozszerzenie działalności o Kędzierzyn Koźle, powstanie pod naszym patronatem Klas Konfucjańskich w siedmiu kolejnych ośrodkach, to bardzo wymierne działania. Dla osób nie znających zasad podejmowania takich decyzji w Chinach powiem tylko, że to co udało mi się powiedzieć w trzech zdaniach, wymaga kilkumiesięcznych intensywnych prac wielu ludzi w obu krajach. I było to możliwe dzięki właśnie przyjacielowi Politechniki Opolskiej.

Warto zaznaczyć, że było to już kolejne wyróżnienie, jakie profesor otrzymał w tych dniach w Opolu.  Podczas zakończonej wczoraj Międzynarodowej Konferencji Polsko-Chińskiej, z rąk wojewody opolskiego Adriana Czubaka, profesor otrzymał nagrodę za krzewienie polsko-chińskiej współpracy. Potwierdza to i zasługi rektora pekińskiej politechniki, i wielowymiarowość kontaktów, jakie udało mu się rozwinąć w naszym regionie.

Gratulujemy i dziękujemy!

tekst: Lucyna Sterniuk-Gronek

Comments are closed.