dni_opola

Święto Województwa Opolskiego

21 maja uczestniczyliśmy w obchodach Święta Województwa Opolskiego w Kędzierzynie – Koźlu. Pogoda nam dopisała a wraz z nią frekwencja wśród uczestników. Największym powodzeniem cieszyły się chińskie wycinanki oraz kaligrafia. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z imprezy!

PSP

PARTNERSTWO SPONTANICZNOŚCI I POMYSŁÓW

Partnerstwo bez granic!

W tym roku mieliśmy pzryjemność zasiadać w jury konkursu „Partnerstwo bez granic” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

https://www.opolskie.pl/2017/05/partnerstwo-spontanicznosci-i-pomyslow/

 

58f8d08f8277d_o,size,969x565,q,71,h,57527d

Warsztaty

Centrum Współpracy Polska-Chiny – Instytut Konfucjusza w Opolu powstał w wyniku współpracy Politechniki Opolskiej i Politechniki Pekińskiej. Jego celem jest promowanie języka i kultury chińskiej. Instytut działa nie tylko na rzecz uczelni, ale przede wszystkim całej społeczności regionu.

  • Prowadzimy kursy języka chińskiego na różnych stopniach zaawansowania głównie dla młodzieży i dorosłych.
  • Organizujemy wykłady i seminaria na temat chińskiej kultury, społeczeństwa i biznesu, pomagamy w nawiązywaniu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i firmami.
  • Prowadzimy doradztwo w zakresie edukacji, kultury i biznesu

Instytut Konfucjusza w Opolu jest nie tylko ośrodkiem nauki języka, lecz także miejscem poznania tradycji i obyczajów Państwa Środka, umożliwiającym odkrycie jego współczesnego oblicza. Organizujemy

  • Pokazy parzenia herbaty.
  • Naukę kaligrafii.
  • Zajęcia tai-chi.

Co roku IK organizuje także obchody Chińskiego Nowego Roku, zapraszając do Opola niezwykłe grupy artystyczne z Chin.
Instytut stworzył swój oddział także w Kędzierzynie-Koźlu, by jeszcze skuteczniej docierać z ofertą do Opolan. To właśnie ta aktywność, ale też dziesięć lat dobrej współpracy między politechniką a Chinami, a zwłaszcza partnerstwo Politechniki Opolskiej z Chongqing Jiaotong University (CJU), wykonawcą projektu ,,Nowego Jedwabnego Szlaku” ułatwiły uzyskanie ośmiu licencji na prowadzenie klas konfucjańskich na zaprzyjaźnionych uczelniach. Klasy będą działały pod opolskim patronatem. To obok uatrakcyjnienia oferty uczelni miałoby uzupełnić i wesprzeć projekt ,,Nowego Jedwabnego Szlaku”, którego cel, a więc zacieśnienie współpracy z Chinami, jest zbieżny z misją IK. W klasach konfucjańskich języka chińskiego będą się uczyć przyszli inżynierowie, którzy mogliby pracować przy realizacji tego projektu. Klasy konfucjańskie będą też zajmować się promowaniem kultury chińskiej, tak jak się to dzieje w Opolu.

zawrot_glowy

Międzynarodowy zawrót głowy – festiwal kultur i języków świata

W sobotę 13.05 na błoniach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbył się pierwszy festiwal kultur i języków świata „Międzynarodowy Zawrót Głowy”. Dla mieszkańców przewidziano wiele atrakcji zarówno dla ducha, jak i dla ciała.

Nie zabrakło tam również przedstawicieli Instytutu Konfucjusza w Opolu. Nasze lektorki promowały kulturę i język chiński w formie warsztatów.

Nasza działalność w Kędzierzynie-Koźlu

W ślad za powstaniem wydziału zamiejscowego PO w Kędzierzynie-Koźlu powstał punkt konsultacyjny Instytutu Konfucjusza. Jak podkreśliła prezydent Sabina Nowosielska – To zderzenie z inną cywilizacją. W ramach oswajania się z językiem chińskim uczestnicy mogą poznać kulturę i tradycję chińską, skorzystać z oferty warsztatów takich jak: sztuka parzenia herbaty, czy Taichi.

Pełnomocnikiem rektora PO ds. utworzenia wydziału zamiejscowego w Kędzierzynie-Koźlu jest Prof. Katarzyna Szwedziak.

infografika GO

Opolski klub GO

infografika GO
Infografika dotycząca gry GO

Go (chiń. 圍棋 – wéiqí) najstarsza na świecie, pochodząca z Chin gra strategiczna.

Jeśli chcesz poznać tę wspaniałą grę, jej zasady, związaną z nią kulturę, jeśli chcesz zachwycić się wielkością ludzkiego umysłu, poznać fascynujące środowisko polskich, europejskich i azjatyckich goistów – zrób pierwszy ruch: wstąp do Opolskiego Klubu Go. Na początek – po prostu przyjdź, odwiedź nas.

Instytut Konfucjusza w Opolu serdecznie zaprasza! Spotkania odbywają się w kawiarni Cellarium (ul.Koraszewskiego 7-9) w każdą sobotę o godz. 16.

one-belt-one-road_2017-04-25-8494-768x432

,,Pociąg One Belt One Road już ruszył”

O reaktywacji legendarnej drogi handlowej łączącej Chiny z Europą mówi się na świecie coraz głośniej i więcej, a ważny głos w tej dyskusji, już tradycyjnie zabiera Opolszczyzna. Dziś po raz kolejny zabrzmiał on na Międzynarodowej Konferencji Polsko-Chińskiej z udziałem ambasadora CHRL, doradcy prezydenta RP, rektora Politechniki Pekińskiej i ok. dwustu gości reprezentujących środowisko biznesu, polityki i nauki obu krajów. 

Konferencja pt. One Belt One Road wiele szans, wiele możliwości była już drugą – po spotkaniu na politechnice w lutym ubiegłego roku – tak dużą i tak znaczącą konferencją dotyczącą partnerstwa z Państwem Środka odbywającą się w naszym mieście.

Jej głównym organizatorem był wojewoda opolski Adrian Czubak, a współorganizatorami Politechnika Opolska oraz Urząd Miasta Opola.

Honorowym patronatem konferencję objęli dwaj wicepremierzy – Jarosław Gowin minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Mateusz Morawiecki minister rozwoju i finansów, wicemarszałek senatu Grzegorz Czelej, oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

 


Celem konferencji było ,,zacieśnienie relacji z Chinami, przybliżenie i ocieplenie stosunków między naszymi narodami, współpraca na poziomie akademickim oraz samorządowym, a także ułatwienie kontaktów gospodarczych i rozwój międzynarodowej przedsiębiorczości zarówno w Opolu, jak i w Chinach”.

Głównym tematem spotkania był projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, a dyskusje odbyły się w trzech blokach tematycznych Biznes: Współpraca gospodarcza firm polskich i chińskich, Nauka: Polskie i chińskie uczelnie wyższe oraz Rząd i Samorząd w relacjach polsko-chińskich (szczegółowy program (tu – w PDF), i prelegenci https://www.konferencja-opole.pl/).

Jako pierwszy mówca, życzenia owocnych obrad i pozdrowienia od Andrzeja Dudy przekazał wszystkim uczestnikom Cezary Kochalski Doradca Prezydenta RP.

Wojewoda Andrzej Czubak wyraził przekonanie, że konferencja da początek wspaniałej drodze zmierzającej do wymiany kulturowej, technologicznej i biznesowej z Chinami, a prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zadeklarował otwartość samorządu na tę współpracę, przywołując również jej konkretny przykład: pierwszą w Europie fabrykę chińskiego Hongbo, budującą się właśnie niedaleko miejsca obrad, czyli miejskiego Centrum Wystawienniczo Kongresowego. (Na marginesie należy zaznaczyć, że CWK znów bardzo dobrze spełniło swoje zadanie: z wygodną salą obrad, z której transmitowano konferencję w internecie, sąsiadowało obszerne zaplecze ze stoiskami partnerów konferencji).

Xu Jian, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, pochwaliwszy położenie, wielokulturowość i pionierskość Opola we współpracy z Chinami wezwał: Niech stara polsko-chińska przyjaźń znów zabłyszczy na Nowym Jedwabnym Szlaku!, o którym senator Grzegorz Czelej  przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej powiedział, że jest najważniejszą koncepcją XXI wieku, a rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf – że jest dużym wyzwaniem, na które jesteśmy gotowi.

W słowach rektora nie było cienia przesady. Jak wszyscy wiedzą opolska uczelnia ma w kontaktach z Azją ogromne doświadczenie i może poszczycić się realnymi sukcesami. To tu, od prawie dziewięciu lat działa uznawany za jeden z najlepszych w Europie Instytut Konfucjusza, to na Politechnice Opolskiej podpisano pierwszą umowę partnerską w sprawie szlaku z Chongqing Jiaotong University, i to właśnie rektor z Opola – prof. Marek Tukiendorf, po otrzymaniu medalu HANBAN wraz z rektorami z Pekinu i Chongqing stanął na czele konsorcjum One Belt One Road, którego celem jest wspólne pozyskiwanie projektów w ramach Szlaku.

W programie konferencji nie mogło więc zabraknąć wizyty w Instytucie Konfucjusza przy Politechnice Opolskiej, po którym oprowadziła gości dyrektor Ewa Jakuczek. Przy zielonej herbacie poruszono zagadnienie planowanych klas konfucjańskich – czyli filii naszego Instytutu na kilku partnerskich uczelniach (duże spotkanie w tej sprawie odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia na Politechnice Poznańskiej).

Konferencja stała się okazją do wręczenia Nagród za krzewienie współpracy polsko-chińskiej, które z rąk wojewody Adriana Czubaka powędrowały do panów Cezarego Kochalskiego, Xu Jiana, Grzegorza Czeleja, prof. Marka Tukiendorfa oraz Liu Gonghui – rektora Politechniki Pekińskiej (na zdjęciu).

Konferencję zwieńczył natomiast występ zaprzyjaźnionej Orkiestry Wojska Polskiego z Wrocławia.

Zarówno konferencja, Instytut Konfucjusza oraz warunki stworzone w regionie dla współpracy polsko-chińskiej spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wszystkich gości. Mówiono o wielkich perspektywach na przyszłość – i to niedaleką, bo – jak powiedział rektor Tukiendorf – pociąg One Belt One Road już ruszył, a my zdążyliśmy do niego wsiąść.

SPO-promocje_2017-04-26-9277

Podwójne Święto Politechniki Opolskiej

Podczas uroczystego posiedzenia senatu, które odbyło się dziś z okazji uczelnianego święta, powitaliśmy w akademickim gronie jedenastu nowych doktorów, trzech doktorów habilitowanych oraz profesora, który swój zaszczytny, bo honorowy tytuł, uzyskał za zasługi na rzecz polsko-chińskiego partnerstwa.

W drugiej części uroczystości nastąpiło przyznanie tytułu honorowego profesora rektorowi Politechniki Pekińskiej i przyjacielowi naszej uczelni, profesorowi Liu Gonghui – ,,wybitnemu specjaliście w zakresie chińskiej teorii i technologii wiercenia, innowatorowi, wynalazcy the Circle air/gas Drilling Technology and Techniques, redaktorowi Dziennika Nauk Petrochemicznych oraz China University of Petroleum, członkowi Komitetu Rewizyjnego China Science Foundation, wyróżnionemu tytułem Doktora Honorowego Anglia Ruskin University, UK oraz tytułem ,,Distinguished Fellow” from Athlone Institute of Technology, Ireland, wytrwale promującemu współpracę między partnerskimi uczelniami”.

Profesor wyraził wielką wdzięczność za otrzymany tytuł, a w okolicznościowym wystąpieniu opowiedział o swojej życiowej drodze, która od dzieciństwa na ubogim wschodzie Chin aż do kierowania największymi uczelniami w Azji, nauczyła go, żeby zawsze dzielić się z innymi.  Można powiedzieć, że także w tym duchu, pod koniec marca w Pekinie zawiązano polsko-chińskie konsorcjum akademickie na rzecz udziału obu krajów w projekcie ,,One Belt One Road” nazywanym też projektem Nowego Jedwabnego Szlaku. Profesor Liu, wraz z rektorem prof. Markiem Tukiendorfem oraz prof. Tangiem Bomingiem, rektorem Chongqing Jiaotong University stanął na jego czele.

Prof. Liu Gonghui dał się poznać jako człowiek bardzo otwarty na współpracę – zaznaczył rektor prof. Marek Tukiendorf–  Nie tylko administracyjnie współprowadzi Instytut Konfucjusza, ale pozwala na jego ekspansję. Rozszerzenie działalności o Kędzierzyn Koźle, powstanie pod naszym patronatem Klas Konfucjańskich w siedmiu kolejnych ośrodkach, to bardzo wymierne działania. Dla osób nie znających zasad podejmowania takich decyzji w Chinach powiem tylko, że to co udało mi się powiedzieć w trzech zdaniach, wymaga kilkumiesięcznych intensywnych prac wielu ludzi w obu krajach. I było to możliwe dzięki właśnie przyjacielowi Politechniki Opolskiej.

Warto zaznaczyć, że było to już kolejne wyróżnienie, jakie profesor otrzymał w tych dniach w Opolu.  Podczas zakończonej wczoraj Międzynarodowej Konferencji Polsko-Chińskiej, z rąk wojewody opolskiego Adriana Czubaka, profesor otrzymał nagrodę za krzewienie polsko-chińskiej współpracy. Potwierdza to i zasługi rektora pekińskiej politechniki, i wielowymiarowość kontaktów, jakie udało mu się rozwinąć w naszym regionie.

Gratulujemy i dziękujemy!

tekst: Lucyna Sterniuk-Gronek