DSC5245-1024x682

Wizyta prezes Hongbo

Na Politechnice Opolskiej gościliśmy w środę panią Yuxian You – prezes chińskiej firmy Hongbo Clean Energy Europe, potentata w produkcji oświetlenia LED, którego oddział od kilku lat działa w opolskiej strefie ekonomicznej. Pani prezes towarzyszyła Iwona Sękowska z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego. Tematem rozmów były plany wspólnych projektów – również tych, które sfinansować ma Unia Europejska.

Iwona Sękowska, Yuxian You, rektor prof. Marcin Lorenc, Yingnan Sun (Instytut Konfucjusza)

Zmieniamy naszą politechnikę i chcemy mocniej rozwinąć współpracę z Chinami. – powiedział podczas spotkania rektor prof. Marcin Lorenc.

Prezes You przypomniała, że decyzja o inwestycji w Opolu związana była z istnieniem w naszym mieście Instytutu Konfucjusza oraz uczelni technicznej, której absolwenci będą zasilać kadrę zakładu.

Doświadczenia ze współpracy z politechniką okazały się tak dobre, że prezes You zadeklarowała swoje wsparcie przy pozyskiwaniu przez region kolejnych inwestorów.  – Chętnie „zareklamuję” Politechnikę Opolską wśród przedsiębiorców, z którymi mam kontakt w ramach wpływowej rady, w jakiej zasiadam w Chinach.  –  powiedziała.

Rektor zaoferował wszelką otwartość na wspólne działania i zaprezentował pani prezes zaplecze badawcze uczelni oraz potencjał naukowców, zajmujących się powiązanymi z branżą Hongbo zagadnieniami.

prof. Rafał Stanisławski, Iwona Sękowska, rektor prof. Marcin Lorenc, dziekan WEAiI prof. Andrzej Cichoń, Yuxian You, dr inż. Jacek Korniak, współpracownicy prezes You, Yingnan Sun (Instytut Konfucjusza)

Po zwiedzeniu laboratoriów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki nasi goście udali się do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło – Centrum Współpracy Polska-Chiny, czyli Instytutu Konfucjusza, gdzie podjęła ich dyrektor Ewa Jakuczek.

1

Praca w międzynarodowym zespole to nie lada wyzwanie

O słuszności tego stwierdzenia mogli się przekonać zarówno pracownicy Politechniki Pekińskiej, jak i Uniwersytetu w Hebei, którzy 7 sierpnia br. wzięli udział w ponad dwugodzinnym szkoleniu. Tematem przewodnim była specyfika pracy
w międzynarodowym zespole, wymagania stawiane nauczycielom języka chińskiego
w Polsce, a także kwestie różnic kulturowych, które niejednokrotnie zacierają się przy bliższym poznaniu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenie, w którym wzięły udział dwadzieścia dwie osoby, zostało zorganizowane online, a jego moderatorem był prof. Liu Zhaomiao – dyrektor Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Pekińskiej. Gościem specjalnym był natomiast prof. Zhao Yanqing – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, który zaprezentował wyzwania związane z nauczaniem chińskiego za granicą, zwłaszcza w obecnym czasie pandemii. Poruszone zostały również kwestie dotyczące zasad egzaminowania przyszłych nauczycieli przez uczelnie partnerskie. Swoją wszechstronną wiedzą i doświadczeniem na gruncie współpracy międzynarodowej szczegółowo podzieliła się pani prof. Su Hui, poruszając w szczególności aspekt potencjału i wyzwań związanych z polsko – chińską kooperacją.

Warto również nadmienić, że w spotkaniu wzięli udział: Chen Hao – Zastępca Dyrektora Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Pekińskiej oraz prof. Gong Wenjing – chiński Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu. W tym bloku tematycznym omówiono trzy podstawowe zagadnienia. Pierwszym z nich były sposoby przygotowania do testów, następnie rozważano możliwości przeprowadzania testów online, by w końcu podjąć ważki problem doskonalenia praktyk pedagogicznych pod kątem dydaktyki.

Podczas zaplanowanej wcześniej sesji pytań i odpowiedzi do dyskusji włączyli się studenci
z którymi rozmawiały prof. Su Hui i prof. Gong Wenjing. Obie interlokutorki, odpowiadając na pytania żaków, starały się przybliżyć polskie realia, zarówno te uczelniane jak i kulturowe.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy wyrazili szczerą chęć kontynuowania podobnych spotkań „w sieci”, mając jednak nadzieję, że już w najbliższej przyszłości uda się wszystkim spotkać w realnym świecie.