Spotkanie autorskie poświęcone książce Tasting China. The Chinese Influence of European Culture

Spotkanie autorskie poświęcone książce Tasting China. The Chinese Influence of European Culture

Październik okazał się w Instytucie Konfucjusza niezwykle obfity w nowe publikacje wydane w ramach China Studies Series.  Ostatnia z nich pt. Tasting China. The Chinese Influence of European Culture red. W. Musialik, M.Bernat, L. Karczewskiego i D. Kurpiers stanowi pozycję związaną zarówno z tematyką kultury, jak i ekonomii. W jej ramach ukazały się teksty poświęcone m.in. fascynacji owocami w sztuce Chin, rynkowi współczesnej sztuki chińskiej, wpływowi chińskiej kultury na kulturę zachodnią i sztukę biznesu, ambasadorom chińskiej ekonomii na rynkach europejskich, „Vollkswacht” w Chinach oraz chińskim i koreańskim manuskryptom z berlińskiej kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej z Krakowa. Ukazaniu się monografii drukiem towarzyszyło spotkanie autorskie zorganizowane w dniu 25.10.2022 r. Podczas spotkania, którego gościem honorowym był prof. Jerzy Skubis. Prócz poruszania tematów bezpośrednio związanych z artykułami, autorzy poszczególnych rozdziałów: Wanda Musialik, Maria Bernat, Leszek Karczewski, Katarzyna Mazur-Włodarczyk, Dorota Kurpiers i Elżbieta Karaś dyskutowali o migracjach ekonomicznych z Polski i Niemiec do Chin oraz współczesnym podejściu młodego pokolenia do zagadnień dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zainspirowało zebranych to podjęcia nowych tematów badawczych.

Konkurs_chinskie_impresje

Konkurs „Chińskie Impresje”

Ambasada ChRL w Polsce wraz z Instytutem Konfucjusza organizuje konkurs fotograficzny „Chińskie Impresje”, którego zwieńczeniem będzie wystawa online zwycięskich prac. Wystawa ma na celu pokazanie wszystkim polskim przyjaciołom bardziej realistycznego, trójwymiarowego i wszechstronnego obrazu Chin, a także nadania nowego impulsu do promowania wymiany humanistycznej między Chinami a Polską i pogłębiania przyjaźni między dwoma narodami.

 1. Czas trwania konkursu

Terminy składania prac: 20 października – 20 listopada 2022 r.

Publikacja wyników: Początek grudnia

 1. Uczestnicy

Polscy miłośnicy fotografii i malarstwa oraz polscy przyjaciele, którzy interesują się kulturą chińską

 1. Tematy prac
  • Chiny – Krajobraz: fotografie z Chin ukazujące naturalne krajobrazy, architekturę, infrastrukturę komunikacyjną, krajobraz miejski, środowisko ekologiczne, itp.
  • Chiny – Ludzie: fotografie ukazujące lokalne warunki, życie ludzi, kulturę i rozrywkę, sport, trendy w modzie, hobby i inne. Ważne, by zdjęcia przedstawiały ludzi w Chinach.
  • Chiny – Opowieści: fotografie koncentrujące się na tradycyjnej przyjaźni między Chinami a Polską, przyjaźni międzyludzkiej, wymianie humanistycznej, praktycznej współpracy, solidarności przeciwko epidemiom, China-Railway Express oraz budowie „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.
  • Chiny – Inspiracje: fotografie, które przedstawiają symbole chińskiej kultury,

sztuki, muzyki, teatru, technologii, kuchni i stroju.

 1. Wymagania dotyczące prac
  • Do każdej pracy należy dołączyć opis pracy, zawierający imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i datę powstania pracy oraz krótki opis (maks. 100 słów), który należy dołączyć do nadesłanej pracy w formacie pliku Pracę konkursową oraz jej opis należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  • Prace muszą mieć wielkość powyżej 1MB i poniżej 10MB, rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi i być w formacie
  • Dopuszczalne są odpowiednie korekty jasności, kontrastu i nasycenia kolorów, ale nie można dokonywać obróbki technicznej, takiej jak komponowanie (compositing), dodawanie lub drastyczna zmiana kolorów. Oryginalne techniki i materiały malarskie nie są ograniczone, wymagają wyraźnych zdjęć bez zniekształceń, równomiernego oświetlenia, bez cieni na ekranie, upewniając się, że dokładnie odzwierciedlają kolor i szczegóły pracy, a także nie akceptują zdjęć po oprawieniu, które są uważane za nieważne, jeśli nie spełniają wymagań.
  • Prace konkursowe, co do których istnieje podejrzenie, że są plagiatem, kopią lub są nieoryginalne zostaną zdyskwalifikowane z konkursu i nagrody.
  • Na pracach nie można umieszczać żadnych znaków wodnych, takich jak logo, nazwa strony internetowej, adres linku itp.
 2. Uczestnictwo w konkursie

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o przesłanie fotografii i opisu pracy w formie elektronicznej (szczegóły w poprzednim punkcie) jako załącznika (format zip lub rar) do wiadomości e-mail na adres, konkursfotograficzny.ikopole@hotmail.com , z następującym tematem: Konkurs „Chińskie Impresje” – Imię i nazwisko zgłaszającego.

 1. Nagrody
  • Przewidziano 5 pierwszych nagród, 10 drugich, 15 trzecich i 30 nagród wyróżniających.
  • Nagrody rzeczowe wartości ok. 900 zł, 500 zł, 300 zł, 200 zł oraz dyplomy za udział zostaną przyznane odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz osobom wyróżnionym.
 2. Opis konkursu

Uznaje się, że każda osoba przesyłająca zgłoszenie oświadcza, iż jest świadoma, akceptuje i będzie przestrzegać poniższych zasad i warunków:

 • Nadesłane fotografie muszą być zgodne z tematem konkursu i być oryginalnymi pracami wykonanymi przez uczestnika. Obraz musi być narysowany przez samego wpłacającego.
 • Dane osobowe przekazane przez uczestników będą wykorzystywane przez organizatorów konkursu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną w szczególności w kwestii dobrego imienia i wizerunku oraz praw autorskich związanych ze zgłaszaną pracą.
 • Organizatorzy konkursu mają prawo do wykorzystania wybranych prac konkursowych w formie ogłoszeń, wystaw oraz do rozpowszechniania ich w Internecie bez uiszczania odrębnego wynagrodzenia.
 • Ostateczne prawo interpretacji wyników konkursu należy do Ambasady ChRL w Polsce.
 1. Organizator konkursu

Organizator: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Współorganizatorzy: Instytut Konfucjusza w Krakowie, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Mickiewicza), Instytut Konfucjusza w Opolu, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Wrocławski), Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Gdański), Instytut Konfucjusza (Politechnika Warszawska), Klasa Konfucjańska w Uczelni Vistula, Confucius Classroom w Toruniu.

Najnowsza książka poświęcona chińskiemu rzemiosłu jest już dostępna w wersji cyfrowej!

Monografia Rzemiosło w kulturze ekonomicznej Chin

Monografia Rzemiosło w kulturze ekonomicznej Chin autorstwa Katarzyny Mazur-Włodarczyk i Iwony Drosik jest pierwszą pozycją na polskim rynku poruszającą zagadnienia rzemiosła chińskiego z punktu widzenia kultury gospodarczej. W książce podkreślono związek rzemiosła z przestrzenią kultury, techniki i ekonomii. Rozwój rzemiosła, związanego silnie z kulturą Chin oraz jego wkład we współczesną gospodarkę przedstawiono na przykładzie twórczości związanej z wytwarzaniem wyrobów z jedwabiu i bambusa oraz chińskich parasolek, wachlarzy, latarni i parawanów. Różnorodność materiałów i technik wypracowanych i wykorzystywanych przez chińskich rzemieślników przedstawiono w części dotyczącej wytwarzania tradycyjnych gier chińskich i przedmiotów używanych do kaligrafowania znaków chińskich. Zagadnienia kreatywności w rzemiośle chińskim ukazane zostały w zakresie zarówno dawnych wynalazków technicznych, jak i dzisiejszych wytworów rąk rzemieślników. W monografii podjęto również próbę spojrzenia w przyszłość, prezentując temat perspektyw kariery na rynku chińskim w obszarze rzemiosła. Publikację zamyka i podsumowuje grupa zagadnień dotycząca rzemiosła chińskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Link: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/156107

Spotkanie w pałacu w Mosznej - Chińska kultura herbaty

Spotkanie w pałacu w Mosznej – Chińska kultura herbaty

W dniu 20 października 2022 r. w pałacu w Mosznej odbyło się spotkanie dyrektorów
oraz wicedyrektorów placówek oświatowych z gminy Krapkowice. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Instytut Konfucjusza w Opolu reprezentowali: pani prof. Maria Bernat – dyrektor Instytutu Konfucjusza
w Opolu oraz pracownicy Instytutu:

 • Jean Gong
 • Pan Yingan Sun
 • Pani Lin Qiong
 • Pani Yichao Xie

Zaproszeni goście przedstawili zebranym informację dotyczącą promocji kultury i wizerunku Chińskiej Republiki Ludowej oraz zaprezentowali tradycyjną ceremonię parzenia chińskiej herbaty. Prelekcja dotyczyła zagadnień związanych z różnymi rodzajami herbat oraz zwyczajami kulinarnymi obowiązującymi w Chinach.

W czasie spotkania odbyły się również warsztaty chińskiej kaligrafii. W czasie warsztatów omówione zostały znaki chińskie,  nastąpiło wprowadzenie w tajniki sztuki kaligrafii, połączone z techniką pisania wodą oraz samodzielnym wykonaniem pamiątkowej kaligrafii tuszem.

Uczestnicy spotkania z ogromną ciekawością wysłuchali wykładów dotyczących upodobań kulinarnych, tajników alfabetu chińskiego oraz sposobów parzenia herbaty w Azji Wschodniej.
Na zakończenie spotkania pani Zuzanna Donath – Kasiura  Wicemarszałek województwa opolskiego oraz pan Andrzej Kasiura Burmistrz Krapkowic wręczyli osobom prowadzącym drobne upominki
i podziękowania.

Nauka gry w szachy chińskie

Nauka gry w szachy chińskie

W dniu 20 października 2022 r. odbyły się podwójne zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności strategicznego myślenia – nauki gry w szachy chińskie [象棋]. Zajęcia przeprowadziła dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu oraz członkowie koła szachistów – uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Oprócz poznania zasad tradycyjnej chińskiej gry planszowej, uczestnicy rozegrali również w parach szachowe rozgrywki oraz wymieniali się swoim doświadczeniem z pola „walki” z prof. Gong Wenjing z Instytutu Konfucjusza.

70-lecia Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

70-lecie Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

W dniu 19 października br. na Politechnice odbyły się obchody 70-lecia Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Komitet tworzy zespół fachowców, teoretyków i praktyków, mających olbrzymi wpływ na rozwój szeroko rozumianej elektrotechniki w Polsce, ale także na rozwój młodych kadr oraz przemysłu. Goście Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki odwiedzili także nasz Instytut Konfucjusza, gdzie została im zaprezentowana chińska ceremonia parzenia herbaty Tie Guan Yin, poprzedzona krótką prelekcją dotyczącą kultury herbaty w Państwie Środka. Instytut reprezentowała pani Marta Pawłowska – mistrzyni sztuki herbacianej.

Spotkanie w szkole i w przedszkolu

Urodziny w szkole i przedszkolu

Pierwsze zajęcia nowej lektorki Instytutu Konfucjusza w Opolu – Haoyan Xie w  Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Steblowie oraz Przedszkolu Publicznym nr 6 Tęczowe Przedszkole w Krapkowicach w dniu 11 października 2022 r.

Uczniowie szkoły podstawowej poznawali genezę pisma chińskiego, wycinali wzory w bibule, poznawali ciekawostki o języku, kulturze i chińskich przysmakach.

Przedszkolaki miały okazję ćwiczyć Tai-Chi, posłuchać chińskiej muzyki i użyć chińskich drewnianych instrumentów.

W trakcie interesujących warsztatów nikt się nie nudził, a uczniowie i przedszkolaki zaskakiwały wiedzą, kreatywnością i zaangażowaniem.

Spotkanie w sprawie współpracy oraz nauki języka chińskiego dla obcokrajowców

Spotkanie w sprawie współpracy oraz nauki języka chińskiego dla obcokrajowców

W dniu 11 października br. gościliśmy w Instytucie Konfucjusza pana Łukasza Denysa – dyrektora Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wraz z panią Honoratą Jopą – sekretarz szkoły.  Towarzyszyli im goście z Niemiec: pani Anika Becker oraz pan Florian Gustke: dyrekcja i przedstawiciele szkoły partnerskiej Akademii Rzemiosła, BBS Heinrich Haus w Neuwied, Nadrenia – Palatynat. Instytut Konfucjusza reprezentowała dyrekcja – pani dr hab. Maria Bernat, prof. PO oraz pan Yingnan Sun. Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania partnerskiej współpracy oraz nauki języka chińskiego dla obcokrajowców.