Chinska kultura herbaty w Muzeum Śląska Opolskiego

Chinska kultura herbaty w Muzeum Śląska Opolskiego

31 marca w Muzeum Śląska Opolskiego miało miejsce spotkanie dotyczące chińskiej kultury herbaty. Nasza pracownica – Marta Pawłowska – nie tylko przedstawiła historię herbaty, jej miejsce i znaczenie w chińskiej kulturze, ale też zaprezentowała jedną z najciekawszych ceremonii herbacianych, w której używa się dwóch rodzajów czarek. Było to pierwsze tego typu spotkanie w Muzeum, ale na pewno nie ostatnie.

PSP5_KUP

Warsztaty dla uczniów klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup

24 marca 2022 r. w Bibliotece Instytutu Konfucjusza w Politechnice Opolskiej zorganizowano warsztaty dla uczniów klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup. Zgromadzona młodzież wraz z opiekunami wzięła udział w ceremonii parzenia herbaty. W kolejnej części spotkania uczniowie mogli usłyszeć pokaz gry na chińskich instrumentach muzycznych w wykonaniu pani Lin Qiong. Jej doskonały występ nagrodzony został gromkimi brawami, a młodzi uczestnicy warsztatów wyrazili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach kulturalno-artystycznych naszej placówki – z radością będziemy kontynuować współpracę!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć w tej wizyty oraz obejrzenia krótkich filmików z występu pani Qiong.

Taichi_2022

Zajęcia tai-chi rozpoczęte

W czwartek w Hali Sportowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej odbyły się pierwsze z piętnastu zajęć Tai-Chi, w których wzięło udział kilkunastu pracowników i studentów Politechniki Opolskiej, a także miłośników tej chińskiej gimnastyki zdrowotnej.

Prowadzący zajęcia: Sławomir Ostrowski – wykwalifikowany i doświadczony instruktor Tai Chi wyjaśnił uczestnikom w jaki sposób ćwiczenia Tai-Chi poprawiają zdolność koncentracji, umiejętność rozluźniania napięć, koordynację ruchu, spostrzegawczość oraz umiejętność obserwacji i pamięć ruchową. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy, zostawiwszy za sobą troski i napięcia dnia codziennego skupili się na ćwiczeniach i wskazówkach prowadzącego. W trakcie pierwszych zajęć ćwiczenia były wprowadzane stopniowo, ich intensywność oraz trudność będą zwiększane dostosowując je oczywiście do indywidualnych możliwości ćwiczących, tak aby każdy mógł w pełni uczestniczyć w zajęciach i się do nich przyzwyczaić wynosząc, jak najwięcej korzyści z regularnej praktyki.

Zajęcia Tai-Chi  zostały zorganizowane przez Centrum Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza” w Opolu – druga grupa uczestników, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie rozpocznie praktykę już w najbliższy wtorek 8 marca 2022 r.

02042022_chinski_nowy_rok

Obchody Chińskiego Nowego Roku w Oddziale Śląskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko Chińskiej

4.02 2022 r. Prof. Gong, prof. Maria Bernat, Yingnan Sun, dr Katarzyna Mazur-Włodarczyk brali udział w obchodach Chińskiego Nowego Roku zorganizowanych przez Oddziału Śląski Towarzystwo Przyjaźni Polsko Chińskiej, które tym samym obchodziło 15-lecie swojego funkcjonowania. Uroczystość doskonale integrowała tradycję chińska i śląską.

 

Contact_meeting C_2022

Wspólne spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza i Klas Konfucjańskich Zakopane, 24-26 stycznia 2022 r.

W celu dostosowania się do nowej sytuacji związanej z reorganizacją HANBAB-siedziby głównej Instytutów Konfucjusza w Chinach oraz, aby wzmocnić wymianę i zacieśnić kontakty pomiędzy Instytutami Konfucjusza (w tym Klasami Konfucjańskimi) w Polsce,  w dniach 24-26 stycznia 2022 miało miejsce w Zakopanem wydarzenie pn.: „Wspólne Spotkanie Dyrektorów Instytutów Konfucjusza i Klas Konfucjańskich w Polsce w 2022 roku”. Tegoroczne wydarzenie zostało przygotowane we współpracy trzech instytutów: Instytutu Konfucjusza w Opolu, Instytutu Konfucjusza w Krakowie oraz Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele z Instytutu Konfucjusza Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Gdańskim.

Spotkanie otworzyła polska Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu – pani profesor Maria Bernat zwracając uwagę na dynamicznie zachodzące zmiany w sieci Instytutów Konfucjusza na świecie oraz problemy związane z pandemią COVID i jej wpływ na funkcjonowanie instytutów.  Następnie przemawiali polscy dyrektorzy Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu- profesor Gościwit Malinowski i Instytutu Konfucjusza w Krakowie – doktor Bogdan Zemanek, którzy podkreślili, jak ważna staje się wymiana doświadczeń w okresie pandemii, będącej przyczyną napotykanych obecnie trudności w funkcjonowaniu Instytutów Konfucjusza. Kolejną częścią tego dnia była dyskusja – w grupach chińskiej i polskiej – na następujące tematy:

  • „Nowe mechanizmy Instytutów Konfucjusza (Klas Konfucjańskich) i ich możliwa rola w promowaniu współpracy naukowej pomiędzy uczelniami goszczącymi”

oraz

  • „Koordynacja działalności dydaktycznej i kulturalnej Instytutów Konfucjusza (Klas Konfucjańskich) w obliczu pandemii COVID 19”.

W grupie chińskiej, chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu, pani profesor Gong Wenjing, przedstawiła obecną strukturę administracyjną Instytutu Konfucjusza w Opolu i jego trzech afiliowanych Klas Konfucjańskich, a także prowadzoną przez te jednostki działalność w zakresie nauczania języka chińskiego, szkolenia nauczycieli, a także promocji kultury w okresie epidemii. Omówiła również praktyczne aspekty promowania polsko-chińskiej współpracy uczelni w ramach Chińsko-Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego jako zadań realizowanych przez Instytut Konfucjusza w Opolu. Z kolei chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie, pani profesor Yang Huiling przedstawiła przyczyny wdrażania rozwiązań związanych z nauczaniem online oraz innych działań w tej formule i podzieliła się przykładami konkretnych osiągnięć. Pani profesor podzieliła się również skutecznymi sposobami radzenia z wypaleniem uczniów. Jej wystąpienie zakończyły spostrzeżenia związane z obsługą strony internetowej Instytutu Konfucjusza i propozycja wykorzystania w przyszłości technologii VR do nauczania języka chińskiego. Chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu, profesor Xia Guoxiang podzieliła się swoim cennym doświadczeniem w organizowaniu internetowych działań kulturalnych podczas pandemii, w czasie których starała się wzbudzić zainteresowanie uczniów nauką, i jednocześnie poprawić ich zdolność uczenia się poprzez zajęcia z kaligrafii oraz konkursy recytatorskie. Chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza na Politechnice Warszawskiej, profesor Zhao Haiyan poinformowała, że Instytut Konfucjusza pozyskał znaczną liczbę osób uczących się języka chińskiego, oferując firmie Huawei kursy języka chińskiego biznesowego.

W grupie polskiej dyrektorzy wskazali na konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy Instytutami Konfucjusza w Polsce. Po pierwsze, więzi między Instytutami Konfucjusza (Klasami Konfucjańskimi) można wzmocnić poprzez stworzenie platformy mediów społecznościowych, na której wszystkie Instytuty Konfucjusza mogłyby wymieniać się prowadzonymi działaniami w zakresie kultury oraz udostępniać wykłady, co pozwoliłoby na zwiększenie zasięgu i liczby odbiorców w Polsce.  Po drugie, instytuty mogłyby stworzyć nową ofertę obejmującą kurs chińskiego biznesu i prawa chińskiego dla polskich studentów, których znajomość języka chińskiego pozwala na swobodną komunikację. Po trzecie, poprzez współpracę z innymi polskimi instytucjami, Instytuty Konfucjusza mogłyby również przygotować ofertę dotyczącą kursów na temat polskiej kultury i etykiety biznesowej dedykowane pracownikom firm chińskich. Członkowie polskiej grupy wyrazili również chęć prowadzenia badań interdyscyplinarnych z chińskimi partnerami w ramach programu Shang wskazując na potencjalne wspólne tematy w obszarze nauk społecznych, możliwości przełamywania barier i poszerzenia horyzontów.

Uczestnicy spotkania, kontynuując dyskusję na powyższe tematy w bardziej kameralnych grupach i podczas indywidualnych rozmów, zasadniczo zgodzili się co do celowości kluczowych pomysłów i bieżących kierunków zmian.

Z kolei mini koncert muzyczny pani Lin na instrumencie Guzheng oraz zajęcia Tai Chi prowadzone przez pana Sławomira Ostrowskiego zorganizowane przez Instytut Konfucjusza w Opolu, które miały miejsce po merytorycznej dyskusji, wzbogaciły spotkanie o elementy kulturowe i zostały z entuzjazmem przyjęte przez wszystkich zgromadzonych.

Wspólne spotkanie w Zakopanem z pewnością znacząco wpłynęło na wzmocnienie więzi między Instytutami Konfucjusza i Klasami Konfucjańskimi w Polsce, co w ocenie uczestników, przyniesie wymierne korzyści dla nauczania języka chińskiego w Polsce i wymiany kulturalnej pomiędzy obydwoma krajami.