Wydarzenia 2010

Zajęcia z języka i kultury chińskiej dla PSP nr 9

Dnia 7 grudnia 2010 r. odbyły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu zajęcia z języka i kultury chińskiej przygotowane przez Katarzynę Mazur-Kajta. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Opolu. Tematem warsztatów były budowle chińskie oraz najczęściej wymieniany symbol Chin – Panda Wielka.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/psp_9″ title=”Zajęcia z języka i kultury chińskiej dla PSP nr 9„]

Lekcja języka i kultury chińskiej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Grabinie

W Mikołajki – 6 grudnia br. odbyły się w szkole podstawowej w Grabinie podwójne warsztaty pokazowej lekcji języka i kultury chińskiej dla dzieci. Zajęcia, podczas których dzieci poznały piosenkę „Gdzie jest mój przyjaciel”, ciekawostki dotyczące Pandy Wielkiej oraz liczby chińskie, przeprowadziły Katarzyna Mazur-Kajta oraz Yang Jun.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/Grabina” title=”Lekcja języka i kultury chińskiej dla dzieci ze szkoły podstawowej w Grabinie„]

Lekcja j.chińskiego dla uczniów szkoły podstawowej

3 grudnia w Instytucie Konfucjusza odbyły się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej nr 14 w Opolu. Wicedyrektor instytutu Prof. Yuan Zhongxian wraz z współpracownikiem Yingnanem Sunem przeprowadzili lekcję j. chinskiego.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/psp14no2″ title=”Lekcja j.chińskiego dla uczniów szkoły podstawowej„]

Warsztaty gry w chińskie szachy

W pierwszy piątek grudnia br. o godz. 17.00 odbyły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu warsztaty Xiangqi – szachów chińskich. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta.
Szachy chińskie różnią się od znanej nam wersji szachów międzynarodowych nie tylko samą planszą (w Xiangqi plansza przedzielona jest pasmem rzeki) ale i pionkami (generałowie, rydwany, działa, słonie, strażnicy, rumaki i żołnierze) oraz ich ustawieniem. Pionki szachów chińskich poruszają się ponadto nie po polach, lecz liniach je dzielących.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/szachyIII” title=”Warsztaty gry w chińskie szachy„]

Warsztaty gry w majianga

Kolejne warsztaty gry w popularną grę chińską Majiang odbyły się 26. listopada br. w Instytucie Konfucjusza. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/gra” title=”Warsztaty gry w majianga„]

Lekcja języka i kultury chińskiej dla dzieci

W dniu 24 listopada br. odbyły się w Instytucie Konfucjusza zajęcia z języka chińskiego dla uczniów 3 klasy PSP nr 14 w Opolu.
Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta. Podczas spotkania uczniowie poznali chińskie nazwy części ciała oraz nauczyli się śpiewać noworoczną piosenke

 

Wpływy chińskie w Mongolii i mongolskie w Chinach

19 listopada 2010 r. w Instytucie Konfucjusza w Opolu odbyło się spotkanie z podróżnikiem-backpackersem, nauczycielem filozofii i miłośnikiem kultur Azji – Marcinem Szymańskim.
Podczas wykładu prowadzący opowiadał o specyfice kultur Mongolii i Chin, ich wspólnej historii, oddziaływaniach, jakie oba kraje na siebie wywierały, jak również przybliżał słuchaczom ciekawostki, wrażenia i opinie osoby, której udało się „podglądnąć” życie koczujących Mongołów i osiadłych Chińczyków. Wykład uzupełniony był zdjęciami z podróży do Mongolii oraz Chin, wykonanymi przez prowadzącego.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/mongolia_chiny” title=”Wpływy chińskie w Mongolii i mongolskie w Chinach.„]

Warsztaty gry w Weiqi

W piątek 12 listopada br. odbyły się w Instytucie Konfucjusza warsztaty chińskiej gry planszowej Weiqi. Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta.
Weiqi to najstarsza chińska gra strategiczna znana również pod japońską nazwą Go. Jest to tzw. gra „otaczająca”, podczas której dwie osoby na przemian układają na planszy czarne i białe kamienie otaczając nimi nawzajem jak najwięcej kamieni przeciwnika.

 

Lekcja języka chińskiego dla uczniów szkoły średniej w Prudniku

8 listopada br. Instytut Konfucjusza gościł uczniów szkoły licealnej nr 1 z Prudnika pod opieką pracownika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Wiesława Kopterskiego. Lektor instytutu; Yang Jun przeprowadziła lekcję języka chińskiego.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/loprudnik” title=”Lekcja języka chińskiego dla uczniów szkoły średniej w Prudniku„]

Chińska sztuka wycinanek z papieru

Chińska sztuka wycinanek z papieru była tematem kolejnego wykładu w Instytucie Konfucjusza przygotowanego 5 listopada br. przez Katarzynę Mazur-Kajta. Pierwsza – teoretyczna część spotkania dotyczyła historii wycinanek i ich roli w kulturze Chin. Druga część umożliwiła przybyłym własnoręczne wykonanie papierowych elementów ozdobnych, symboli-znaków: szczęścia, długowieczności i bogactwa.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/wycinanki” title=”Chińska sztuka wycinanek z papieru„]

Lekcja  języka i kultury chińskiej dla dzieci

W dniu 3 XI 2010 w Instytucie Konfucjusza odbyły się zajęcia dla uczniów 3 klasy PSP nr 14 w Opolu. Prof. Yuan Zhongxian przeprowadził wykład przybliżający uczniom ogólną wiedzę nt Chin. Po wykładzie lektor Yang Jun zademonstrowała krótki pokaz Tai Chi a Prof. Yuan zagrał parę utworów na tradycyjnym chińskim instrumencie Er-hu.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/psp14″ title=”Lekcja  języka i kultury chińskiej dla dzieci„]

Konwent Politechniki Opolskiej

Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 4 listopada 2010 r. br. obradował  pod przewodnictwem rektora, prof. Jerzego Skubisa Konwent Politechniki Opolskiej. Tym razem na miejsce obrad wybrano stylowe wnętrze biblioteki chińskiej  Instytutu  Konfucjusza w II kampusie uczelni. Na program posiedzenia poświeconego omówieniu strategicznych celów rozwoju Politechniki Opolskiej złożyły się prezentacje – jedna przygotowana przez rektora ujmowała wszystkie najistotniejsze informacje o stanie obecnym i planach uczelni ze szczególnym uwypukleniem realizowanych inwestycji, druga ilustrowała działalność Instytutu Konfucjusza, która to jednostka aspiruje do miana najlepszej w świecie. W posiedzeniu rektorowi Skubisowi towarzyszyli pani prorektor ds. inwestycji i rozwoju dr inż. Anna Król oraz dyrektor IK dr Maria Helena Kania. Spośród członków Konwentu w obradach zabrakło tylko jednego. Przypomnijmy,  zgodnie ze statutem  Politechniki Opolskiej  konwent powołany zostaje przez senat Politechniki Opolskiej na wniosek rektora i pełni on funkcje opiniotwórcze i doradcze w sprawach ważnych dla uczelni. Do zadań konwentu należy  m.in.

1) tworzenie w regionie klimatu i zrozumienia sprzyjającego rozwojowi Uczelni,

2) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków rozwoju Uczelni,

3) współudział w organizowaniu i tworzeniu patronatu nad Uczelnią,

4) przedstawianie opinii dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego regionu i kraju,

5) przedstawianie potrzeb regionu w zakresie uruchamiania badań, tworzenia laboratoriów i kierunków studiów,

6) zajmowanie stanowiska w sprawach związanych ze społecznością akademicką.

jak czytamy w statucie Politechniki Opolskiej (II,3 § 22, pkt 7)

Było to czwarte posiedzenie Konwentu, pierwsze odbyło się  12 września 2007 r. , a zgodnie z regulaminem – konwent zbiera się co najmniej raz w roku.  Na posiedzeniu w Instytucie Konfucjusza uczestnicy spotkania dyskutowali nad  przedstawioną strategią rozwoju Politechniki Opolskiej, nie kryli także zainteresowania działalnością jednostki, która pełni rolę centrum współpracy polsko-chińskiej i wynikających stąd pespektyw dla regionu i miasta.

Aktualnie skład osobowy Konwentu Politechniki Opolskiej  przedstawia się następująco, przy czym w  myśl statutu, cztery pierwsze osoby wchodzą do składu  konwentu z  urzędu, a pozostałe w wyniku wyborów:

prof. Jerzy Skubis, rektor Politechniki Opolskiej – przewodniczący  konwentu,

Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego,

Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski

Ryszard Zembaczyński, prezydent miasta Opola (w spotkaniu zastąpił go  tym razem wiceprezydent Janusz Kwiatkowski)

Andrzej Balcerek, prezes  zarządu, dyrektor generalny Górażdże Cement S.A.

Marek Piskozub, dyrektor PS ZOZ WCM w Opolu

Krystian Kobyłka, dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Opolu,

Krzysztof Krupa, prezes PRO MEDIA sp. z o.o. w Opolu,

dr inż. Henryk Majchrzak, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/konwent” title=”Konwent Politechniki Opolskiej„]

Wykład „Sztuka gotowania według Pięciu Przemian”

W dniu 30 X 2010 w Instytucie Konfucjusza Jarosław Bakalarz, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, przeprowadził wykład „Sztuka gotowania według Pięciu Przemian”. Wykładowca od ponad 20 lat zgłębia medycynę naturalną i zielarstwo, w tym od dekady medycynę chińską. Celem wykładu było skierowanie uwagi słuchaczy na uchwycenie złożonych mechanizmów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, w szczególności pokazanie, że chińska dietetyka to znacznie więcej niż Pięć Przemian i że niemożliwe jest oddzielenie chińskiej sztuki gotowania od niuansów chińskiej medycyny. Próba użycia do przygotowania posiłku wyłącznie schematu Pięciu Przemian oraz tabel z charakterystykami surowców spożywczych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem, co sprawia że posiłki są albo niesmaczne, albo nie trafiają w indywidualne potrzeby zdrowotne jedzącego, a to czasem prowadzi do zniechęcenia. O skuteczności dietetyki chińskiej decyduje bowiem staranne przyswojenie wszystkich podstaw teoretycznych i przyjęcie Zasady Równowagi (TAO) jako klucza do zdrowia. Samo gotowanie staje się wtedy instynktowne, przyjemne i skuteczne we wspomaganiu procesów leczenia.

 

Warsztaty gry Majiang

Drugie spotkanie z kulturą Państwa Środka w Instytucie Konfucjusza w Opolu odbyło się 23 października br. Poświęcone było grze Majiang, z której warsztaty przeprowadziły Katarzyna Mazur-Kajta oraz Yang Jun.
Majiang jest tradycyjną grą chińską, której jeden zestaw przeznaczony jest dla czterech osób. Do gry wykorzystuje się 144 prostokątne kamienie podzielone na 7 grup : bambusy, ciastka, kierunki świata, smoki, 10-tysięcy, kwiaty oraz pory roku. Zasady gry w Majianga zbliżone są do gry karcianej w Remika, a jej podstawowym celem jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery kamienie oraz jednej pary z jednej grupy.

 

Kreator Młodych Talentów

W ramach Programu Kreator Młodych Talentów, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej,7 października br. rozpoczął się, w Instytucie Konfucjusza w Opolu, drugi cykl zajęć z języka chińskiego dla początkujących, na który przyjęto 30 uczniów z województwa opolskiego.
Kurs prowadzony przez Katarzynę Mazur-Kajta organizowany jest w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się w budynku Instytutu co czwartek i obejmują naukę języka mandaryńskiego oraz poznanie elementów kultury Państwa Środka, takich jak: kaligrafia chińska, chińskie wycinanki, starożytne instrumenty muzycznye i potrawy charakterystyczne dla kuchni chińskiej, a także chińskie znaki zodiaku, itd.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/kreator2″ title=”Kreator Młodych Talentów„]

Wykład – podstawy kaligrafii chińskiej

Tym razem w sobotę – 16 października br. o godz. 17:00 w Instytucie Konfucjusza w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające cykl czternastu wykładów i warsztatów wprowadzających do kultury Państwa Środka. Tematem wykładu była kaligrafia chińska, jej historia, znaczenie w życiu codziennym i style, które zaprezentowała przybyłym na spotkanie osobom Katarzyna Mazur-Kajta.
W Chinach kaligrafia jest wielką sztuką wiążącą w sobie wyczucie estetyki, umiejętności prawidłowego i spokojnego oddechu z cierpliwym kopiowaniem znaków chińskich.

 

Spotkanie z Rektorem Politechniki w Pekinie
W dniach 15 – 17 lipca 2010 r. gościł w Instytucie Konfucjusza w Opolu J.M. Rektor Politechniki w Pekinie Fan Boyuan. Towarzyszył mu Dyr. Lin Hu i pracownicy biura współpracy z zagranicą; Pani Jiang Saying oraz Pan Ji Xiaozhe. Rektor Fan Boyuan spotkał się z Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą oraz prorektorem ds. studenckim dr hab. inż. Jerzym Jantosem, prof. PO

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/FANBOYUAN” title=”Spotkanie z Rektorem Politechniki w Pekinie„]

Spotkanie z przewodniczącym Wydziału Nauk Technicznych PAN

Dnia 7 lipca br. w Instytucie Konfucjusza miała miejsce wizyta     prof. dr hab. inż. Władysława Włosińskiego, przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN. Podczas spotkania omawiano możliwości współpracy naukowej i wymiany akademickiej uczelni polskich i chińskich.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/PAN” title=”Spotkanie z przewodniczącym Wydziału Nauk Technicznych PAN„]

Międzynarodowe spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza z Polski, Czech oraz Słowacji – Rogów 2010

W dniach 25-27 czerwca br. odbyło się w Zamku w Rogowie Opolskim spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza z Polski, Czech i Słowacji. Uczestniczyli w nim: dr Sylwia Witkowska i prof. Yang Jianhua z Instytut Konfucjusza w Poznaniu; dr Bogdan Zemanek z żoną Adiną Zemanek oraz Sun Zhongli z żoną Zhu Huiqin z Instytutu Konfucjusza w Krakowie; prof. Gościwit Malinowski, i prof. Zhang Lilong z Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu; prof. Ding Shude z Instytutu Konfucjusza w Bratysławie; prof. Xu Weizhu z Instytutu Konfucjusza w Ołomuńcu; Liu Wansheng – I Sekretarz i Naczelnik Wydziału Edukacyjnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie; prof. Martin Machacek i dr Daniel Casten z VSB w Ostrawie. Instytut Konfucjusza w Opolu reprezentowali: dr Marlena Kania, prof. Yuan Zhonxian, Sun Yingnan, Yang Jun, Katarzyna Mazur-Kajta i Krzysztof Mazur.
Podczas spotkania uczestnicy prezentowali charakterystykę działalności poszczególnych Instytutów. Obradowano m.in. nad problemami nauczania języka chińskiego w wymienionych trzech krajach, specyfiką zarządzania Instytutami, jak również nad podziałem środków i kondycją finansową jednostek. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w pokazie gry na tradycyjnym chińskim instrumencie Er-hu wykonanym przez prof. Yuana, oraz pokazie Taichi przygotowanym przez lektorkę Instytutu Konfucjusza w Opolu – Yang Jun. Spotkaniu towarzyszyła wizyta w Instytucie Konfucjusza w Opolu, spacer po Opolu oraz zwiedzanie zamku i parku w Mosznej.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/rogow” title=”Międzynarodowe spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza z Polski, Czech oraz Słowacji – Rogów 2010„]

Cyklady 2010

W dniu 19 czerwca 2010 r. Politechnika Opolska zorganizowała Cyklady 2010 – Piknik Rowerowy Opolskich Uczelni. Uczestnikami imprezy byli pracownicy uczelni wraz ze swoimi rodzinami. Pracownicy Instytutu Konfucjusza przygotowali szereg atrakcji dla uczestników. Yingnan Sun przeprowadził warsztaty kaligrafii oraz zaprezentował tradycyjne chińskie gry planszowe. Prof. Zhongxian Yuan oraz Yang Jun wykonali wspólnie pokaz Tai Chi.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/cyklady2″ title=”Cyklady 2010„]

8 Opolski Festiwal Nauki

W dniu 13 czerwca 2010 r. odbył się 8 Opolski Festiwal Nauki na błoniach Politechniki Opolskiej. Instytut Konfucjusza przeprowadził warsztaty kaligrafii chińskiej pod kierunkiem Prof. Zhongxiana Yuana, Yingnana Suna oraz Yang Jun. Uczestnicy festiwalu mieli również okazję zobaczyć pokaz Tai Chi w wykonaniu lektor Instytutu Konfucjusza; Yang Jun. Zarówno warsztaty kaligrafii jak i pokaz Tai Chi spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/festiwalnauki” title=”8 Opolski Festiwal Nauki„]

Warsztaty Zakopane

W dniach 17-23 maja 2010 r. w Zakopanem odbyły się warsztaty pt.: ,,Letnia szkoła języka i kultury chińskiej’’. W warsztatach organizowanych przez Instytut Konfucjusza wzięli udział studenci Politechniki Opolskiej oraz kursanci j. chińskiego. W kursie wzięło udział łącznie 26 osób.

Pierwszy dzień zainaugurował wykład prof. Lilong Zhang,; chińskiego dyrektoria Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu, pt. ,, Advantage and disadvantage China in the era of globalisation’’.Następnego dnia Radosław Pyffel; socjolog, dziennikarz, publicysta wygłosił wykład nt ,,specyfiki kultury biznesu’’ . Poruszył w nim kwestie różnic kulturowych, obyczajowych występujących między statystycznym Chińczykiem a Europejczykiem ( na przykładzie Niemców) W dalszej części wykładu R. Pyffel wyjaśniał jak ważną rolę pełni ,,guanxi’’; stosunki interpersonalne, zachowanie twarzy zarówno w stosunkach biznesowych czy codziennych relacjach w Chinach. Popołudniu prof. Yuan Zhongxian – chiński dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu, przybliżył uczestnikom warsztatów historię języka i kultury chińskiej. Poruszył również temat chińskiej religii i filozofii.Kolejny dzień warsztatów; środa (19.05) rozpoczął się od wykładu Pana Yingnana Suna nt ,,Specyfiki negocjacji z partnerami chińskimi’’. Pan Sun wyjaśniał szczegółowo poszczególne etapy negocjacji. Podczas Letniej szkoły odbył się również cykl lekcji j. chińskiego prowadzonych przez lektor Instytutu Konfucjusza Panią Yang Jun. W następny dzień (czwartek 20.05)uczestnicy Letniej szkoły udali się na wycieczkę po Zakopanem. ( Dolina Strążyskiej, Wielka Krokiew, Gubałówka, Krupówki). Większość wieczorów uczestnicy Letniej Szkoły spędzali zgłębiając tajniki Tai Chi pod czujnym okiem Yang Jun. W piątek (21.05) prof. Sun z Instytutu Konfucjusza w Krakowie wygłosił wykład nt. ,, Przemian politycznych i gospodarczych w ChrL w ostatnich 30 latach ”.Sobota (22.05) ostatni dzień warsztatów upłynął na nauce języka chińskiego, kaligrafii oraz zajęciach Tai Chi.

Uczestnicy warsztatów dzięki zróżnicowanym tematycznie (nauka j. chińskiego, warsztaty kaligrafii, tai chi, wykłady nt kultury Chin ) zajęciom mieli okazję przybliżyć wiedzę nt Państwa Środka co było celem organizatorów .

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/zakopane” title=”Warsztaty Zakopane„]

3th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization

W dniach 17-19 maja br., dzięki finansowaniu przez Instytut Konfucjusza oraz Katedrę Inżynierii Procesowej wzięłam udział w 3th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorization, która odbyła się w Pekinie. Konferencja ta jest cyklicznym spotkaniem skierowanym do środowiska naukowego zajmującego się energetycznym przetwarzaniem biomasy i odpadów. W konferencji tej wzięli udział przedstawiciele nauki z 48 krajów i zaprezentowanych zostało 310 prezentacji.
Organizatorem konferencji był Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Science, którego obiekty zlokalizowane są w kampusie Tsinghua University dzięki czemu mieliśmy okazję zobaczyć nie tylko sale konferencyjne, ale również inne obiekty uniwersyteckie.
Bardzo interesującym wydarzeniem była zorganizowana wycieczka techniczna do Tang Shan City, gdzie w ciągu 5 lat przed olimpiadą został przeniesiony przemysł ciężki
z Pekinu. Ciekawym jest to, że miejsce to jest sztucznym wybrzeżem, na którym zlokalizowano wiele zarówno obiektów przemysłowych, turystycznych oraz biznesowych.
Wyjazd ten nie tylko pozwolił mi nawiązać kontakty z innymi ośrodkami naukowymi, poznać nowe trendy i innowacje w interesującej mnie tematyce, ale również ukazał mi prawdziwy obraz Chin z jego galopująco rozwijającą się gospodarką oraz tradycją i kulturą.

dr inż. Małgorzata Wzorek

Pokaz Kung fu

W dniu 26 maja 2010r. w II Kampusie Politechniki Opolskiej odbyło się widowisko łączące zaprezentowanie umiejętności akrobatycznych adeptów chińskiej sztuki Kungu ze sztuką teatralną w wykonaniu najlepszego chińskiego akademickiego zespołu Sztuk Walki z Tianjin University of Technology, zdobywcy wielu złotych medali na Igrzyskach Azjatyckich i Mistrzostwach Świata w Kungfu. Wushu jako kwintesencja chińskiej kultury fascynuje i przyciąga coraz większą liczbę fanów. Politechnika Tianjin może się poszczycić zawodową drużyną, prezentującą Wushu na światowym poziomie. Jako jedyna w posiada rekomendację Ministerstwa Sportu w Chinach. Tylko w ostatnich latach brała ona udział w licznych zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. Na chwilę obecną drużyna może pochwalić się już ponad 130 złotymi medalami. Wushu oznacza po chińsku sztuki walki. Czasem nazywane są też Kung fu. W ostatnich dekadach Kung fu zdobywa coraz większą popularność w Chinach i zagranicą, szczególnie po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Filozofia Wushu czerpie z klasycznej filozofii chińskiej i polega na trenowaniu zarówno ciała jak i ducha, poprzez praktyczną samoobronę, samodyscyplinę oraz zawartą w sobie sztukę.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/wushu” title=”Pokaz Kung fu„]

Warsztaty Kaligrafii Chińskiej
Kaligrafia nazywana jest w języku chińskim 书法 [shufa], jest to sztuka pięknego kreślenia znaków. 12 maja br. odbyły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu ostatnie już w tym semestrze zajęcia z kaligrafii chińskiej. Podczas pierwszych z dziesięciu spotkań uczestnicy zapoznali się z przyborami kaligrafa oraz z podstawowymi kreskami tworzącymi znaki chińskie. W trakcie kolejnych spotkań trenowali zapis swoich imion, znaków chińskiego zodiaku jak również poematów i przysłów chińskich. Przykłady prac uczestników znajdują się poniżej. Zajęcia przeprowadzili: Katarzyna Mazur-Kajta i Yingnan Sun.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/warsztatykaligrafi” title=”Warsztaty Kaligrafii Chińskiej„]

Lekcja języka i kultury chińskiej dla młodzieży i dzieci

Instytut Konfucjusza w Opolu zorganizował następujące spotkania dla dzieci i młodzieży Opolszczyzny, przeprowadzone przez lektorki Instytutu: Katarzynę Mazur-Kajta oraz Yang-Jun:

Podczas Święta Politechniki Opolskiej, 4 maja br., odbyły się w budynku Instytutu warsztaty – Pokazowa lekcja języka i kultury chińskiejzorganizowane dla dzieci z Domu Dziecka z Paczkowa. Uczestnicy mieli możliwość nauki wymowy podstawowych sylab i tonów języka chińskiego, poznania liczb oraz licznych zabaw jej utrwalających, uczestniczyć również w wycinaniu z czerwonego papieru chińskich ideogramów.
10 maja br. odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Opoluwarsztatylekcji języka i kultury chińskiej, tematycznie powiązane z Operą Pekińską, a w szczególności z jej barwnymi maskami. Uczestnicząca w warsztatach klasa II C, będąca pod opieką wychowawczyni – Pani Agaty Szlęg, miała okazję nauczyć się kolorów w języku chińskim, ich znaczenia w kulturze Państwa Środka, poznać szczególną specyfikę Opery Pekińskiej ale i własnoręcznie namalować jej maski, a chętni zostać pomalowanymi, niczym prawdziwi aktorzy opery.
11 maja 2010 r. odbył się wykładJęzyki Chin, na który przybyli uczniowie pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku. Wykład uprzystępnił chiński obszar językowy, języki chińskie i niechińskie oraz dialekty występujące w Chińskiej Republice Ludowej, jak również ciekawostki dotyczące języka mandaryńskiego.
Kolejne, tym razem podwójne warsztaty – pokazowej lekcji języka i kultury chińskiej dla dzieci odbyły się 13 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej. Dzieci ćwiczyły śpiewanie piosenki 我的朋友在哪里-Gdzie jest mój przyjaciel, a poprzez zabawy poznawały podstawowe formułki niezbędne podczas pierwszego kontaktu z mieszkańcami Chin. Tematem przewodnim zajęć była Panda Wielka.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wpływom chińskim w europejskiej kulturze i sztuce.

W dniach 9 – 11 kwietnia w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Skowronek w Głuchołazach odbyła się z udziałem naukowców z Polski, Rosji, Czech oraz Chin międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wpływom chińskim w europejskiej kulturze i sztuce. Po uroczystej inauguracji konferencji z udziałem prorektorów Politechniki Opolskiej: ds. organizacyjnych, dr Aleksandry Żurawskiej oraz ds. nauki, prof. Marka Tukiendorfa, Dinga Haijia, attache kulturalnego ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, dziekanów, prof. Stefanii Grzeszczyk (Wydział Budownictwa), prof. Krzysztofa Malika (Wydział Zarządzania i Inżynierii produkcji) i prof. Jana Szczegielniaka (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii) i głównego organizatora w osobie pani dr Marleny Kani, dyrektora Centrum Współpracy Polska – Instytut Konfucjusza naPolitechnice Opolskiej w oraz licznie zgromadzonych pracowników politechniki rozpoczęła się pierwsza część wystąpień. Godnym podkreślenia jest uczestnictwo w przedsięwzięciu przedstawicieli instytucji państwowych,kulturalnych oraz biznesowych w regionie, a także innych instytucji w kraju, w których swoją obecność zaznaczają przedstawiciele Kraju Środka. Wśród uczestników i autorów referatów wymienić należy dyrektorów muzeów – Urszuli Zajączkowskiej (Muzeum Śląska Opolskiej), Elżbiety Wijas-Grocholskiej (Muzeum Wsi Opolskiej, Adrianę Mikołajczyk z muzeum w Nysie, czy dr Kazimierza Łukawieckiego, szefa opolskiego oddziału NFZ.

Już pierwsza część konferencji spotkała się z żywą reakcją obecnych, tym bardziej, że autor referatu reprezentował jedną z bardziej znanych w świcieinstytucji gromadzących olbrzymią kolekcję dzieł sztuki czylisanktpetersburski Ermitaż. Dmitri Ozerkow, kurator z Ermitażu przedstawił referat na temat chińskich zbiorów w kolekcji carycy Katarzyny II, natomiast kolejny prelegent, prof. Dariusz Metelski z UAM w Poznaniu zreferował losy manuskryptów chińskich i koreańskich w zbiorach Berlinki w Bibliotece Jagiellońskiej. Sama tematyka Berlinki jest na tyle sensacyjna, że jako taka służyć mogłaby za kanwę niejednej naukowej konferencji toteż dyskusja rozwinęła się szybko zataczając krąg znacznie szerszy niż to przewidywała tematyka tego spotkania, podobnie wystąpienie D. Ozerkowa nasunęło szereg pytań daleko wykraczających poza krąg chińskich wpływów. Po emocjach wywołanych tematyką naukową zaserwowano obecnym pokaz ceremonii parzenia herbaty, którą pani Natalia Brede z Instytutu Konfucjusza w Krakowie nauczyć mogła się m.in. pracując w chińskiej herbaciarni.

Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja, w której udział wzięli także wicemarszałek województwa Tomasz Kostuś (patronatem konferencję objął marszałek Józef Sebesta), opolska kurator oświaty Halina Bilik,dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora Krystian Kobyłka, konsul Niemiec Ludwig Neudorfer z małżonką (która dała później na akordeonie koncert popularnych melodii) opolski biznesmen Zbigniew Adamiszyn z małżonką i wiele innych zacnych postaci opolskiego establiszmentu oraz kilkunastoosobowa grupa Chińczyków przebywająca zawodowo w Polsce.

Nazajutrz, poranne obrady przerwała wiadomość o tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, można by rzec – inter arma silent musae. Informacje docierające z miejsca wydarzenia okazały się na tyle wstrząsające, że nagle naukowe dywagacje na temat wpływów w kulturze okazały mało ważne w obliczu narodowej tragedii.

Program konferencji nie został zrealizowany, jednak gwoli ścisłości podajemy niżej tematykę i nazwiska autorów planowanych referatów, któreprzygotowane zostały na to wyjątkowe spotkanie naukowców, bo – jak nawstępie zauważyła dyrektor Kania sztuka to najpiękniejszy język komunikacji rozumiany bez alfabet. Dusza każdego narodu najpełniej wyraża się w kulturze dlatego warto poznawać kulturę innych narodów. Temu służyć miała m.in. i ta konferencja.

Chinoiserie prints and books as source for architecture and design at the court of Catherine II

dr Dimitri Ozerkov – Muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu – Rosja

– Losy manuskryptów chińskich i koreańskich ze zbiorów „Berlinki” w Bibliotece Jagielońskiej w Krakowie w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu prof. Dariusz Matelski UAM w Poznaniu

Owoce fascynacji sztuką Chin w zbiorach muzeum w Nysie Adriana Mikołajczyk

Pawilon chiński z Gręboszowa w zbiorach MWO w Opolu Elżbieta Wijas – Grocholska

The Age of Enlightening in Europe and Chinese Influence dr Dinara Dubrovskaya – Uniwersytet Cambridge, W. Brytania

Interest China, or how perceive the Middle inhabitants of the Republic in the early seventeenth century, and a few words about the first Polish Jesuit missionaries Paulina Parcewicz – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Transfer of technology between China and Europe in 16th to 18th century ceramics

Morgan Wesley – Uniwersytet Oxford

From the history of mathematic – Chinese participation dr Mirosława Szewczyk, dr Katarzyna Widera – WziIP Politechnika Opolska

Chinese Vestige in the Art of Zdenek. Sklenar (1910-86) Doc. Lucie Olivova kurator Muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu Rosja

Inna- niż- inna: współczesna sztuka chińska w Europie – twórczość Zao Wou Ki

M.A. Monika Szmyt – Instytut HistoriiSztuki UAM Poznań

Dong Qichang (Tung Ch’i-ch’ang) esthetical ideas – concept of „no-Knowledge” and „no-craftmanship” – and esthetical programs of Russian Avant Guard M.A. Natalia Filatova –

The Place of Painting within the Space of DĂŠcor or The dialectic of Orient and Ornament in Eighteenth-Century France Dr. Isabelle Tillerot

Motywy orientalne w wyrobach złotników rosyjskich końca XIX wieku drAdam Szymański – Uniwersytet Opolski

Spojrzenie na muzykę Yunnanu w XXI wieku M.A. Natalia Brede – IK w Krakowie

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/glucholazy” title=”Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona wpływom chińskim w europejskiej kulturze i sztuce„]

Wykład – związki muzyki zachodniej i wschodniej

Dnia 7 maja br. odbył się w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Opolu wykład na temat związków muzyki zachodniej z muzyką Chin. Poprowadziła go Natalia Brede, muzykolog, pracownik Instytutu Konfucjusza w Krakowie. Przedstawiła ona pokrótce historię chińskiej muzyki i opisała chińskie instrumenty, by przejść do zachodniej „misji muzycznej” w Chinach, tj. zaszczepianie europejskich wzorów muzycznych w Państwie Środka przez … jezuitów.

Po wykładzie wywiązała się żywa dyskusja na temat wzrastającej popularności polskiej muzyki w Chinach, a także na temat zwyczajów tradycyjnych uroczystości ludowych i zanikających już muzycznych tradycji.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/bredemuzyka” title=”Wykład – związki muzyki zachodniej i wschodniej„]

Dyskusja w 2 LO

Dnia 27 kwietnia 2010 o godzinie 10.00 w II LO im. Marii Konopnickiej w Opolu odbyła się dyskusja na temat Chin, w której uczestniczyli uczniowie liceum i pracownicy Instytutu Konfucjusza: prof. ZhongXian Yuan, Yingnan Sun oraz Krzysztof Mazur. W dyskusji poruszono wiele tematów m.in.

– rozwój gospodarczy (strategie rozwoju, standard życia w Chinach po rewolucji kulturalnej),

– problemy środowiska naturalnego (gwałtowny wzrost gospodarczy i jego wpływ na środowisko, przedsięwzięcia służące ochranie środowiska, wypełnianie międzynarodowych zobowiązań, rozwój firm ekologicznych w Chinach, skutki budowy zapory na rzece Jangcy),

– problemy polityczne (polityka rodzinna, spór z korporacją Google),

– spory (sukces medalowy na igrzyskach).

-specyfika kulturowa.

Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą o Państwie Środka w poszczególnych tematach, ich zróżnicowane poglądy świadczą o rozumieniu złożoności poszczególnych zagadnień oraz dużym zainteresowaniu tematyką azjatycką.

Po dyskusji odbyła się projekcja filmu ,, Ostatni cesarz’’

 

Wykład – Chińska wieś XXI wieku.

Dnia 23 kwietnia br. w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Opolu odbył się wykład pt. Chińska wieś XXI wieku.
Pracująca w Instytucie Konfucjusza w Krakowie pani Natalia Brede, w latach 2008/2009 stypendystka rządu polskiego, spędziła w Chinach rok. W tym czasie miała okazję poznać Chiny niejako „od podszewki”, odwiedzając nie tylko nowoczesne i gwarne chińskie metropolie, ale również wioski, które ciężko znaleźć na „jakiejkolwiek” mapie. Pokazane przez panią Natalię zdjęcia ukazały życie codzienne najuboższej warstwy społecznej Chin, ujawniły jej sposoby na „wiązanie końca z końcem” i pokazały zmiany społeczeństwa chińskiego na przestrzeni ostatnich kilku lat.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/wies” title=”Wykład – związki muzyki zachodniej i wschodniej„]

24 marca 2010 r. w Instytucie Konfucjusza gościła Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Pani Minister zapoznała się z pracą instytut oraz wyraziła uznanie dla dotychczasowych osiągnięć jednostki.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/minister” title=”Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka”]

Wykład – Sztuka Parzenia Herbaty

Dnia 19 marca 2010 roku odbył się w siedzibie Instytutu wykład połączony z pokazem parzenia herbaty. Spotkanie poprowadziła pani Natalia Brede, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Studia Dalekowschodnie), pracownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie”, która tradycyjnej chińskiej ceremonii herbacianej uczyła się podczas warsztatów na Yunnan University oraz pracując w yunnańskiej herbaciarni Cha Ma Gu Dao.
Przybyli na wykład goście mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, jak odróżniać dobre herbaty od złych, a także jak parzyć poszczególne typy herbat; mieli również okazję spróbować tradycyjnych naparów oraz uczestniczyć w pokazie tradycyjnej ceremonii herbacianej „Herbata Kung Fu”.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wykładem zostanie on powtórzony.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/parzenie” title=”Wykład – Sztuka Parzenia Herbaty„]

Wykład – Chińska kultura kulinarna

Chińska kultura kulinarna była tematem kolejnego piątkowego wykładu w opolskim Instytucie Konfucjusza. Jak uważał mistrz Konfucjusz: spożywanie posiłków jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Towarzysząca jedzeniu ceremonialna oprawa jest w Państwie Środka traktowana wyjątkowo, gdyż łączy się z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów społecznych, a także z utrzymywaniem dobrego stanu zdrowia i ducha. Znaczenie spożywania posiłków w Chinach podkreślają liczne symbole i powiedzenia z nim związane o bardzo bogatym podłożu kulturowym, które to 26 marca br. o godz. 17: 00 zostało przybliżone słuchaczom przez Katarzynę Mazur-Kajta.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/kuchnia” title=”Wykład – Chińska kultura kulinarna„]

Warsztaty – kaligrafia chińska

W ofercie Instytutu Konfucjusza w semestrze zimowym zaplanowano cykl dziesięciu spotkań poświęconych nauce kaligrafii chińskiej. Pierwsze bezpłatne zajęcia odbyły się 10. marca br., a następne zastaną przeprowadzone w kolejne środy. Grupa składa się z 15. osób, które zapisały się na zajęcia prowadzone przez lektorów języka chińskiego: Katarzynę Mazur-Kajta i Yingnana Suna.

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję zapoznania się zarówno z teorią dotyczącą historii piśmiennictwa Państwa Środka, stylów kaligraficznych, przyborów kaligraficznych, budowy znaków chińskich, jak i z praktyką polegającą na wykonywaniu licznych ćwiczeń zapisu poszczególnych kresek, znaków, odtwarzania powiedzonek i poematów chińskich.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/kaligrafia” title=”Warsztaty – kaligrafia chińska„]

Warsztaty – Chińskie szachy

Kolejny piątkowy wieczór w opolskim Instytucie Konfucjusza upłynął na grze w chińskie szachy –象棋.
Zajęcia przeprowadzili prof. Yuan Zhongxian i Katarzyna Mazur-Kajta.
Szachy chińskie to najpopularniejsza gra chińska, której zasady różnią się od znanych nam szachów międzynarodowych.

Pionkami są: generałowie, strażnicy, rydwany, działa, rumaki, słonie i żołnierze.

Pionki rozstawione po obu stronach rzeki mają za cel zbicie generała wrogiej armii.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/szachyII” title=”Warsztaty – Chińskie szachy„]

Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks”
Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks” (9-10 marca) były kolejną okazją do zaprezentowania oferty dydaktycznej oraz kulturalnej Politechniki Opolskiej.
Na te wyjątkowe targi, bo pierwsze w Polsce organizowane samodzielnie przez zainteresowane uczelnie, przygotowywaliśmy się już od dawna, dlatego nasze stoisko i to co czekało na nim na odwiedzających, prezentowało się bardzo ciekawie. Tłumy młodzieży przemieszczające się przez teren targów zlokalizowanych w hali IASE we Wrocławiu z zainteresowaniem zatrzymywały się przy Politechnice Opolskiej.
Przy naszym stoisku odbyliśmy niezliczoną liczbę rozmów z maturzystami pytającymi o niemal wszystko, co dotyczy studiów. Program imprezy przewidywał także 10-minutowe prezentacje uczelni na scenie. W pierwszym dniu targów ogromne zainteresowanie wywołały pokazy tai-chi w wykonaniu pani Yang Jun, a w drugim prezentacja Tomasza Ciecierskiego pt. „Dlaczego warto studiować na uczelni technicznej?”.
Między innymi dzięki oryginalności Instytutu Konfucjusza, zaangażowaniu pracowników Działu Promocji i Kultury, Działu Kształcenia oraz Biura Prasowego nasza obecność na targach, jako jedynej uczelni spoza Wrocławia (!), została przyjęta tak ciepło, a kilkanaście tysięcy maturzystów ze szkół Dolnego Śląska i Opolszczyzny miało okazję poznać ofertę Politechniki Opolskiej.

Link do artykułów o targach:

https://www.mmwroclaw.pl/8405/2010/3/9/wroclaw-maturzysci-oblegaja-indeks?districtChanged=true

Dział Promocji i Kultury

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/targiwroclaw” title=”Targi Edukacyjne Wrocławski Indeks„]

Wykład – Znaki pisma chińskiego II
W ramach cyklu otwartych piątkowych wykładów o języku i kulturze Państwa Środka, w dniu 5. marca br. w Instytucie Konfucjusza w Opolu, Katarzyna Mazur-Kajta przeprowadziła część II wykładu pt. 汉字- Znaki pisma chińskiego.
Podczas wykładu słuchacze mieli możliwość poznania stylów kaligraficznych (Jiaguwen, Jinwen, Zhuanshu, Lishu, Kaishu, Caoshu i Xingshu), uzupełnienia swojej wiedzy na temat: kształtowania się znaków chińskich, ich struktury (wewnętrznej i zewnętrznej), zasad i kolejności stawiania kresek, rodzin znaków i ich uproszczeniach, a także rozwiązywania zagadek utworzonych z poznanych już znaków chińskich.

 

Nagroda Marszałka dla Instytutu Konfucjusza w Opolu
25 lutego 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Partnerstwo bez granic”. W tegorocznej edycji konkursu Instytut Konfucjusza w Opolu otrzymał I nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii „Instytucje publiczne” za organizację międzynarodowej konferencji nt. „Perspektywy współpracy naukowej i gospodarczej. Unia Europejska – Chiny w XXI wieku” . Nagrodę w imieniu Politechniki Opolskiej odebrali prof. Marek Tukiendorf Prorektor ds. Nauki Politechniki Opolskiej, prof. Zhongxian Yuan wicedyrektor Instytutu Konfucjusza i dr Marlena Kania dyrektor Instytutu Konfucjusza. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił koncert kwartetu muzycznego reprezentującego Państwową Szkołę Muzyczna w Opolu.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/nagroda” title=”Nagroda Marszałka dla Instytutu Konfucjusza w Opolu„]

Kreator Młodych Talentów
W ramach Programu Kreator Młodych Talentów, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 25 lutego br. rozpoczęły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu zajęcia z języka chińskiego dla początkujących.
Kurs prowadzony przez Katarzynę Mazur-Kajta odbywa się w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się co środę w budynku Instytutu i obejmują naukę: języka oraz elementów kultury Państwa Środka, takich jak: kaligrafii chińskiej, wycinanek chińskich, zapoznanie się ze starożytnymi instrumentami muzycznymi, charakterystycznymi potrawami kuchni chińskiej, chińskimi znakami zodiaku, itd.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/kreator” title=”Kreator Młodych Talentów„]

Warsztaty taneczne
Dnia 24 lutego w Instytucie Konfucjusza odbylo się niecodzienne wydarzenie. Z wizytą gościli bowiem artyści z Politechniki Pekińskiej, którzy dzień wcześniej wystąpili w Filharmonii Opolskiej zachwycając mieszkańców Opola. Tym razem baletnice z Pekinu zajęly miejce widowni, a na scenie pojawili się tańcerze Zespolu Pieśni i Tańca „Opole” pod przewodnictwem Pani Marii Zajączkowskiej. Skoczne, żwawe ruchy charakteryzujące polskie tańce budzily zaciekawienie Chinek. Niemniej zachwycaly też przepiękne, zupelnie odmienne od chińskich stroje polskich tancerek i tancerzy. W drugiej części spotkania polscy artyści zaprosili studentki Politechniki w Pekinie do wspólnej zabawy. Nauka kroków polskiego tańca nie sprawiala im większych trudności. Spotkanie zakończyla kolacja oraz wymiana podarunków i zapowiedź kolejnej wizyty.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/warsztaty” title=”Warsztaty taneczne„]

Akademickie zespoły na scenie opolskiej filharmonii
Wielki sukces. Tylko tak krótko scharakteryzować można występ akademickich zespołów, które wzięły udział w koncercie zorganizowanym 23 lutego br, w opolskiej filharmonii. W akademickim koncercie noworocznym – bo taką nazwa nosiło to niecodzienne wydarzenie artystyczne wystąpiły Orkiestra Politechniki Opolskiej, Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, chór Uniwersytetu Opolskiego Dramma per musica oraz Zespół taneczny Politechniki w Pekinie. Właśnie występ tancerzy z Kraju Środka dodał kolorytu całemu przedsięwzięciu, które przygotowywane było od niemal roku, bowiem pomysł sprowadzenia do Opola artystów chińskich zrodził się podczas ubiegłorocznej wizyty dziekanów z Politechniki Opolskiej w Chinach. Wyjazd polskich naukowców do Pekinu i innych chińskich miast mógł dojść do skutku dzięki działającemu na Politechnice Opolskiej od 2008 roku Instytutowi Konfucjusza, podobnie jak wszystkie inne przedsięwzięcia związane z partnerem z drugiej półkuli. Pomysł przyjazdu do Opola chińskiego zespołu studenckiego natychmiast zyskał uznanie w oczach władz regionu, a zwłaszcza pani wicemarszałek Teresy Karol i marszałka Józefa Sebesty, którzy postanowili zrobić z tego faktu wydarzenie artystyczne o zasięgu regionalnym i zlokalizować je na scenie Filharmonii Opolskiej, a swoim patronatem objął je także rektor Politechniki Opolskiej Jerzy Skubis. Kilka słów wyjaśnienia należy dodać jeszcze do nazwy – koncert noworoczny – wszak 23 lutego w Polsce dawno przebrzmiały już sylwestrowo-noworoczne fanfary, lecz Chińczycy dopiero wkroczyli w swój nowy rok, który zaczął się o północy z 13 na 14 lutego i świętuje się jego nadejście przez minimum 7 dni, tyle przynajmniej wolnego od pracy mają z tej okazji obywatele. Stąd nazwanie „noworocznym” koncertu z udziałem Chińczyków okazuje się zasadne zarówno ze względu na termin jak i grzeczność wobec gości z odległej części świata.

Zespół taneczny z Politechniki w Pekinie skupia na co dzień blisko 200 osób, znacznie mniej liczna jest grupa koncertowa, zaś tym razem w podróż udało się 15 tancerzy, 14 dziewcząt i jeden chłopak. Pomysł wspólnego występu na deskach filharmonii kilku zespołów akademickich okazał się celnym przedsięwzięciem, dość powiedzieć, że licząca ponad 500 miejsc widownia zajęta została co do jednego. Na koncercie obecni byli przedstawiciele władz regionalnych, miejskich i samorządowych z marszałkami T. Karol i J. Sebestą na czele, licznie reprezentowane było środowisko akademickie opolskich uczelni- byli rektorzy (Jerzy Skubis i Krystyna Czaja), prorektorzy ze współorganizatorem Markiem Tukiendorfem, warto podkreślić obecność prof. Rudolfa Michałka, członka PAN, dra h. c. wielu uczelni, dziekanów, pracowników i przyjaciół środowiska akademickiego. Nie zabrakło również przedstawicieli opolskiej oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty i wielu opolskich instytucji. Po krótkim wprowadzeniu – tu klasę pokazał znany i lubiany radiowiec Janusz Maćkowiak, a do przedstawienia zespołu z Pekinu zaprosił koleżankę po fachu czyli panią Tang Li z China Radio International w Warszawie, która popisała się całkiem nieźle opanowanym językiem polskim. Po wystąpieniach marszałka Józefa Sebesty, rektora politechniki Jerzego Skubisa oraz przedstawiciela pekińskiego departamentu edukacji pani Bai Yaling sceną zawładnęli artyści.

Jako pierwszy wystąpił chór kleryków pod dyrekcją ks. dra Grzegorza Poźniaka prezentując cztery piękne pieśni religijne, z których ostatnia to nastrojowe śpiewane życzenia czyli polskojęzyczna wersja utworu Benediction. Uznanie wzbudził zarówno poziom wykonania jak i imponująco prezentował się sam zespół złożony z kilkudziesięciu głosów męskich (nikt nie korzystał z nut). Znacznie dłuższy repertuar przygotował chór uniwersytecki Dramma per musica, którego występ stanowił swoistą próbę przed jubileuszowym koncertem 30-leia zespołu – jak powiedziała pani chórmistrz dr Elżbieta Trylnik. Chórzyści przedstawili rozbudowany repertuar utworów o tematyce bardzo poważnej, o silnych akcentach narodowych poczynając od utworu Świdra poprzez patriotyczną pieśń Chopina Lecą liście z drzewa, na szczęście na zakończenie zaśpiewali znane i lubiane O sole mio. W inny nastrój wprowadził słuchaczy występ orkiestry z politechniki, która pod batutą Przemysława Ślusarczyka dała prawdziwy popis umiejętności zaczynając od popularnego marsza włoskiego, poprzez temat z filmu o słynnym agencie Agencie 007 i musicalu Hello Dolly czy Mambo nr 5 po brawurowo wykonaną Tequilę. Wśród prezentowanych utworów nie zabrakło własnych utworów dyrygenta, jak Farandole V, Song X czy Marsza orkiestry Elektrycznej, Dyrygent jest także autorem niemal wszystkich aranżacji wykonywanych utworów. Tak dobrany repertuar dał młodym muzykom okazję również do popisowych solówek – tu brylowali saksofonista Sebastian Sładek i trębacz Mateusz Burczyk. Cóż więcej dodać – publiczność nawet nie starała się ukryć podrygujących rytmicznie nóg i nie obyło się oczywiście bez bisu.

W zupełnie inny świat wprowadzili widzów tancerze czarując oryginalnym ruchem, bajkowymi kostiumami, jednym słowem serwując sporą porcję egzotyki na wysokim poziomie, za co publiczność nagrodziła artystów prawdziwą owacją. A jakby mało było artystycznych wrażeń, w stronę widzów posypały się życzenia – wszak obchodzony był początek nowego roku – roku tygrysa. Występ grupy tanecznej obejmował 12 tańców, z których pierwsze cztery to tańce klasyczne, jak np. romantyczny taniec Ta Ge z czasów dynastii Han, czy Ciao Hua Dan oddający marzenia młodej dziewczyny o miłości utrzymany w konwencji opery pekińskiej lub taniec Shu Jin oddający ducha chińskiej kaligrafii czy Hong You San, w którym młode dziewczyny z regionu Jangcy tańczą w deszczu z parasolami. Na część drugą złożyły się tańce mniejszości narodowych zamieszkujących Kraj Środka. Publiczność podziwiać mogła więc tybetański taniec miłości młodej pary, tańce Tadżyków, Mongołów, mniejszości Tai oraz Yi zamieszkującej południowo-zachodnie Chiny, zjawiskowy taniec z wachlarzami o koreańskim rodowodzie, czy energiczny taniec z talerzami tańczony przez Ujgurów w czasie żniw. Po ostatnim występie długo nie milkły brawa mimo późnej pory (było mocna po dziewiątej).

Przygotowanie przedsięwzięcia tej miary wymagało wielu przygotowań w które włączyło się wiele osób. Należało przygotować i rozesłać zaproszenia, ustalić scenariusz, omówić z dyrygentami repertuar, i wiele innych, lecz najbardziej absorbujące okazało się przygotowanie przyjazdu trupy chińskiej. Koordynatorem pobytu zespołu tancerzy w Polsce był Instytut Konfucjusza z Politechniki Opolskiej i – jak dodaje dyrektor dr M. Kania – w przygotowania włączyła się także chińska ambasada. Należy dodać, że wizyta w Opolu była tylko elementem ich rozbudowanej trasy koncertowej wiodącej przez Polskę do Szwajcarii i Niemiec, a nim dotarli do naszego miasta koncertowali najpierw w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Logistycznie, koncert okazał się więc nie lada wyzwaniem dla organizatorów. jednak trud włożony w jego przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia opłacił się sowicie, ponieważ to co zaprezentowały akademickie zespoły okazało się warte o zachodu.

Po zakończeniu koncertu rektor J. Skubis nie szczędził słów uznania pod adresem artystów i nie krył własnej satysfakcji tym większej, że na tak wielki sukces zapracowali także studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej.

Po raucie, który czekał na uczestników niecodziennego wydarzenia w foyer filharmonii, rektor J. Skubis wraz z panią dyrektor Marleną Kanią zaprosili jeszcze grupę znakomitych gości na spotkanie do biblioteki chińskiej w Instytucie Konfucjusza, gdzie długo trwały rozmowy o niezwykle udanym przedsięwzięciu, snuto także plany o dalszej wieloaspektowej współpracy łączącej Opole i Chiny, która dzięki prężnie działającemu Instytutowi Konfucjusza ma znaczne szanse powodzenia.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/koncert” title=”Akademickie zespoły na scenie opolskiej filharmonii„]

Rektorzy Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry obradowali na Politechnice Opolskiej

Obradujący na cyklicznych posiedzeniach rektorzy uczelni akademickich Dolnego Śląska, Opolszczyzny, a od niedawna także Częstochowy i Zielonej Góry tym razem spotkali się na Politechnice Opolskiej w dniu 16 lutego br. Kolegium Rektorów Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry (w skrócie KRUWOCZ), któremu przewodzi obecnie rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje się najistotniejszymi dla środowiska akademickiego problemami. Prof. Jerzy Skubis rektor Politechniki Opolskiej występujący w roli gospodarza, na miejsce posiedzenia KRUWOCZ wybrał siedzibę Instytutu Konfucjusza w II kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej, gdzie w sali seminaryjnej goście zrealizować mogli zaplanowany wcześniej program obrad, a następnie przedyskutować raz jeszcze w nieco swobodniejszej formie w oryginalnym wnętrzu biblioteki chińskiej. Tam także z rektorami porozmawiać mogli dziennikarze. Organizacja posiedzenia tej rangi stanowi zawsze dla gospodarza pewne wyzwanie, ale także – a może przede wszystkim – jest doskonałą okazją do prezentacji swojej uczelni, jej specyfiki i silnych stron. Tak było i tym razem, a w jego przygotowanie włączyli się pracownicy Instytutu Konfucjusza z panię dyrektor Marleną Kanią na czele oraz Dział Promocji i Kultury. Włożony wysiłek przyniósł spodziewany efekt. Goście nie kryli zainteresowania wieloaspektowością działającego z rozmachem Instytutu Konfucjusza, który – czego nie krył rektor – aspiruje do miana najlepszego w Europie, a to nie kres naszych ambicji – dodał. Rektor J. Skubis przygotował zebranym prezentację przedstawiającą zarówno potencjał uczelni jak i ambitne plany, zwłaszcza w sferze inwestycji. Bardzo dobrze odnotowana została obecność marszałka województwa Józefa Sebesty, który pomimo licznych obowiązków nie zaniechał okazji do spotkania z tak szeroką reprezentacją środowiska akademickiego, a udział w obradach marszałka stanowił doskonałą ilustrację dobrej i efektywnej współpracy łączącej uczelnię z samorządem regionu.

Gospodarze zadbali także o chwilę relaksu, po zrealizowaniu programu merytorycznego na gości czekał krótki występ prof. ZhongXian Yuan, który na tradycyjnym chińskim instrumencie er-hu wykonał kilka utworów, co słuchacze nagrodzili brawami, a rektor Akademii Muzycznej nie omieszkał przy tym zrecenzować występu. Żywe zainteresowanie, zwłaszcza ks. prof. W. Irka, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego wzbudziła informacja o wyborze na patrona obchodów 45-lecia uczelni postaci św. Jana z Kęt i wiążącej się z tym historii oleodruku ze świętym Janem, który trafił niedawno na politechnikę.

W uzupełnieniu informacji o KRUWOCZ warto wymienić uczestników posiedzenia, na Politechnice Opolskiej obecni byli prof. Marek Bojarski – przewodniczący – Uniwersytet Wrocławski, prof. Stefan Wrzosek – Uniwersytet Ekonomiczny, prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska, prof. Jacek Szewczyk Akademia Sztuk Pięknych, prof. Krystian Kiełb – Akademia Muzyczna, prof. Anna Skrzek – Akademia Wychowania Fizycznego , prof. Ryszard Andrzejak – Akademia Medyczna, prof. Andrzej Drabiński Uniwersytet Przyrodniczy, gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz -Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, prof. Czesław Osękowski – Uniwersytet Zielonogórski, ks. prof. Waldemar Irek Papieski Wydział Teologiczny, prof. Elżbieta Lonc Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. W posiedzeniu wzięli także udział prorektorzy, prof. Marek Tukiendorf, prof. Jerzy Jantos, dr Aleksandra Żurawska, dr inż. Anna Król i dr Maria Kania – Instytut Konfucjusza oraz Józef Sebesta UMWO.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/rektorzy” title=”Rektorzy Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry obradowali na Politechnice Opolskiej„]

Warsztaty – Majiang
Kolejne warsztaty gry w Majianga (麻将) – popularną grę chińską – odbyły się 26. lutego br. w Instytucie Konfucjusza.
Zajęcia dla dwudziestu uczestników przeprowadziła Katarzyna Mazur-Kajta.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/majiang2″ title=”Warsztaty – Majiang„]

Wykład – Znaki pisma chińskiego I
Pierwsza część wykładu pt. 汉字 – Znaki pisma chińskiego przygotowana przez Katarzynę Mazur-Kajta odbyła się 12. lutego br. w budynku Instytutu Konfucjusza w Opolu. Słuchacze, zarówno ci, którzy nie uczyli się jeszcze języka chińskiego, jak i ci, którzy mają za sobą nie jedną już godzinę lektoratu, mieli możliwość usystematyzowania swojej wiedzy dotyczącej piktogramów, tj. podziału znaków chińskich, ich części składowych, stylów kaligraficznych oraz ich sposobu zapisu w komputerowych programach tekstowych. Druga część wykładu zaplanowana jest na piątek 5. marca, na którą serdecznie zapraszamy.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/znakipismaII” title=”Wykład – Znaki pisma chińskiego I„]

Wykłady – chińska medycyna naturalna
W dniach 21.01 – 28.01.2010 r. gościli na Politechnice Opolskiej lekarze z Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine : dr Wang Linpeng i dr Li Jinxue. Wygłosili oni na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii cykl wykładów poświęconych chińskiej medycynie naturalnej oraz przeprowadzili warsztaty akupunktury i masażu. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych na sali studentów i lekarzy. Instytut Konfucjusza w Opolu zapowiada kolejne wykłady z zakresu chińskiej medycyny naturalnej w semestrze letnim.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/medycy” title=”Wykłady – chińska medycyna naturalna„]

Warsztaty – Szachy chińskie
Szachy chińskie są najpopularniejszą grą Państwa Środka. Pionki ustawione są na planszy składającej się z 9. linii poziomych i 10. pionowych. Po środku planszy znajduje się rzeka dzieląca dwie wrogie armie. W grze bierze udział 32. figury. Każdy gracz ma w dyspozycji: jednego generała, po dwa: rydwany, działa, rumaki, słonie i strażników oraz pięciu żołnierzy.
Pierwsza faza gry polega na strategicznym rozłożeniu pionków na planszy oraz na zaplanowaniu ataku. Druga faza jest zaangażowaniem się obu graczy w bitwę. W trzeciej fazie uczestnicy posiadając jedynie kilka pionków starają się zbić przeciwnikowi generała.
Mieszkańcy Opola mieli możliwość nauczenia się gry w chińskie szachy na warsztatach, które odbyły się 5. lutego br. w Instytucie Konfucjusza i były przeprowadzone przez Yuana Zhongxian i Katarzynę Mazur-Kajta. Kolejne spotkanie poświęcone tej grze odbędzie się już 12. marca 2010 r., na które serdecznie zapraszamy.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/szachy” title=”Warsztaty – Szachy chińskie„]

Wykład –  „Ósmy cud świata pierwszego cesarza Chin”

Muzeum Śląska Opolskiego wspólnie z Instytutem Konfucjusza w Opolu byli organizatorami otwartego wykładu „Ósmy cud świata pierwszego cesarza Chin”. Wykład poświęcony był pierwszemu chińskiemu imperatorowi dynastii Qin, żyjącemu w latach 259 – 210 p.n.e. – wielkiemu dyktatorowi, twórcy zjednoczonego Państwa Środka, reformatorowi administracji państwowej, armii, systemu monetarnego, jednostek miar i wag, pisma chińskiego, itd. A przede wszystkim znanego w świecie, jako cesarza Terakotowej Armii.
Wykład odbył się 26 stycznia br. i był jednym z etapów zamykających wystawę „Chińska Armia Terakotowa Cesarza Qin”, która gościła w opolskim muzeum od grudnia 2009 r. Wykład wygłoszony przez Katarzynę Mazur-Kajta i Yang Jun cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem, przybyłych Opolan, w konkursie dotyczącym okresu panowania dynastii Qin.
Na zakończenie 15. zwycięzców konkursu otrzymało nagrody – miniaturowe repliki figur wojowników z Terakotowej Armii. Uczestnicy wykładu mieli również możliwość zwiedzenia wystawy.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/8CUD” title=”Ósmy cud świata pierwszego cesarza Chin„]

Warsztaty – pokazowa lekcja j. chińskiego dla dorosłych

46 chętnych wzięło udział w pokazowej lekcji dla dorosłych z nauki języka, jako jednego z elementów bogatej kultury chińskiej, którą przeprowadziły w dniu 22. stycznia br. Yang Jun i Katarzyna Mazur-Kajta. Zajęcia, wpisane w cykl otwartych wykładów piątkowych, odbyły się w Instytucie Konfucjusza w Opolu i obejmowały skuteczną metodę rozpoznawania znaczenia znaków chińskich i stosowania ich w praktyce.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/naukakasia” title=”Warsztaty – pokazowa lekcja j. chińskiego dla dorosłych„]

Warsztaty – pokazowa lekcja języka i kultury chińskiego dla dzieci

W piątek 15 stycznia o godz. 17.00 odbyły się w Instytucie Konfucjusza zajęcia pt. Pokazowa lekcja języka i kultury chińskiej dla dzieci.
Warsztaty prowadziły: Katarzyna Mazur-Kajta i Yang Jun, lektorki Instytutu.
Program zajęć obejmował podstawowe wiadomości dotyczące Państwa Środka oraz ćwiczenia językowe prezentowane w formie gier i zabaw.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/DZIECIPANDA” title=”Warsztaty – pokazowa lekcja języka i kultury chińskiego dla dzieci„]

Rodzina i społeczeństwo w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej

W dniach 12-13 stycznia br. w Opolu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona rodzinie i społeczeństwu i ich roli w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej. Konferencję zorganizowaną przez Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego  otworzył Dziekan ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej oraz  Prorektor ds. Nauki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf. Audytorium mogło zapoznać się m.in. z funkcjonowaniem systemów rodzinnych w Polsce i Chinach w odniesieniu do koncepcji indywidualizmu – kolektywizmu G. Hofstede, którą przedstawił ks. Dr Dariusz Krok. Z kolei obraz słowackiej rodziny w obecnych czasach przybliżył zebranym ks. Prof. dr hab. Andrzej Filipek, który dodatkowo (oprócz interesującej prelekcji jaką przedstawił) zebrał gromkie brawa za doskonałą znajomość języka polskiego. Przyjazna, wręcz rodzinna atmosfera towarzysząca wykładom doskonale  wkomponowała się        w tematykę konferencji, spowodowała także ożywienie w trakcie dyskusji panelowej, podczas której próbowano zdefiniować model rodziny XXI  wieku w kulturze chińskiej i europejskiej w warunkach globalizacji. Zanim jednak doszło do dyskusji zebrani goście wysłuchali wykładu dr Dominika Mierzejewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego na temat społeczeństwa chińskiego w procesie modernizacji oraz problemów i wyzwań płynących z tego tytułu, natomiast dr Jan Konior, dokonał charakterystyki porównawczej misji i roli  kobiety w kulturze chrześcijańskiej, judaistycznej, japońskiej i chińskiej. Ostatnią prelegentką pierwszego dnia konferencji była prof. Yang Jun reprezentująca Politechnikę Pekińską.

Po zakończeniu II części wykładów uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście udali się do Muzeum Śląska Opolskiego w celu zwiedzenia wystawy Armii Terakotowej, która gości         w muzeum od ubiegłego roku. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja         w Szarej Willi, w trakcie której kontynuowano rozmowy na tematy rodzinne, dochodząc do konsensusu, że bez względu na położenie geograficzne i różnice kulturowe rodzina była i jest „podstawową komórką społeczną”, zrodziły się jednak obawy czy przyszłość nie będzie próbowała tego korygować?

W drugim dniu prelegenci i goście przenieśli się do siedziby Instytutu Konfucjusza, na ul. Prószkowskiej 76, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Wiedzy o Chinach” zorganizowanego przez Instytut Konfucjusza dla młodzieży licealnej. Jury konkursu przyznało trzy wyróżnienia dla:

Krzysztofa Kowalskiego  (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu)

Wioletty Szreder    (Technikum Publiczne WZDZ)

Natalii Hańbickiej   (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu)

Adama Orzecha  (II Liceum w Kędzierzynie-Koźlu)

Marty Domagalskiej (III Liceum Ogólnokształcące w Opolu)

Laureaci:

Krzysztof Jastrzębski  (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu)  – I miejsce

Marcelina Wróbel   (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Op.)  – II miejsce

Przemysław Kołodziejczyk   (II Liceum Ogólnokształcące w Opolu) – III miejsce

otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci kursów multimedialnych języka chińskiego. Zwycięzca konkursu pojedzie w lipcu 2010 r. wraz z opiekunem do Pekinu.

Pani dyrektor instytutu gratulując laureatom podkreśliła wysoki poziom przygotowania uczestników konkursu oraz podziękowała opiekunom i dyrektorom szkół za przygotowanie uczniów.

Trzecią  sesję konferencji poprowadził prof. dr hab. inż. Leszek Karczewski.

Jako pierwsza zabrała głos Honorata Gorgoń przedstawiając problem migracji w chińskim społeczeństwie. Następnie Małgorzata Krzysko podjęła w swoim referacie problem aranżowanych małżeństw w Chinach oraz modelu związków lansowanych przez chińską kinematografię. Obie prelegentki reprezentowały Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie głos zabrała dr Dorota Schreiber-Kurpiers, przedstawiając obraz rodziny (pełnej i niepełnej) w mieście i na wsi śląskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Jako  przykład posłużyły jej Opole i  Wierzbięcice. Pani doktor zwróciła uwagę na szereg podobieństw struktur rodzinnych w Europie i Chinach. Po niej głos zabrał ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, już nie raz goszczący  z wykładami w siedzibie instytutu, który przedstawił temat: Qi, pneuma, ruach jako podstawowe kategorie antropologii chińskiej i europejskiej. Natomiast z wystąpienia ks. dr Roberta Urbańczya oraz dr Stankomira Niciei można było się dowiedzieć o wizerunku Chin kreowanym przez media i literaturę europejską. Konferencję podsumowała pani dyrektor instytutu dr Maria Kania wskazując na znaczenie wzajemnego poznania obu kultur w  zasadniczej kwestii społecznej jaką jest rodzina. Zwróciła uwagę, iż tylko rzetelna wiedza i dialog  pozwalają  na przełamaniu lęku i stereotypów wobec obcej kultury.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że była ona przyczynkiem do dyskusji o kondycji dzisiejszej rodziny, istotnych wartościach w życiu każdej jednostki oraz potrzebie autorytetu. Wyrazili także nadzieję, że podobne konferencje będą odbywały się cyklicznie, gdyż z pewnością nie udało się wyczerpać całości tematu.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/rodzinachiny” title=”Rodzina i społeczeństwo w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej„]

Pokaz Tai Chi

9 stycznia odbył się coroczny koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy celem pomocy chorym dzieciom.
Pomimo zimowej aury panowała ciepła atmosfera wśród tłumu. Yang Jun; lektor przybyły z Chin zaprezentował pokaz Tai Chi. Występ Yang Jun spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród uczestników.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/stories/TAICHI” title=”Pokaz Tai Chi„]