Wang Shoufa

Przekazanie tytułu honorowego obywatela miasta Opola dla prof. Wang Shoufa – Rektora seniora Politechniki Pekińskiej

18 maja 2023 r. Rektor PO prof. Marcin Lorenc odebrał z rąk prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego w imieniu prof. Wang Shoufa – Rektora seniora Politechniki Pekińskiej tytuł honorowego obywatela miasta Opola. Zaszczytny tytuł był wyrazem docenienia wysiłków Profesora w utworzenie opolskiej jednostki oraz wkładu w jego dalszy rozwój.
22.05.2023 prof. Grzegorz Królczyk przekazał wyróznienie prof. Wang Shoufa