Spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

W poniedziałek, 19.07.2021 w siedzibie Centrum Współpracy Polska – Chiny odbyło się spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Nasz Instytut reprezentowali: dyrektor – dr hab. Maria Bernat, oraz Yingnan Sun – główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej. Natomiast z ramienia OCRG w spotkaniu wzięli udział dyrektor – Tomasz Hanzel i Piotr Regeńczuk – Zastępca Kierownika Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Tematem przewodnim rozmowy była szeroko rozumiana współpraca nauka-biznes z partnerami chińskim oraz określenie możliwości alokacji kapitału chińskiego w naszym regionie. Pojawiła się także idea organizacji wspólnej konferencji związanej z rynkiem chińskim. Instytut przedstawił ofertę studiów podyplomowych: Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny adresowaną do menadżerów regionu oraz najnowszą publikację Chinese Management Culture.

Jesteśmy przekonani, że kooperacja z OCRG okaże się udana i twórcza.

Na drugim kampusie będzie chiński ogród

Na drugim kampusie będzie chiński ogród

Centralny punkt drugiego kampusu Politechniki Opolskiej zmieni się nie do poznania. Na połowie dawnego wojskowego placu apelowego powstanie chiński ogród.

– To projekt autorstwa naszych studentów, teraz już absolwentów architektury i budownictwa, na który właśnie otrzymaliśmy 3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki – informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
Ogród chiński będzie zlokalizowany na połowie dawnego wojskowego placu apelowego na drugim kampusie politechniki przy ul. Prószkowskiej.

Zamiast parkingu, na terenie tym zostaną nasadzone liczne drzewa, krzewy, posiana trawa i zamontowana drobna architektura jak ławki czy fontanna. – Dzięki temu na terenie uczelni zyskamy przestrzeń, w której studenci będą mogli odpoczywać czy przygotowywać się do zajęć. Prace związane z powstaniem ogrodu chińskiego rozpoczną się jeszcze w tym roku – mówi prof. Marcin Lorenc.

Ale to nie jedyne zmiany na terenie drugiego kampusu uczelni. Od zeszłego roku trwają prace związane z przebudową starego, koszarowego ogrodzenia. – To wiązało się także z wyburzeniem części starych garaży po jednostce wojskowej. Dzięki temu zyskaliśmy teren, na którym zlokalizujemy nowy parking dla studentów i pracowników – zapowiada rektor.

Przypomnijmy, że koncepcja ogrodu chińskiego nawiązuje do działającego od 13 lat na Politechnice Opolskiej Instytutu Konfucjusza, który mieści się właśnie na terenie drugiego kampusu.
Oprócz nauki języka chińskiego, placówka oferuje także m.in. studia podyplomowe czy doradztwo biznesowe. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Instytutu Konfucjusza, zapraszamy na wirtualny spacer po placówce:

Autor: Anna Kułynycz

https://wu.po.opole.pl/na-drugim-kampusie-bedzie-chinski-ogrod/

Wizyta Konsul Niemiec w Instytucie Konfucjusza

Wizyta Konsul Niemiec w Instytucie Konfucjusza

W miniony piątek, 16.07.2021, odwiedziła nas pani Birgit Fisel-Rösle – Kierownik Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Spotkanie z przedstawicielami Centrum Współpracy Polska – Chiny odbyło się w bibliotece Instytutu, która wywarła niezapomniane wrażenie na pani Konsul – zarówno w zakresie księgozbioru, jak i tradycyjnych, chińskich mebli. Rozmowa dotyczyła możliwości wspólnych realizacji projektów naukowych i popularyzujących język chiński oraz kulturę Państwa Środka. W trakcie spotkania zwrócono także uwagę na doświadczenia Instytutu Goethego – instytucji zajmującej się kształceniem w zakresie języka niemieckiego oraz wspieraniem międzynarodowej współpracy kulturalnej Niemiec. Była to pierwsza wizyta pani Konsul w Instytucie, lecz jesteśmy przekonani, że nie ostatnia.

Sprawozdanie z konferencji pn. „Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”

Sprawozdanie z konferencji pn. „Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”

W dniach 30.06.2021 – 01.07.2021r. odbyła się konferencja, połączona z forum gospodarczym, pn.  „Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”, którą Instytut Konfucjusza w Opolu miał zaszczyt i przyjemność współorganizować. Czas spędzony z wybitnymi wykładowcami, niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach oraz miłośnikami Azji stworzył doskonałą przestrzeń do konstruktywnych dyskusji i pozwolił na zaplanowanie wspólnych inicjatyw w przyszłości. O wizualną oprawę wydarzenia zadbał Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu prezentując dwie wystawy fotograficzne pod wspólnym tytułem „Adżaria. Emocje”.                                                

Na konferencję zaprosili Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Opolskiej. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia. Natomiast w skład komitetu organizacyjnego weszli: dr hab. Gościwit Malinowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Maria Bernat, prof. Politechniki Opolskiej oraz dr hab. Grzegorz Krzos, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pierwszy dzień konferencji został poświęcony sesjom plenarnym i wystąpieniom specjalnie zaproszonych gości. Natomiast drugi dzień to wystąpienia tematyczne w czasie zorganizowanych forów regionalnych, wśród których znalazło się także bliskie nam forum chińskie. Z nieukrywaną duma i radością możemy się pochwalić, że jedno z wystąpień zostało przygotowane i zaprezentowane przez Marię Bernat i Katarzynę Mazur – Włodarczyk,
a dotyczyło najnowszej publikacji Instytutu Konfucjusza Chinese Management Culture.

Koniec, który stał się początkiem   

Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że założone cele konferencji zostały zrealizowane. Zaprezentowano bowiem bardzo szerokie spektrum badań na tematy azjatyckie przez obecnych przedstawicieli jednostek akademickich oraz niezależnych uczonych. Ponadto, nastąpiła integracja środowiska akademickiego w zakresie wyników badań nad tematyką związaną z Azją. Przysłowiową wisienką na torcie została uroczysta inauguracja aktywności badawczej w ramach Centrum Studiów Azjatyckich, które ma stać się trwałym forum współpracy środowisk akademickich, gospodarczych, politycznych i samorządowych we wszelkich kwestiach, gdzie niezbędna jest wiedza naukowa i ekspercka na temat Azji i poszczególnych krajów azjatyckich. Koniec konferencji stanowi jednocześnie początek nowego rozdziału we współpracy polsko – chińskiej – zarówno na gruncie akademickim, jak i w szeroko rozumianym środowisku biznesowo – menadżerskim.

Instytut Konfucjusza, czyli Państwo Środka od środka

Zarówno wystąpienie na forum chińskim, jak i przygotowane przez nas stanowisko, cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem. Zgromadzonych szczególnie zaciekawiły zaprezentowane nowości, które pojawiły się w ofercie opolskiego Centrum Współpracy „Polska – Chiny”:

Studia magisterskie “Zarządzanie z intensywnym językiem chińskim”

W tym roku Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wprowadza możliwość nauki języka chińskiego w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie. Spośród studentów tego kierunku planowane jest utworzenie grupy z intensywną nauką języka chińskiego. Charakter rekrutacji wewnętrznej uzależniony będzie od ilości chętnych, jak również naboru na kierunek Zarządzanie. Istnieje także możliwość studiowania po kierunkach pokrewnych tj. m.in.: administracja, ekonomia, logistyka, turystyka i rekreacja, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci innych kierunków mogą zostać zobowiązani do zaliczenia różnic programowych w trakcie studiów.


Studia podyplomowe pn. „Biznes Międzynarodowy: Unia Europejska – Chiny”

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z uwarunkowaniami prawnymi, ekonomicznymi i kulturowymi działalności gospodarczej w Chinach, specyfiką biznesmenów chińskich jako partnerów w negocjacjach. Program obejmuje wybrane zagadnienia ekonomii międzynarodowej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, zarządzania przedsiębiorstwem, historii i kultury Chin, podstawy j. chińskiego. Słuchacze studiów otrzymują kompendium wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych w biznesie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki partnerów chińskich. Zajęcia prowadzone są przez naukowców i praktyków życia gospodarczego z Polski i Chin. Studia realizowane przy współpracy Hanban (Chinese National Office for Teaching Chinese as
a Foreign Language
) Centrum Współpracy Polska-Chiny, Instytutu Konfucjusza Politechniki Opolskie, Politechniki Pekińskiej oraz Polsko-Chińskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej.

 

 Chinese Management Culture – najnowsza publikacja Instytutu Konfucjusza

„Kultura ma znaczący wpływ na zachowania biznesowe. Z drugiej strony, etyka biznesu odzwierciedla moralność społeczną i jest ważną częścią kultury. W chwili obecnej można zaobserwować zmiany, jakie następują w systemie etycznym Chin – dotychczas opartym na tradycyjnych fundamentach, które przez dekady stanowiły nośnik uniwersalnych wartości, dziś przechodzącym transformację”. Monografia Chinese Management Culture autorstwa Marii Bernat, Heifeng Huanga i Katarzyny Mazur – Włodarczyk przybliża zagadnienia dotyczące uwarunkowań kulturowych zachowań gospodarczych mieszkańców Państwa Środka. Pozwala na głębsze zrozumienie motywów chińskich partnerów biznesowych, ułatwia nawiązywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi podmiotami i partnerami z Chin. Jest także anatomią sukcesu chińskiej gospodarki ostatnich czterdziestu lat. Omawiana publikacja stanowi kolejną pozycję sygnowaną logiem Instytutu Konfucjusza. Wcześniejsze to m.in. „Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Chinach” oraz Chinese Economy as a Challenage to Polish Enterprise autorstwa Marii Bernat oraz publikacja opracowana wspólnie z Leszkiem Karczewskim pt. „Chiny i azjatyckie tygrysy, filozofia i etyka gospodarowania”.      


Do zobaczenia

Konferencja, połączona z forum gospodarczym, pn. „Dolny Śląsk-Polska-Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro” utwierdziła wszystkich zgromadzonych w przekonaniu, że tematyka poświęcona Azji – podobieństwom i różnicom każdego z krajów, szczególnym uwarunkowaniom i możliwościom współpracy – pozostaje wciąż obszarem, w którym jest sporo miejsca do zagospodarowania. Zarówno jeśli mowa o teoretycznych rozważaniach i dysputach, jak i praktycznych inwestycjach i realizacjach biznesowych. Dlatego też z całą pewnością możemy powiedzieć: do zobaczenia, ponieważ głęboko wierzymy, że już niebawem ponownie się spotkamy.

IK_spacer

Wybierz się na wirtualną wycieczkę po Instytucie Konfucjusza w Opolu.

Opolski Instytut Konfucjusza pierwszy w Polsce!

Któż nie lubi stać na podium? Z jednej strony pierwsze miejsce jest nagrodą za dotychczasowy trud
i starania, z drugiej zaś – stanowi swoistą obietnicę złożoną samemu sobie by wciąż dążyć do doskonałości. Niegdyś byliśmy pierwszym Instytutem Konfucjusza w kraju, który powstał przy uczelni technicznej. Dziś natomiast, z nieukrywaną radością i dumą, prezentujemy pierwszy w Polsce spacer po Instytucie bez konieczności wychodzenia z domu!

Zapraszamy do wirtualnej przechadzki po pomieszczeniach, w których na co dzień przebywamy, pracujemy, prowadzimy zajęcia i organizujemy wydarzenia kulturalno – edukacyjne. To niezwykła okazja by przyjrzeć się  naszemu małemu kawałkowi Chin w Polsce – i to w dodatku z  każdej perspektywy i pod każdym kątem! Ciekawostką jest również fakt, że spacer jest przystosowany do interakcji w okularach VR.

Oprócz samej wędrówki, dla wszystkich zainteresowanych, został także przygotowany fotoalbum upamiętniający wydarzenia, które odbyły się na przestrzeni ostatnich lat w opolskim Instytucie Konfucjusza.

W tym miejscu chcemy złożyć serdeczne podziękowania niezastąpionemu Przemysławowi Puszczewiczowi – pomysłodawcy i realizatorowi przedsięwzięcia, bez którego spacer dalej  pozostawałby w sferze marzeń.

To jak, dacie się wyciągnąć na spacer?

https://ik.po.opole.pl/360/